telefon    -   235 513 119

      msrozmarynek@volny.cz
Mateřská škola ROZMARÝNEK

logo1

 

 

– ekologická oblast– akce- poznávání přírody a její ochrana“Jablíčkový týden“s táborákem, opékáním jablíček a podzimních brambor,“Drakiáda“, třídění odpadu, sběr papíru „Soutěž s panem Popelou“, boj s klíněnkou kaštanovou, výlety do okolí Prahy-poznávání historických částí hlavního města „Prahou bez nudy“, „Rozmarýnkové pozorné kukátko“,“Posvícení s Rozmarýnky“

globe

Informace o mateřské škole „Rozmarýnek“

Adresa: Praha 5, Chlupova 1799                                                                                                                                water

Tel. fax: 235513119 – provoz MŠ: 6.30 – 17.30

msrozmarynek@volny.cz, www.msrozmarynek.cz

ředitelka MŠ: Jarmila Kopalová – 606 112 616

-ekologická oblast akcepoznávání přírody a její ochrana“Jablíčkový týden“s táborákem, opékáním jablíček a podzimních brambor,“Drakiáda“, třídění odpadu, sběr papíru „Soutěž s panem Popelou“, boj s klíněnkou kaštanovou, výlety do okolí Prahy-poznávání historických částí hlavního města „Prahou bez nudy“, „Rozmarýnkové pozorné kukátko“,“Posvícení s Rozmarýnky“

Koloběžkiáda“, „Kuličkiáda“, divadelní představení nastudovaná dětmi pro radost, stužkování školáků, divadelní a filmová představení

Téma školního roku 15/16

Teče voda teče, ať nám všechna neuteče“ – pokračování

Co se skrývá za vrátky jedné malé zahrádky“

– kytička rozmarýnková na zahrádce…

Podej mi svou ruku a pojďme společně poznávat přírodu okolo nás

– pojďme společně číst a poslouchat příběhy přírody – učit se ji číst

„Příroda na dotek“

Příroda je nejlepší učebna pod širým nebem“

  • Pobyt v přírodě je neopakovatelným prožitkem jednotlivce či skupiny

  • Putovat do krajiny, která má svůj příběh a vyzývá k jeho objevování a četbě

  • Být tvůrčí v jakékoliv krajině, ale environmentálně šetrným způsobem

  • Nechat se inspirovat a sdílet inspiraci s ostatními a interpretovat, co mi pobyt v krajině přináší

Využití metodiky „Do krajiny za LAND – ARTEM

 

Vést děti k zamyšlení, že voda k pití není samozřejmost

Rozmarýnkovo okénko“každá středa v sudém týdnu od 16.00-17.30 /čas hraní, ale i povídání pro děti s maminkou a tatínkem

Kroužkování na Rozmarýnku“-, výuka anglického jazyka, flétna, předmatematická výchova s názvem „Figurková školička“ ,plavecký výcvik„Noc na Rozmarýnku“/pro toho, kdo se nebojí/ – školy v přírodě v čistém prostředí našich hor-výstavy dětských prací na různá témata“Jak to vidí Rozmarýnci“

 

Vzhledem k ekologickému zaměření naší MŠ je průběžně během školního roku pořizován didaktický materiál a tématicky zaměřená literatura. Také probíhají  ekologické  akce dle měsíčních ekologicko – environmentálních nabídek

MŠ má vypracovaný Roční plán EVVO, kterým se snaží působit na děti předškolního věku v oblasti ekologicko/environmentální a také v souladu ŠVP.

Dlouhodobý cíl na školní rok 2015/2016 – Roční plán EVVO MŠ Rozmarýnek  

Ø  Podpořit průběžné vzdělávání v oblasti EVVO

Ø  Zajištění ekologických podnětů v MŠ  – ekologicky zaměřená aktivita pro děti předškolního věku

Ø  Přizvání a zapojení rodičů k spolupráci

 

MŠ je zapojena v celostátní síti Mrkvička a soustavně usiluje o kvalitní a trvale se zlepšující zařazení ekologické/environmentální výchovy do celkového života mateřské školy

 Ředitelka MŠ úspěšně absolvovala studium ke splnění dalších kvalifikačních předpokladů. „Studium k výkonu specializačních činností v oblasti environmentální výchovy“

– vzdělávací program byl akreditován MŠMT v rámci systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků pod č.j.:21686/2009-25-554

Studium bylo zakončeno závěrečnou zkouškou a obhajobou závěrečné práce před zkušební komisí

Hlavní činnosti a příležitosti, které dětem nabízíme a umožňujeme

–              Vedeme děti k úctě k životu ve všech jeho formách – živé i neživé přírody

–              Třídění odpadu – výchova EVVO

–              Registrace v „Mrkvičce“ – využití nabídek ekologických center – Toulcův dvůr, Pavučina, Tereza – nákup a zajištění didaktického materiálu zaměřeného na ekologickou a environmentální výchovu

–              Čerpání nápadů z informačního bulletinu sítě mateřských škol se zájmem o ekologickou výchovu, využití encyklopedií …

–              Časté vycházky do přírody s ekologickým zaměřením-využití přírodního prostředí během konání škol v přírodě

–              Pěstovat u dětí pocit sounáležitosti s živou a neživou přírodou, lidmi, společností, planetou Zemí – pozorování přírodních a povětrnostních jevů

–              Exkurze – hvězdárna, planetárium, rozhovory s odborníky …

–              Experimentace s různými materiály a surovinami – ekohry

–              Pěstitelské aktivity – květinová výzdoba MŠ, pěstování bylinek – pozorovatelské aktivity

–              Správný příklad dospělých k ochraně životního prostředí

 

Cílem naší MŠ: Rozvíjení celé osobnosti dítěte, jeho učení a poznání, chápat a chránit přírodu v celé její rozličnosti. Položit základy celoživotního vzdělávání všem dětem podle jejich možností, zájmů a potřeb

Na důležitém místě vidíme pro děti nezbytnou láskyplnou a  široce otevřenou rodinnou náruč.

Všichni jsme andělé pouze s jedním křídlem.

A můžeme létat jen tehdy, objímáme – li jeden druhého

                                                Luciano de Crescendo

   

Velikost školy, počty tříd

 mateřská škola 4 – třídní na školní rok 2015/2016 – kapacita 100 dětí  – 25 %  dětí na třídu

Organizace chodu:

MŠ má vypracovaný Školní řád, který odpovídá zákonu č.561/2004 Sb., (školský zákon) a podle prováděcí vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání a je přiložen v přílohách ŠVP

Řízení mateřské školy:

MŠ má vypracovaný Organizační řád, který odpovídá zákonu č.561/2004 Sb., (školský zákon) a podle prováděcí vyhlášky MŠMT č. 14/2005 Sb., a č. 43/2006 Sb. o předškolním vzdělávání

Organizační řád školy zabezpečuje realizaci především školského zákona a je přiložen v přílohách ŠVP

Provoz MŠ:

6.30 – 17.30

provoz upraven v odpoledních hodinách

–        jedna třída „Lvíčata“ s konečným provozem od 16.00 – 17.30

–        tři třídy „Koťata“,„Slůňata“ a „Ptáčata“ do 16.00

seznamování s jógou

„Svítání“relaxace, nácvik správného dýchání a zklidnění organizmu. Projekt „Svítání“ je doplněn krátkými říkadly a básničkami

Společnost“Jóga v denním životě“, Blanická 17, Praha 2

 

-projekt „Medvídek Nivea“ na školní rok 15/16 – Medvídkem Nivea pomáhá dětem v přípravě na školu – 1.kolo a 2.kolo  – metodicky zpracovaný vzdělávací program v spolupráci s odborníky v oblasti předškolní pedagogiky a psychologie Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze – s ilustracemi G. Filcíka.

Projekt je vypracován pod odbornou gescí Pedagogické fakulty University Karlovy v Praze

–        doc. PhDr. Eva Opravilová CSc.

–        PhDr. Jana Kropáčková PhD

Program je určen skupině nejstarších dětí předškolního věku, u nichž se vyskytnou běžné problémy s učením, dětem s různými specifickými vzdělávacími potřebami, dětem s odloženou školní docházkou i individuálně integrovaným dětem.

V souladu s Rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání /  RVP PV / se projekt opět zaměřoval na rozvoj klíčových kompetencí. Navazuje také na opatření Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR z 30. 4. 2012, které v rámci vzdělávacích oblastí RVP PV doporučuje konkretizaci očekávaných výstupů  

divadelní aktivita – děti každý měsíc zhlédnou jedno divadelní představení, někdy proběhnou i dvě představení – žánr se střídal, divadelní aktivitu děti přenášely do svých her – divadlo GLANS, divadlo Matěje Kopeckého, divadlo KRAB – s ekologickým zaměřením

Během divadelních představení, kterých se děti zúčastní se rozvíjí  fantazie, hudební cítění, rozšiřuje se slovní zásoba a děti si uvědomí krásu českého jazyka.

MŠ navázala spolupráci s KD Mlejn se sídlem na Praze 13, kam děti nejstarší věkové skupiny docházejí na nabízená divadelní představení.Také probíhají návštěvy v místní knihovně s programem

– pravidelné zahradní slavnosti s programem na závěr školního roku – probíhají na školní zahradě

– pravidelné slavnostní rozloučení s dětmi, které odcházejí v září do ZŠ spojené s šermováním a předáním upomínkového dárku.  Společná oslava spojena s návštěvou filmového představení a mlsáním

– pečujeme o zdraví svých Rozmarýnků

–        pravidelné čištění zoubků po obědě – pravidelná návštěva dentální hygieničky

–        seznamování s „Pyramidou zdraví“

–        vhodně sestavená strava během celého dne – nově zaměřeno na předkládání jídel s pohankou, jáhly, červené čočky …ve spolupráci s rodiči

–        proběhla opět akce s názvem“Koukají na nás správně“ – jednalo se o preventivní screeningového vyšetření zraku předškolních dětí. V tomto vyšetření byla opět u několika dětí pochycena oční vada, která je nyní již v léčení

– pomáháme i maličkostmi

FOND SIDUS

–       na pomoc dětem v nemocnicích

–      vybavení dětských zdravotnických zařízení přístroji – Motol, Olomouc

–       za spolupráce s rodiči

–       poděkování formou Certifikátu

Sníh
dnes
01/22
Sníh
Většinou zataženo. Nejvyšší teploty 1 ° C. Vítr JJV o rychlosti 10 - 15 km/h.
High 0° / Low -1°
Částečně oblačno
zítra
01/23
Částečně oblačno
Zataženo. Nejvyšší teploty 5 ° C. Vítr ZJZ o rychlosti 10 - 15 km/h.
High 6° / Low 2°
Částečně oblačno
středa
01/24
Částečně oblačno
Ráno zataženo, odpoledne slunečno. Nejvyšší teploty 10 ° C. Vítr JJZ o rychlosti 15 - 25 km/h.
High 10° / Low 3°
Skoro zataženo
čtvrtek
01/25
Skoro zataženo
Většinou zataženo. Nejvyšší teploty 9 ° C. Vítr J o rychlosti 10 - 15 km/h.
High 9° / Low 1°
Zataženo
pátek
01/26
Zataženo
Zataženo. Nejvyšší teploty 6 ° C. Vítr VJV a proměnlivé počasí.
High 6° / Low 2°