telefon    -   235 513 119

      msrozmarynek@volny.cz
Mateřská škola ROZMARÝNEK

 

Mateřská škola Rozmarýnek, Praha 13

 Chlupova 1799

Školné

Jméno dítěte:  

Přidělený VS

 

Vážení rodiče,

V naší MŠ probíhá platba úhrady školného formou převodu z bankovního účtu – zadáním trvalého příkazu.

Při zadání, prosím věnujte pozornost následujícím údajům.

 

Výše měsíční úhrady:                        500.00 Kč

Bankovní spojení:                              ČS a.s., číslo účtu 127 840 349 / 0800

KS: 0008, SS: se neuvádí

 

Datum splatnosti zadejte prosím v rozpětí mezi 11. – 15. dnem běžného měsíce, s ohledem na Vaše termíny plateb a možnosti.

Při zadání trvalého příkazu označte červenec a srpen jako měsíce vyloučené ze splatnosti.

U předškoláků prosím zadejte trvání trvalého příkazu do 30. 6. 2016. Tak budou úhrady k tomuto datu ukončeny a nedojde k přeplatkům v novém školním roce.

V případě, že nemáte bankovní účet, oznamte prosím, tuto skutečnost ředitelce MŠ a domluvte jiný způsob úhrad.

 

V Praze dne: 

     

                     

Závazná přihláška ke stravování na školní rok 2015/2016

Přihlásit se ke stravování od: 

Jméno a příjmení strávníka:  

Datum narození:                     Třída: 

Adresa: __________________________________________________________________

Zákonný zástupce:

Jméno a příjmení: __________________________________________________________

 

Telefon: ________________________ E-mail: __________________________________

 

Základní měsíční platby k 1. 9. 2015 činí:

– sazba polodenní       28. – Kč / den tzn. 588. – / měsíčně

– sazba celodenní        33. – Kč / den  tzn. 693. – / měsíčně

 

Zvýšené – 7 let měsíční platby k 1. 9. 2015 činí:

(strávníci, kteří v období od 1. 9. 2015 – 31. 8. 2016 dovrší 7 let)

– sazba polodenní       31. – Kč / den tzn. 651. – / měsíčně

– sazba celodenní        36. – Kč / den  tzn. 756. – / měsíčně

 

Způsob úhrady stravného:

Převodem na účet ŠJ č. 127 840 349 / 0800    VS: 

KS: 0308, Specifický symbol: 3240041

Platba stravného bude prováděna z účtu: ________________________________________

Prosím vyplňte číslo z důvodů vrácení případného přeplatku na stravném

Změnu je třeba neprodleně písemně nahlásit

 

Platbu prosím provádějte nejpozději do 25. dne předešlého měsíce. Tzn. na měsíc říjen je třeba uhradit stravné nejpozději do 25. 9. atd.

Ve výjimečných případech lze provést platbu v hotovosti, a to po předchozí domluvě s ředitelkou MŠ.

Jsem seznámen-a  a souhlasím s povinnostmi vyplývajícími ze stravovacího řádu školní jídelny. Zejména s povinností včas provádět úhradu stravného.

 

V Praze dne: _____________________          ______________________________________                    

                                                                                         Podpis zákonného zástupce:              

Prosím vyplňte úplně a čitelně.

                                                 …………………………………..

                                                                      Jarmila Kopalová – ředitelka MŠ

 

 

 


WP ALL IN ONE – ochrana webových stránek ONLINE

FIREWALL
ANTIMALWARE

Jasno
Currently
Jasno
Částečně oblačno
zítra
0%
Částečně oblačno
High 32° / Low 19°
Možnost bouřek
čtvrtek
30%
Možnost bouřek
High 33° / Low 19°
Možnost bouřek
pátek
60%
Možnost bouřek
High 26° / Low 14°
Skoro zataženo
sobota
20%
Skoro zataženo
High 22° / Low 12°
Částečně oblačno
neděle
10%
Částečně oblačno
High 21° / Low 9°