telefon    -   235 513 119

      msrozmarynek@volny.cz
Mateřská škola ROZMARÝNEK

 

Závazná přihláška ke stravování na školní rok 2018/2019

Přihlásit se ke stravování od:

Jméno a příjmení strávníka:

Datum narození: Třída:

Adresa: __________________________________________________________________

Zákonný zástupce:

Jméno a příjmení: __________________________________________________________

Telefon: ________________________ E-mail: __________________________________

Základní měsíční platby k 1. 9. 2018 činí:

– sazba polodenní 33. – Kč / den tzn. 693. – / měsíčně

– sazba celodenní 38. – Kč / den tzn. 798. – / měsíčně

Zvýšené – 7 let měsíční platby k 1. 9. 2018 činí:

(strávníci, kteří v období od 1. 9. 2018 – 31. 8. 201 – dovrší 7 let

– sazba polodenní 36. – Kč / den tzn. 756. – / měsíčně

– sazba celodenní 41. – Kč / den tzn. 861. – / měsíčně

Způsob úhrady stravného:

Převodem na účet ŠJ č. 127 840 349 / 0800 VS:

KS: 0308, Specifický symbol: 3240041

Platba stravného bude prováděna z účtu: ________________________________________

Prosím vyplňte číslo z důvodů vrácení případného přeplatku na stravném

Změnu je třeba neprodleně písemně nahlásit

Platbu prosím provádějte nejpozději do 25. dne předešlého měsíce. Tzn. na měsíc říjen je třeba uhradit stravné nejpozději do 25. 9. atd.

Ve výjimečných případech lze provést platbu v hotovosti, a to po předchozí domluvě s ředitelkou MŠ.

Jsem seznámen-a a souhlasím s povinnostmi vyplývajícími ze stravovacího řádu školní jídelny. Zejména s povinností včas provádět úhradu stravného.

V Praze dne: _____________________ ______________________________________

Podpis zákonného zástupce:

Mateřská škola Rozmarýnek, Praha 13

Chlupova 1799

 

 

Školné

Jméno dítěte:

Přidělený VS:

Vážení rodiče,

V naší MŠ probíhá platba úhrady školného formou převodu z bankovního účtu – zadáním trvalého příkazu.

Při zadání, prosím věnujte pozornost následujícím údajům.

Výše měsíční úhrady: 500.00 Kč

Bankovní spojení: ČS a.s., číslo účtu 127 840 349 / 0800

KS: 0008, SS: se neuvádí

Datum splatnosti zadejte prosím v rozpětí mezi 11. – 15. dnem běžného měsíce, s ohledem na Vaše termíny plateb a možnosti.

Při zadání trvalého příkazu označte červenec a srpen jako měsíce vyloučené ze splatnosti.

U předškoláků prosím zadejte trvání trvalého příkazu do 30. 6. 2019. Tak budou úhrady k tomuto datu ukončeny a nedojde k přeplatkům v novém školním roce.

V případě, že nemáte bankovní účet, oznamte prosím, tuto skutečnost ředitelce MŠ a domluvte jiný způsob úhrad.

V Praze dne: 28.6.2018

…………………………………..

Jarmila Kopalová – ředitelka MŠ

 

 

 

 

 


WP ALL IN ONE – ochrana webových stránek ONLINE

FIREWALL
ANTIMALWARE

Jasno
Currently
Jasno
Částečně oblačno
zítra
10%
Částečně oblačno
High 21° / Low 7°
Částečně oblačno
čtvrtek
10%
Částečně oblačno
High 20° / Low 9°
Zataženo
pátek
10%
Zataženo
High 17° / Low 6°
Částečně oblačno
sobota
10%
Částečně oblačno
High 16° / Low 4°
Částečně oblačno
neděle
10%
Částečně oblačno
High 14° / Low 3°