Aktuality

Informace pro rodiče: Od 5.1. je změna e-mailové adresy naší MŠ

nová e mailová adresa: msrozmarynek1799@seznam.cz

 

 

 

odkaz na internetové stránky www.sfzp.cz a www.mzp.cz.

***************

Důležité sdělení pro rodiče:

Opatření ke zmírnění dopadů inflace na domácnosti v Praze pro roky 2022 – 2023

https://pomocprazanum.praha.eu/cz/balicek-skolstvi

KDO MŮŽE ŽÁDAT O BALÍČEK:

Při žádosti o prominutí úhrady školného, stravného nebo družin, musíte splňovat jednu z následujících podmínek:

 • máte trvalé bydliště v Praze
 • čerpáte jeden nebo více z následujících příspěvků:
  • příspěvek či doplatek na bydlení
  • okamžitou dávku v hmotné nouzi
  • přídavek na dítě
  • dávky pěstounské péče
 • čelíte exekuci nebo jste v insolvenci
 • po zaplacení bydlení (vč. platby za hypotéku, pokud na místě bydlíte) Vám zbyde méně než 200 Kč na osobu na den, pokud žijete sami, tak 300 Kč na den.

UPOZORNĚNÍ PRO RODIČE:

Věc: Prázdninový provoz – červenec 2024

Ředitelství MŠ upozorňuje rodiče, že MŠ ROZMARÝNEK bude o letních měsících v provozu od 1.7.- 16.7.2024 – červenec 2024

Prázdninový provoz pro naše děti bude dále zajišťovat náhradní mateřská škola na Praze 13

Na prázdninové dny nabízíme tyto MŠ :

1.7. – 16.7.2024

Název MŠ: Rozmarýnek

Adresa MŠ: Chlupova 1799, Praha 5 – Stodůlky

Jméno ředitelky: Jarmila Kopalová – 606 112616

Tel.spojení: 2 35513119– MŠ

E mail: msrozmarynek1799@seznam.cz

17.7. – 31.7.2024

Název MŠ: U Stromu

Adresa MŠ: Ovčí Hájek 2174/46

Jméno ředitelky: Hana Pražáková

Tel.spojení: 723 155 305 – MŠ

E mail: reditelka@skolkaustromu.cz

 

„Rozmarýnkovo okénko“

Informace pro rodiče: dne 21.2.2024 je aktivita zrušena – velká nemocnost dětí – děkuji J. Kopalová

Akce na Rozmarýnku únor 2024

prosíme o pečlivé sledování nástěnek, kde jsou pro Vás připravené důležité informace

prosíme o občasné nahlédnutí na www.stránky naší MŠ

„Kroužkování na ROZMARÝNKU“ v školním roce 2023/2024 – kroužky v II.pololetí začínají od února 2024

  • keramický kroužek pod vedením pí.Čihákové

  • výuka anglického jazyka / Lingua Nova – pí. Vorlíčková – 1x týdně ve čtvrtek

  • plavecký výcvik v areálu Radlice – pátek 10.45 – 11.30

   II.pololetí od 16.2.2024

  • pohybový kroužek pro malé děti – sportovní minipřípravka

  • pro děti ve věku 3 – 4 let – pondělí

  • pohybový kroužek pro starší děti 4-5 let – středa

  • pohybová aktivita v sportovní hale „Sparťanská školička“ – Bellušova ulice – děti z MŠ odvádí sportovní lektor po uzavření smlouvy – středa

  • Rozmarýnkovo okénko“ – pro děti, které ještě nenavštěvují mateřskou školu – adaptační moment – každá středa v sudém týdnu / 16.00 – 17.30 / – vede ředitelka MŠ

ÚNOR – únor bílý, pole sílí …

Jarní prázdniny pro Prahu 13 – 5.2. – 9. 2. 2024

– 2. 2. – „Hromnice“ – v lidové pranostice: – na Hromnice o hodinu více- Na Hromnice jasná bude noc – bude ještě mrazů moc – Hromnice – jara svíce – na Hromnice zima s jarem potkává se.

2. 2. – Jednodenní prázdniny na Základních školách – MŠ je v provozu, děti s povinnou předškolní výchovou se na tento den nemusí omlouvat z docházky!

Měsíc plesů a bálů, měsíc karnevalů, masopustu, zakopávání basy ..

14.2 . – Popeleční středa – zakopávání basy

Měsíc v lidové pranostice

2.2. Na Hromnice – o hodinu více – Na Hromnice zimy polovice

 • 5.2. Sv.Agáta bývá na sníh bohatá

 • 6.2. Na sv. Dorotu odmeť sníh od plotu

 • 9.2. Svatá Apolenka čítá dříví na polénka

 • 24.2. Na sv. Matěje každá myší díra se zavěje

13. 2. – úterý – KARNEVAL v MŠ – v dopoledních hodinách si užijeme karnevalové veselí – děti přijdou v masce

14. 2. – středa – návštěva knihovny – třída „Lvíčata“ od 10.00

15.2. – „Z pohádky do pohádky“ – hudební pořad plný písniček J.Bílý

20. 2. – úterý – návštěva knihovny – třída „Ptáčata“ od 9.00 – „Máme doma gorilu“

22.2. – čtvrtek – „Sportovní dopoledne v Základní škole Trávníčkova – třída „Ptáčata“ a předškoláci z třídy „Lvíčata“

Další akce dle návrhů jednotlivých tříd

Akce na Rozmarýnku leden 2024

Kolektiv mateřské školy ROZMARÝNEK přeje úspěšný nový rok 2024!
 • prosíme o pečlivé sledování nástěnek, kde jsou pro Vás připravené důležité informace

 • prosíme o občasné nahlédnutí na www.stránky naší MŠ

Kroužkování na ROZMARÝNKU“ v školním roce 2023/2024 – kroužky začínají od října 2023

  • keramický kroužek pod vedením pí.Čihákové

  • výuka anglického jazyka / Lingua Nova – pí. Vorlíčková – 1x týdně

  • plavecký výcvik v areálu Radlice – pátek 10.45 – 11.30

  • pohybový kroužek pro malé děti – sportovní minipřípravka

  • pro děti ve věku 3 – 4 let – pondělí

 • pohybový kroužek pro starší děti 4-5 let – středa

  • pohybová aktivita v sportovní hale „Sparťanská školička“ – Bellušova ulice – děti z MŠ odvádí sportovní lektor po uzavření smlouvy – středa

  • Rozmarýnkovo okénko“ – pro děti, které ještě nenavštěvují mateřskou školu – adaptační moment – každá středa v sudém týdnu / 16.00 – 17.30 / – vede ředitelka MŠ

Leden – měsíc kdy vládne „Zimní královna“

Měsíc sněhuláků, sněhuláčků a koulovaček – hry se sněhem – pokusy s ledem a sněhem anebo jen s bílým papírem

Měsíc v lidové pranostice

1. 1. Nový rok – ..jak na Nový rok, tak po celý rok…

8.1. Na sv. Severína, věší se maso do komína

10. 1. Mezinárodní den tuleňů, lachtanů a velryb

 • 16.1. Na sv. Marcela, zima leze do těla

 • 18.1. Sv. Priska pod saněmi píská

 • 29.1. Na Saleského Františka meluzína si často zapíská

6.1. – „Tři králové“ – Kašpar, Melichar, Baltazar –„Tříkrálový pochod“ po mateřské škole projde 5. 1. a s  ním nastane ukončením adventního času – požehnání na dveřích s přáním všeho dobrého a vyhnání všeho zlého K+M+B 2024

Návštěva knihovny v OC Lužiny bude pokračovat pro třídy „Lvíčata“ a „Ptáčata“ – besedy budou probíhat vždy v úterý nebo ve středu

10.1.2024 – „Lvíčata“ s názvem „Pejsek a kočička“

24.1.2024 – „Ptáčata“ s názvem „Bum, bum, tylidum“

16. 1. – úterý – 9.15 – divadelní představení s názvem Hlavně, ať se nevzbudí“

v MŠ Rozmarýnek – Divadlo Do světa

Další akce dle návrhů jednotlivých tříd

 

 

Platba stravného a školného v školním roce 2022/2023

 V naší MŠ probíhá platba úhrady stravného i školného formou převodu

 z bankovního účtu – zadáním trvalého příkazu

Základní měsíční platby stravného k 1. 9. 2022 činí:

– sazba polodenní       38. – Kč / den tzn. 798. – / měsíčně

– sazba celodenní        46. – Kč / den  tzn. 966. – / měsíčně

 Zvýšené – 7 let měsíční platby stravného k 1. 9. 2022 činí:

(strávníci, kteří v období od 1. 9. 2022 – 31. 8. 2023 dovrší 7 let)

– sazba polodenní       41. – Kč / den tzn. 861. – / měsíčně

– sazba celodenní        49. – Kč / den  tzn. 1 029. – / měsíčně

Platbu prosím provádějte nejpozději do 25. dne předešlého měsíce. Tzn. na měsíc říjen je třeba uhradit stravné nejpozději do 25. 9. atd.

—————————————————————————————————————–

Školné: 500.00 Kč každý měsíc

Školné neplatí dětí rok před vstupem do ZŠ a děti s OŠD

 Způsob úhrady stravného a školného

 Převodem na účet ŠJ č. 127 840 349 / 0800  

VS – předán při podpisu Rozhodnutí o přijetí dítěte do MŠ

VS je shodný jak pro platbu stravného, tak i školného

KS: 0308, Specifický symbol: 3240041

 Ve výjimečných případech lze provést platbu v hotovosti, a to po předchozí domluvě s ředitelkou MŠ.

 Datum splatnosti školného zadejte prosím v rozpětí mezi 11. – 15. dnem běžného měsíce, s ohledem na Vaše termíny plateb a možnosti.

 Při zadání trvalého příkazu označte červenec a srpen jako měsíce vyloučené ze splatnosti.

 U předškoláků prosím zadejte trvání trvalého příkazu do 30. 6. 2023. Tak budou úhrady k tomuto datu ukončeny a nedojde k přeplatkům v novém školním roce.

Upozornění pro rodiče naší MŠ Rozmarýnek:

 

Informace

 Provozní doba školy je:

6:30 – 17:30

 • Aktivity budou zejména soustředěny ven do areálu MŠ, kde se budou skupinky dětí intervalově střídat u činností.
 • Vzhledem k tomu, že v MŠ není omezen počet dětí, pak bude velice obtížné udržet oddělený prostor pro jednotlivé skupiny.
 • Pro pobyt venku a v prostorách školy děti a ani pedagogičtí pracovníci nemusí nosit roušky, ochranné štíty a ani rukavice.
 • Toalety budou vybaveny tekoucí pitnou vodou, mýdlem v dávkovači a jednorázovými papírovými ručníky pro bezpečné osušení rukou.
 • Je doporučeno větrání po dobu pěti minut 1x za hodinu.
 • Bude prováděna dezinfekce povrchů nebo předmětů, které používá zvláště velký počet lidí a to ně několikrát denně (např. kliky dveří, spínače světla.)
 • V prostorách školy bude umístěna k dispozici dezinfekce pro rodiče, které přivádí své dítě do MŠ.
 • Rodič dbá na to, aby co nejrychleji opustil budovu školy a dodržoval hygienické zásady.
 • Rodič do MŠ vstupuje vždy s rouškou!
 • Rodič po příchodu do MŠ si vždy vydezinfikuje ruce – dezinfekce u každého vchodu!!!

 

 

Jak bude MŠ postupovat, pokud dítě vykazuje známky příznaků COVID-19

 • Při předávání dítěte zákonným zástupcem učitelka kontroluje zdravotní stav dítěte – bude probíhat tzn. „Ranní filtr“
 • Má-li podezření na COVID-19 , neprodleně skutečnost rodiči sdělí a ten své dítě odvede.
 • Má-li dítě alergii, pak je nutné mít potvrzení od lékaře, pokud tato skutečnost není zanesena do evidenčního listu. Rýma je brána jako jedna ze známek COVID-19!
 • Bude-li dítě vykazovat známky nemoci v průběhu dne, bude umístěno do samostatné místnosti, učitelka nebo ředitel školy neprodleně kontaktujte zákonné zástupce s ohledem na okamžité vyzvednutí dítěte. O podezření se informuje spádová hygienická stanice. Ostatní děti jsou umístěny do jiné místnosti nebo je výuka změněna na pobyt venku s povinným nošením roušky, dokud není známý zdravotní stav indisponovaného dítěte.
 • Mateřská škola může měřit teplotu dítěti bezkontaktní teploměrem určenému k měření tělesné teploty.
 • MŠ zakazuje přinášení hraček z domova
 • Dítě musí mít jiné oblečení do třídy