Aktuality

 

Informace pro rodiče dětí z MŠ Rozmarýnek

Akce na Rozmarýnku září 2021

Vítáme všechny „Rozmarýnky“ do nového školního roku 2021/2022

 • prosíme o pečlivé sledování nástěnek, kde jsou pro Vás připravené důležité informace
 • prosíme o občasné nahlédnutí na stránky naší MŠ

 

 „Kroužkování na ROZMARÝNKU“ v školním roce 2021/2022 – kroužky začínají od října 2020

 • keramický kroužek pod vedením pí.Čihákové
 • výuka anglického jazyka / Lingua Nova – pí. Vorlíčková – úterý a čtvrtek
 • plavecký výcvik v areálu Radlice – pátek 10.45 – 11.30 od 10.9.
 • hra na flétnu a na jiné hudební nástroje – bubnování – rytmizace – tento školní rok zrušeno
 • pohybový kroužek pro malé děti – sportovní minipřípravka

pro děti ve věku 3 – 4 let

 • jóga pro děti ve věku 4 – 5 let
 • pohybová aktivita v sportovní hale „Sparťanská školička“ – Bellušova ulice – děti z MŠ odvání sportovní lektor po uzavření mlouvy

 „Rozmarýnkovo okénko“ – pro děti, které ještě nenavštěvují mateřkou školu – adaptační moment –  každá středa v sudém týdnu / 16.00 – 17.30  / – od 6. října 2021 – vede ředitelka MŠ

zájemci o „Kroužkování“ se zapíší na jednotlivých třídách, termíny se ještě upřesní do konce září 2021, vše záleží na situaci vzhledem ke Covidu 19

 Na školku si zvykáme, smutky v dálce necháme… 

„Co se skrývá za vrátky jedné malé zahrádky“

– kytička rozmarýnková na zahrádce…

– adaptační období pro děti po prázdninách a zvláště pro naše nové „Rozmarýnky“

 Rada rodičů: na školní rok 2021/2022 – 7. 9. 2021

 od 17.30 ve třídě „Lvíčata“                                                                                                                                                                                                                                                                                                       Program:

 1. přivítání v novém školním roce
 2. ohlédnutí za uplynulým školním rokem – poděkování rodičům za poskytnuté sponzorské dary v školním roce 20/21
 3. představení pedagogického personálu, názvy tříd
 4. zaměření v novém školním roce – 2021/22

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

 1. organizační momenty
 2. kroužky na mateřské škole
 3. příspěvek na školní rok 2021/2022 – seznámení s novým účtováním pro tento školní rok, metodický pokyn pro nový školní rok – odsouhlasení

Vrácená částka ze školního roku 20/21 – v ředitelně ve dnech 9.9.2021 a 14.9.2021 od 15.00 do 17.30

 1. zvolení rodičů do uvolněného místa v RR – člen výboru RR a stravovací referent
 2. pomoc rodičů: na školní zahradě
 • Během školního roku budou probíhat návštěvy seniorského domu Lukáš a to vždy v pondělí 1x za měsíc – pokračování z loňského školního roku – nejstarší věková skupina dětí

– dále bude probíhat akce „Čtecí babička“, která k nám bude 1x týdně docházet a bude číst dětem před odpoledním klidem v časovém rozmezí 20-30 minut – dle programu „Přečti“

 • Během školního roku budou probíhat návštěvy knihovny v OC Lužiny a to vždy s určitým zaměřením – pokračování z loňského školního roku – nejstarší věková skupina dětí a mladší věková skupina
 • MŠ navázala jako každý rok spolupráci s nadací SIDUS, kdy koupí výtvarného dílka můžete podpořit nemocné děti v nemocnici – dobrovolná aktivita
 • MŠ pokračuje v sportovní akce pro celou MŠ s názvem „Do života se Sokolem“ – během dne
 • prosím sledovat naše www.stránky  

Během měsíce září probíhá adaptační – zvykací období na pravidelnou docházku do mateřské školy.

Přejme našim malým „Rozmarýnkům“, ale i nám všem pohodové zvládnutí následujícího náročného období a tím i úspěšný start do nového školního roku 2021/2022!!!!

 

 

Platba stravného a školného v školním roce 2021/2022

 V naší MŠ probíhá platba úhrady stravného i školného formou převodu

 z bankovního účtu – zadáním trvalého příkazu

Základní měsíční platby stravného k 1. 9. 2021 činí:

– sazba polodenní       36. – Kč / den tzn. 756. – / měsíčně

– sazba celodenní        41. – Kč / den  tzn. 861. – / měsíčně

 Zvýšené – 7 let měsíční platby stravného k 1. 9. 2021 činí:

(strávníci, kteří v období od 1. 9. 2019 – 31. 8. 2020 dovrší 7 let)

– sazba polodenní       39. – Kč / den tzn. 819. – / měsíčně

– sazba celodenní        44. – Kč / den  tzn. 924. – / měsíčně

Platbu prosím provádějte nejpozději do 25. dne předešlého měsíce. Tzn. na měsíc říjen je třeba uhradit stravné nejpozději do 25. 9. atd.

—————————————————————————————————————–

Školné: 500.00 Kč každý měsíc

Školné neplatí dětí rok před vstupem do ZŠ a děti s OŠD

 Způsob úhrady stravného a školného

 Převodem na účet ŠJ č. 127 840 349 / 0800  

VS – předán při podpisu Rozhodnutí o přijetí dítěte do MŠ

VS je shodný jak pro platbu stravného, tak i školného

KS: 0308, Specifický symbol: 3240041

 Ve výjimečných případech lze provést platbu v hotovosti, a to po předchozí domluvě s ředitelkou MŠ.

 Datum splatnosti školného zadejte prosím v rozpětí mezi 11. – 15. dnem běžného měsíce, s ohledem na Vaše termíny plateb a možnosti.

 Při zadání trvalého příkazu označte červenec a srpen jako měsíce vyloučené ze splatnosti.

 U předškoláků prosím zadejte trvání trvalého příkazu do 30. 6. 2022. Tak budou úhrady k tomuto datu ukončeny a nedojde k přeplatkům v novém školním roce.

Upozornění pro rodiče naší MŠ Rozmarýnek:

 

Informace

 Provozní doba školy je:

6:30 – 17:30

 • Aktivity budou zejména soustředěny ven do areálu MŠ, kde se budou skupinky dětí intervalově střídat u činností.
 • Vzhledem k tomu, že v MŠ není omezen počet dětí, pak bude velice obtížné udržet oddělený prostor pro jednotlivé skupiny.
 • Pro pobyt venku a v prostorách školy děti a ani pedagogičtí pracovníci nemusí nosit roušky, ochranné štíty a ani rukavice.
 • Toalety budou vybaveny tekoucí pitnou vodou, mýdlem v dávkovači a jednorázovými papírovými ručníky pro bezpečné osušení rukou.
 • Je doporučeno větrání po dobu pěti minut 1x za hodinu.
 • Bude prováděna dezinfekce povrchů nebo předmětů, které používá zvláště velký počet lidí a to ně několikrát denně (např. kliky dveří, spínače světla.)
 • V prostorách školy bude umístěna k dispozici dezinfekce pro rodiče, které přivádí své dítě do MŠ.
 • Rodič dbá na to, aby co nejrychleji opustil budovu školy a dodržoval hygienické zásady.
 • Rodič do MŠ vstupuje vždy s rouškou!
 • Rodič po příchodu do MŠ si vždy vydezinfikuje ruce – dezinfekce u každého vchodu!!!

 

 

Jak bude MŠ postupovat, pokud dítě vykazuje známky příznaků COVID-19

 • Při předávání dítěte zákonným zástupcem učitelka kontroluje zdravotní stav dítěte – bude probíhat tzn. „Ranní filtr“
 • Má-li podezření na COVID-19 , neprodleně skutečnost rodiči sdělí a ten své dítě odvede.
 • Má-li dítě alergii, pak je nutné mít potvrzení od lékaře, pokud tato skutečnost není zanesena do evidenčního listu. Rýma je brána jako jedna ze známek COVID-19!
 • Bude-li dítě vykazovat známky nemoci v průběhu dne, bude umístěno do samostatné místnosti, učitelka nebo ředitel školy neprodleně kontaktujte zákonné zástupce s ohledem na okamžité vyzvednutí dítěte. O podezření se informuje spádová hygienická stanice. Ostatní děti jsou umístěny do jiné místnosti nebo je výuka změněna na pobyt venku s povinným nošením roušky, dokud není známý zdravotní stav indisponovaného dítěte.
 • Mateřská škola může měřit teplotu dítěti bezkontaktní teploměrem určenému k měření tělesné teploty.
 • MŠ zakazuje přinášení hraček z domova
 • Dítě musí mít jiné oblečení do třídy