Aktuality

 

 

 

odkaz na internetové stránky www.sfzp.cz a www.mzp.cz.

***************

Důležité sdělení pro rodiče:

Opatření ke zmírnění dopadů inflace na domácnosti v Praze pro roky 2022 – 2023

https://pomocprazanum.praha.eu/cz/balicek-skolstvi

KDO MŮŽE ŽÁDAT O BALÍČEK:

Při žádosti o prominutí úhrady školného, stravného nebo družin, musíte splňovat jednu z následujících podmínek:

 • máte trvalé bydliště v Praze
 • čerpáte jeden nebo více z následujících příspěvků:
  • příspěvek či doplatek na bydlení
  • okamžitou dávku v hmotné nouzi
  • přídavek na dítě
  • dávky pěstounské péče
 • čelíte exekuci nebo jste v insolvenci
 • po zaplacení bydlení (vč. platby za hypotéku, pokud na místě bydlíte) Vám zbyde méně než 200 Kč na osobu na den, pokud žijete sami, tak 300 Kč na den.

Informace pro rodiče:

Informace k zápisu na školní rok 2023/2024

TISKOPIS KE STAŽENÍ:  Evidenčni list

odkaz k elektronickému zápisu

https://is.digiskolka.cz/…264<https://is.digiskolka.cz/…264>

Pokyny pro zápis:

 1. Zákonný zástupce vyplní přihlašovací formulář na internetových stránkách konkrétní MŠ – termín: 17.4. – 30 4. 2023
 2. Dokumenty /vytisknutá přihláška, vyplněný evidenční list včetně originálu nebo kopie lékařského potvrzení/, odevzdá zákonný zástupce do všech mateřských škol, o které má zájem ve stanoveném termínu zápisu, tj. 3.5.2023 od 13.00 do 17.00
 3. Podáním žádosti je zahájeno správní řízení
 4. V MŠ zákonní zástupci dítěte obdrží: přidělené registrační číslo, informace o možnosti nahlédnutí do spisu a vyjádření se k podkladům a tiskopis pro zpětvzetí žádosti
 5. Termín zveřejnění výsledků zápisu je 19.5.2023 od 12.00  hodin. Na webu školy a na vývěsce MŠ se zveřejňují registrační čísla přijatých dětí
 6. Termín sejmutí zveřejněného výsledku zápisu je 3.6.2023

Věc: Kritéria pro přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání

Školní rok: 2022/2023

Č. p.: 3/23

 • děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky a s trvalým bydlištěm na Praze 13
 • děti s odkladem školní docházky a s trvalým bydlištěm na Praze 13

 • mateřská škola je určena především pro děti pracujících rodičů s trvalým pobytem na Praze 13, ostatní děti mohou být přijaty pouze při volné kapacitě

 • správním řízením procházejí děti, které dosáhnou tří let věku do 30. 9. daného kalendářního roku, ostatní děti od dvou a půl let pouze při volné kapacitě

 • děti s pravidelnou celodenní docházkou

 

Rozmarýnkovo okénko: během měsíce března se „Rozmarýnkovo okénko“ nekoná

Den otevřených dveří:  13.4.2023  dopolední blok: 10.00 – 11.00

                                                          odpolední blok: 15.00 – 17.00

Téma: Vyrostla nám kytička, krásná jako písnička a zpívá, že jaro už je tu.

Upozornění pro rodiče:

Během letních prázdnin bude naše MŠ letos mimo provoz!!!

Nabídka náhradních MŠ- pouze pro zaměstnané maminky: 3.7.2023 – 18.7.2023 – MŠ Píšťalka, Chlupova 1798

                                                                                                    19.7. 2023 – 31.7.2023 – MŠ Motýlek, Vlasáková 955

Prosím o nahlášení zájmu na jednotlivých třídách!!!

Akce na Rozmarýnku březen 2023

 • prosíme o pečlivé sledování nástěnek, kde jsou pro Vás připravené důležité informace
 • prosíme o občasné nahlédnutí na stránky naší MŠ

 „Kroužkování na ROZMARÝNKU“ v školním roce 2022/2023 – kroužky začínají od října 2022- od února II.pololetí!!!

 • keramický kroužek pod vedením pí.Čihákové – čtvrtek 15.15 1x za 14 dní
 • výuka anglického jazyka / Lingua Nova – pí. Vorlíčková – úterý a čtvrtek
 • plavecký výcvik v areálu Radlice pátek – II.pololetí 10.00 – 10.45
 • pohybový kroužek pro malé děti – sportovní minipřípravka – pondělí 15.30 v MŠ Rozmarýnek

pro děti ve věku 3 – 4 let

 • pohybová aktivita v sportovní hale „Sparťanská školička“ – Bellušova ulice – děti z MŠ odvádí sportovní lektor po uzavření smlouvy

 „Rozmarýnkovo okénko“ – pro děti, které ještě nenavštěvují mateřskou školu – adaptační moment –  každá středa v sudém týdnu / 16.00 – 17.30  / v měsíci březnu se „Rozmarýnkovo okénko“ nekoná!!!

 BŘEZEN – měsíc s  jarním ťukáním na okénko – ťuky, ťuky na vajíčko, už je tady jarní den, do přírody pojedem

když je země dohola, zkoušej trávu zavolat …
čas s jarním klíčkem od studánky …
 • 14.3. – na sv. Řehoře, čáp letí od moře
 • 21.3. – Den vody 21.3.  – „První jarní den“
 •  – jarní lidové zvyky – „ Vynášení Morany Smrtky“ – vítáme jaro

 

8.3. – středa – jarní focení dětí v MŠ – od 10.00 – námět „Zahrádka“

9.3.čtvrtek v dopoledních hodinách do MŠ přijede divadlo s názvem „Zelená pohádka“ – zaměření EVVO

 

Jarní prázdniny: 13. 3. – 17. 3. 2023

21.3. – úterý – návštěva knihovny – třída „Ptáčata“ od 10.00 – „Jaro je tu“

 13.4. na MŠ proběhne „Den otevřených dveří“

Téma: „Vyrostla nám kytička, krásná jako kytička a zpívá nám, že jaro už je tu“

Dopolední blok: 10.00 – 11.00

Odpolední blok: 15.00 – 17.00

 

Další akce dle návrhů jednotlivých tříd

Akce na Rozmarýnku únor 2023

 • prosíme o pečlivé sledování nástěnek, kde jsou pro Vás připravené důležité informace

 • prosíme o občasné nahlédnutí na www.stránky naší MŠ

Kroužkování na ROZMARÝNKU“ v školním roce 2022/2023 – kroužky začínají od října 2022- od února II. pololetí!!!

  • keramický kroužek pod vedením pí. Čihákové – čtvrtek 15.15 1x za 14 dní

  • výuka anglického jazyka / Lingua Nova – pí. Vorlíčková – úterý a čtvrtek

  • plavecký výcvik v areálu Radlice – pátek – II. pololetí 10.00 – 10.45

  • pohybový kroužek pro malé děti – sportovní minipřípravka – pondělí 15.30 v MŠ Rozmarýnek

pro děti ve věku 3 – 4 let

  • pohybová aktivita v sportovní hale „Sparťanská školička“ – Bellušova ulice – děti z MŠ odvádí sportovní lektor po uzavření smlouvy

„Rozmarýnkovo okénko“ – pro děti, které ještě nenavštěvují mateřskou školu – adaptační moment

– každá středa v sudém týdnu / 16.00 – 17.30 / –   8.2. – zrušeno x 22.2

ÚNOR – únor bílý, pole sílí …

Jarní prázdniny pro Prahu 13 – 13.3. – 19. 3. 2023

– 2. 2. – „Hromnice“ – v lidové pranostice: – na Hromnice o hodinu více- Na Hromnice jasná bude noc – bude ještě mrazů moc – Hromnice – jara svíce – na Hromnice zima s jarem potkává se.

3. 2.Jednodenní prázdniny na Základních školách – MŠ je v provozu, děti s povinnou předškolní výchovou se na tento den nemusí omlouvat z docházky!

Měsíc plesů a bálů, měsíc karnevalů, masopustu, zakopávání basy ..

22.2 . – Popeleční středa – zakopávání basy

Měsíc v lidové pranostice

2.2. Na Hromnice – o hodinu více – Na Hromnice zimy polovice

 • 5.2. Sv.Agáta bývá na sníh bohatá

 • 6.2. Na sv. Dorotu odmeť sníh od plotu

 • 9.2. Svatá Apolenka čítá dříví na polénka

 • 24.2. Na sv. Matěje každá myší díra se zavěje

14.2. – „Indická inspirace“ – budeme cestovat až do Indie – na dvě skupiny 9.00 x 10.00

21. 2. – úterý – návštěva knihovny – třída „Koťata“ od 10.00 – „Bum,bum tylidum“

28. 2. – úterý – návštěva knihovny – třída „Ptáčata“ od 10.00 – „Hrajeme si celý den“

16. 2. – úterý – KARNEVAL v MŠ – v dopoledních hodinách si užijeme karnevalové veselí – děti přijdou v masce

Další akce dle návrhů jednotlivých tříd

Akce na Rozmarýnku leden 2023

Kolektiv mateřské školy ROZMARÝNEK přeje úspěšný nový rok 2023!
  • prosíme o pečlivé sledování nástěnek, kde jsou pro Vás připravené důležité informace

  • prosíme o občasné nahlédnutí na www.stránky naší MŠ

Kroužkování na ROZMARÝNKU“ v školním roce 2022/2023
 • keramický kroužek pod vedením pí.Čihákové – čtvrtek 15.15 1x za 14 d
 • výuka anglického jazyka / Lingua Nova – pí. Vorlíčková – úterý a čtvrtek
 • plavecký výcvik v areálu Radlice – středa 10.00 – 10.45
 • pohybový kroužek pro malé děti – sportovní minipřípravka – pondělí 15.30 v MŠ Romarýnek – pro děti ve věku 3 – 4 let
 • pohybová aktivita v sportovní hale „Sparťanská školička“ – Bellušova ulice – děti z MŠ odvání sportovní lektor po uzavření smlouvy

„Rozmarýnkovo okénko“ – pro děti, které ještě nenavštěvují mateřkou školu – adaptační moment – každá středa v sudém týdnu / 16.00 – 17.30 / – 11.1.23 + 25.1.23 – vede ředitelka MŠ

Leden – měsíc kdy vládne „Zimní královna“

Měsíc sněhuláků, sněhuláčků a koulovaček – hry se sněhem – pokusy s ledem a sněhem anebo jen s bílým papírem

Měsíc v lidové pranostice

1. 1. Nový rok – ..jak na Nový rok, tak po celý rok…

8.1. Na sv. Severína, věší se maso do komína

10. 1. Mezinárodní den tuleňů, lachtanů a velryb

 • 16.1. Na sv. Marcela, zima leze do těla

 • 18.1. Sv. Priska pod saněmi píská

 • 29.1. Na Saleského Františka meluzína si často zapíská

6.1. – „Tři králové“ – Kašpar, Melichar, Baltazar –„Tříkrálový pochod“ po mateřské škole projde 5. 1. a s  ním nastane ukončením adventního času – požehnání na dveřích s přáním všeho dobrého a vyhnání všeho zlého K+M+B 2023

Návštěva knihovny OC Lužiny bude pokračovat pro třídy „Koťátka“ a „Ptáčata“ – besedy budou probíhat vždy v úterý

10.1.2023 třída „Koťátka“ od 9.00 – název besedy „Pohádka“

17.1.2023 třída „Ptáčata“ od 10 00 – název besedy „Sedmero pohádek“

10. 1. – úterý – 9.15 – divadelní představení s názvem Nejvzácnější věc pod sluncem“ – v MŠ Rozmarýnek – Divadlo KRAB

Další akce dle návrhů jednotlivých tříd

 

 

 

 

 

Platba stravného a školného v školním roce 2022/2023

 V naší MŠ probíhá platba úhrady stravného i školného formou převodu

 z bankovního účtu – zadáním trvalého příkazu

Základní měsíční platby stravného k 1. 9. 2022 činí:

– sazba polodenní       38. – Kč / den tzn. 798. – / měsíčně

– sazba celodenní        46. – Kč / den  tzn. 966. – / měsíčně

 Zvýšené – 7 let měsíční platby stravného k 1. 9. 2022 činí:

(strávníci, kteří v období od 1. 9. 2022 – 31. 8. 2023 dovrší 7 let)

– sazba polodenní       41. – Kč / den tzn. 861. – / měsíčně

– sazba celodenní        49. – Kč / den  tzn. 1 029. – / měsíčně

Platbu prosím provádějte nejpozději do 25. dne předešlého měsíce. Tzn. na měsíc říjen je třeba uhradit stravné nejpozději do 25. 9. atd.

—————————————————————————————————————–

Školné: 500.00 Kč každý měsíc

Školné neplatí dětí rok před vstupem do ZŠ a děti s OŠD

 Způsob úhrady stravného a školného

 Převodem na účet ŠJ č. 127 840 349 / 0800  

VS – předán při podpisu Rozhodnutí o přijetí dítěte do MŠ

VS je shodný jak pro platbu stravného, tak i školného

KS: 0308, Specifický symbol: 3240041

 Ve výjimečných případech lze provést platbu v hotovosti, a to po předchozí domluvě s ředitelkou MŠ.

 Datum splatnosti školného zadejte prosím v rozpětí mezi 11. – 15. dnem běžného měsíce, s ohledem na Vaše termíny plateb a možnosti.

 Při zadání trvalého příkazu označte červenec a srpen jako měsíce vyloučené ze splatnosti.

 U předškoláků prosím zadejte trvání trvalého příkazu do 30. 6. 2023. Tak budou úhrady k tomuto datu ukončeny a nedojde k přeplatkům v novém školním roce.

Upozornění pro rodiče naší MŠ Rozmarýnek:

 

Informace

 Provozní doba školy je:

6:30 – 17:30

 • Aktivity budou zejména soustředěny ven do areálu MŠ, kde se budou skupinky dětí intervalově střídat u činností.
 • Vzhledem k tomu, že v MŠ není omezen počet dětí, pak bude velice obtížné udržet oddělený prostor pro jednotlivé skupiny.
 • Pro pobyt venku a v prostorách školy děti a ani pedagogičtí pracovníci nemusí nosit roušky, ochranné štíty a ani rukavice.
 • Toalety budou vybaveny tekoucí pitnou vodou, mýdlem v dávkovači a jednorázovými papírovými ručníky pro bezpečné osušení rukou.
 • Je doporučeno větrání po dobu pěti minut 1x za hodinu.
 • Bude prováděna dezinfekce povrchů nebo předmětů, které používá zvláště velký počet lidí a to ně několikrát denně (např. kliky dveří, spínače světla.)
 • V prostorách školy bude umístěna k dispozici dezinfekce pro rodiče, které přivádí své dítě do MŠ.
 • Rodič dbá na to, aby co nejrychleji opustil budovu školy a dodržoval hygienické zásady.
 • Rodič do MŠ vstupuje vždy s rouškou!
 • Rodič po příchodu do MŠ si vždy vydezinfikuje ruce – dezinfekce u každého vchodu!!!

 

 

Jak bude MŠ postupovat, pokud dítě vykazuje známky příznaků COVID-19

 • Při předávání dítěte zákonným zástupcem učitelka kontroluje zdravotní stav dítěte – bude probíhat tzn. „Ranní filtr“
 • Má-li podezření na COVID-19 , neprodleně skutečnost rodiči sdělí a ten své dítě odvede.
 • Má-li dítě alergii, pak je nutné mít potvrzení od lékaře, pokud tato skutečnost není zanesena do evidenčního listu. Rýma je brána jako jedna ze známek COVID-19!
 • Bude-li dítě vykazovat známky nemoci v průběhu dne, bude umístěno do samostatné místnosti, učitelka nebo ředitel školy neprodleně kontaktujte zákonné zástupce s ohledem na okamžité vyzvednutí dítěte. O podezření se informuje spádová hygienická stanice. Ostatní děti jsou umístěny do jiné místnosti nebo je výuka změněna na pobyt venku s povinným nošením roušky, dokud není známý zdravotní stav indisponovaného dítěte.
 • Mateřská škola může měřit teplotu dítěti bezkontaktní teploměrem určenému k měření tělesné teploty.
 • MŠ zakazuje přinášení hraček z domova
 • Dítě musí mít jiné oblečení do třídy