Aktuality

Informace pro rodiče

Výsledek druhého testu je pozitivní a Hygiena hlavního města Prahy nařídila pro I.třídu „Slůňata“ karanténu od 18.1.2021 do 28.1.2021.Třída „Slůňata“ bude opět v provozu v pátek 29.1.2021. Děkuji a věřím, že vše dobře zvládneme, myslím na vás J.Kopalová – 20.1.2021

Vážená paní ředitelko,

dne 18. 1. 2021 byly/byli v kontaktu děti/zaměstnanci Vaší školy s osobou, která je Covid pozitivní. Epidemiologickým šetřením byly u Vámi sdělených kontaktů (prosím o jejich dodatečné zaslání viz. tabulka v příloze) shledány důvody pro karanténní opatření do 28. 1. 2021 (doba karanténních opatření se počítá od posledního kontaktu v minimální délce deseti dnů).

Opět tu máme pozitivní test na Covid 19, tentokrát se jedná o I.třídu „Slůňata“- Hygiena hl.města Prahy ještě čeká na výsledek druhého testu, který bude znám do 48 hodin a po jeho výsledku rozhodne o karanténě po dobu 10 dní. S největší pravděpodobností by měl být také bohužel pozitivní. Zatím si nechte děti doma a prosím o časté sledování našich www.stránek.

Děkuji J.Kopalová – 19.1.2021

 

Právě jsem se dozvěděla výsledek testu na COVID 19 a bohužel je pozitivní. Z toho vyplývá karanténa pouze pro třídu „Ptáčata“, třída bude uzavřena na dobu 10 dnů. Zítra budu kontaktovat Hygienu hl.m.Prahy a ještě upřesním na našich stránkách kdy bude zase třída v provozu. Všem děkuji a přeji hodně síly a také zdravíčka J.Kopalová

18.1.2021 doplnění údajů – jedno dítě s pozitivním výsledkem na Covid 19, ale bez příznaků – karanténa se prodlužuje o jeden den na 23.1.2021, třída „Ptáčata“ v provozu od pondělí 25.1.2021 – den zůstává!!!Děkuji J.Kopalová

Vážená paní ředitelko,

ve dnech 11. 1. a  12. 1. 2021 byly/byli v kontaktu děti/zaměstnanci Vaší školy s osobou, která je Covid pozitivní. Epidemiologickým šetřením byly u Vámi sdělených kontaktů  shledány důvody pro karanténní opatření

do 21. 1. a 22. 1. 2021 (doba karanténních opatření se počítá od posledního kontaktu v minimální délce deseti dnů).

Třída „Ptáčata“ bude v provozu opět v pondělí 25.1.2021. Těším se na všechny Ptáčátka a přeji ať to vše zase v klidu zvládneme J.Kopalová

Karanténní opatření stanovené mimořádným opatřením MZ ČR aktuálně zahrnují: domácí karanténu minimálně po dobu 10 dnů a vyšetření  výtěr z krku a z nosu (RT-PCR test na přítomnost viru SARS-CoV-2) v rozmezí 5. až 7. dne od posledního kontaktu s pozitivně testovanou osobou, nejpozději však do 10. dne.

Pokud bude osoba v karanténě bez klinických obtíží a výsledek z odběru bude negativní,  karanténa končí (po uplynutí min. 10 dnů od posledního kontaktu s pozitivně testovanou osobou).

V případě, že se nepodaří provést RT-PCR test v průběhu 10 dnů od posledního kontaktu s pozitivně testovanou osobou z důvodů hodných zvláštního zřetele (jedná se o výjimečnou situaci, kdy provedení testu brání překážka např. v podobě nedostatečné kapacity laboratoří apod.) se karanténní opatření asymptomatických osob (tj. bez příznaků) ukončí bez provedení testu za 14 dnů od posledního kontaktu s pozitivně testovanou osobou.

 

Mimořádné opatření nepřipouští možnost volby a individuálního rozhodování u koho test provést a u koho nikoli.

Viz:

https://koronavirus.mzcr.cz/wp-content/uploads/2020/09/Mimo%C5%99%C3%A1dn%C3%A9-opat%C5%99en%C3%AD-%E2%80%93-izolace-a-karant%C3%A9na-s-%C3%BA%C4%8Dinnost%C3%AD-od-25.-9.-2020-do-odvol%C3%A1n%C3%AD.pdf

 

Seznam odběrových míst včetně pravidel pro návštěvu odběrového místa naleznete zde:
 https://koronavirus.mzcr.cz/seznam-odberovych-center/

Při karanténě je nutné zůstat v domácí izolaci. Rady a doporučení pro domácí karanténu/izolaci viz:
http://www.hygpraha.cz/dokumenty/rady-a-doporuceni-pro-domaci-karantenu-izolaci-5215_5215_519_1.html

Pokud by se objevily klinické příznaky (suchý kašel, teplota, zažívací obtíže, ztráta chuti a čichu…), je nutno telefonicky kontaktovat ošetřujícího lékaře a konzultovat s ním svůj zdravotní stav. Pokud by se objevily závažné klinické příznaky (vysoké horečky, dušnost apod.), je nutné kontaktovat v případě nedostupnosti lékaře např. pohotovostní službu nebo linku 155 a předat  informaci o probíhající karanténě.  

Žádanku na vyšetření osobám v karanténě vystaví pediatr/praktický lékař  elektronicky (kontaktujte svého lékaře telefonicky), na odběrovém místě postačí mít u sebe kartu pojištěnce. Odběr je jen jeden a je bezplatný.  Doporučení vztahující se k výsledkům testů viz: https://koronavirus.mzcr.cz/materialy-ke-stazeni/

 

Karanténa se týká pouze osoby, která byla v úzkém kontaktu s pozitivní osobou, netýká se rodinných příslušníků. Ty považujeme za kontakty kontaktů a pouze v případě pozitivního nálezu u aktuálního kontaktu by byla činěna další opatření u nich.

Pokud je v době do 90 dnů od ukončení izolace po prodělaném onemocnění osoba v kontaktu v rodině nebo ve škole s další COVID-19 pozitivní osobou, karanténa se na ní nevztahuje, tj. nepožaduje se ani testování, pokud nejeví známky onemocnění.

 

http://www.hygpraha.cz/dokumenty/stanoveni-karanteny-domaci-izolace-pro-deti-zaky-studenty-a-navrat-do-skoly-skolskeho-zarizeni-5448_5448_519_1.html

 

Vážená paní ředitelko, z důvodu včasného zabránění dalšího šíření infekce COVID-19 ve společnosti Vás žádám o předání tohoto sdělení osobám, které jste uvedla jako rizikový kontakt.

Prostory mateřské školy je potřeba důkladně dezinfikovat dezinfekčními prostředky s virucidním účinkem.

 

Děkuji za spolupráci.

 

S pozdravem

 

Ing. ZUZANA DOSTÁLOVÁ

ODBORNÝ RADA ODDĚLENÍ HYGIENY Dětí a mladistvých

POBOČEK ZÁPAD, SEVEROZÁPAD A SEVER

 

Měšická 646/5, 190 00  Praha 9

zuzana.vojtiskova@hygpraha.cz

ID datové schránky: zpqai2i

www.hygpraha.cz

 

+420 281 000 429

+420 733 673 935

+420 286 884 450 (fax)

Akce na Rozmarýnku leden 2021

Kolektiv mateřské školy ROZMARÝNEK přeje úspěšný nový rok 2021!

 4.1. – pondělí – MŠ začíná svůj provoz po vánočních prázdninách

 

 • prosíme o pečlivé sledování nástěnek, kde jsou pro Vás připravené důležité informace
 • prosíme o pravidelné nahlédnutí na www.stránky naší MŠ„Kroužkování na ROZMARÝNKU“ v školním roce 2020/2021
  • keramický kroužek pod vedením pí.Čihákové – obnoveno od 10.12. – nutno, aby děti na kroužek nosily roušky
  • výuka anglického jazyka / Lingua Nova – pí. Vorlíčková – úterý a čtvrtek
  • plavecký výcvik v areálu Radlice – pátek 10.00 – 10.45 – pozastaveno
  • hra na flétnu a na jiné hudební nástroje – bubnování – rytmizace – zatím pozastaveno
  • pohybový kroužek pro malé děti – sportovní minipřípravka pro děti ve věku 3 – 4 let jóga pro děti ve věku 4 – 5 let – pondělí – obnoveno
  • pohybová aktivita v sportovní hale „Sparťanská školička“ – Bellušova ulice – děti z MŠ odvání sportovní lektor po uzavření smlouvy -– zatím pozastaveno  

„Rozmarýnkovo okénko“ – pro děti, které ještě nenavštěvují mateřkou školu – adaptační moment – každá středa v sudém týdnu / 16.00 – 17.30 / – vzhledem k situaci do odvolání zrušeno – nouzový stav – Covid 19

 Leden – měsíc kdy vládne „Zimní královna“

 • Měsíc sněhuláků, sněhuláčků a koulovaček – hry se sněhem – pokusy s ledem a sněhem anebo jen s bílým papírem

Měsíc v lidové pranostice

1. 1. Nový rok – ..jak na Nový rok, tak po celý rok…

8.1. Na sv. Severína, věší se maso do komína

10. 1. Mezinárodní den tuleňů, lachtanů a velryb

 • 16.1. Na sv. Marcela, zima leze do těla
 • 18.1. Sv. Priska pod saněmi píská
 • 29.1. Na Saleského Františka meluzína si často zapíská

6.1. – „Tři králové“ – Kašpar, Melichar, Baltazar –„Tříkrálový pochod“ po mateřské škole projde 6. 1. a s  ním nastane ukončením adventního času – požehnání na dveřích s přáním všeho dobrého a vyhnání všeho zlého K+M+B 2021

 4.1. – pondělí – MŠ začíná svůj provoz po vánočních prázdninách

27.1. – středa – 9.15 – představení s divadlem DOKOLA s názvem „Čert a Káča“ – v MŠ Rozmarýnek

 

 

Další akce dle návrhů jednotlivých tříd

 

 

Platba stravného a školného v školním roce 2020/2021

 Vážení rodiče, děkuji za podepsání Rozhodnutí o přijetí vašeho dítěte do naší MŠ a nyní poskytuji slíbené informace

 V naší MŠ probíhá platba úhrady stravného i školného formou převodu

 z bankovního účtu – zadáním trvalého příkazu

 

Stravné: opraveno 28.8.20 – jedná se o 21 dní měsíčně!!!

Základní měsíční platby stravného k 1. 9. 2020 činí:

– sazba polodenní       36. – Kč / den tzn. 756. – / měsíčně

– sazba celodenní        41. – Kč / den  tzn. 861. – / měsíčně

 Zvýšené – 7 let měsíční platby stravného k 1. 9. 2020 činí:

(strávníci, kteří v období od 1. 9. 2019 – 31. 8. 2020 dovrší 7 let)

– sazba polodenní       39. – Kč / den tzn. 819. – / měsíčně

– sazba celodenní        44. – Kč / den  tzn. 924. – / měsíčně

Platbu prosím provádějte nejpozději do 25. dne předešlého měsíce. Tzn. na měsíc říjen je třeba uhradit stravné nejpozději do 25. 9. atd.

—————————————————————————————————————–

Školné: 500.00 Kč každý měsíc

Školné neplatí dětí rok před vstupem do ZŠ a děti s OŠD

 Způsob úhrady stravného a školného

 Převodem na účet ŠJ č. 127 840 349 / 0800  

VS – předán při podpisu Rozhodnutí o přijetí dítěte do MŠ

VS je shodný jak pro platbu stravného, tak i školného

KS: 0308, Specifický symbol: 3240041

 Ve výjimečných případech lze provést platbu v hotovosti, a to po předchozí domluvě s ředitelkou MŠ.

 Datum splatnosti školného zadejte prosím v rozpětí mezi 11. – 15. dnem běžného měsíce, s ohledem na Vaše termíny plateb a možnosti.

 Při zadání trvalého příkazu označte červenec a srpen jako měsíce vyloučené ze splatnosti.

 U předškoláků prosím zadejte trvání trvalého příkazu do 30. 6. 2021. Tak budou úhrady k tomuto datu ukončeny a nedojde k přeplatkům v novém školním roce.

Upozornění pro rodiče naší MŠ Rozmarýnek:

 

Informace

 Provozní doba školy je:

6:30 – 17:30

 • Aktivity budou zejména soustředěny ven do areálu MŠ, kde se budou skupinky dětí intervalově střídat u činností.
 • Vzhledem k tomu, že v MŠ není omezen počet dětí, pak bude velice obtížné udržet oddělený prostor pro jednotlivé skupiny.
 • Pro pobyt venku a v prostorách školy děti a ani pedagogičtí pracovníci nemusí nosit roušky, ochranné štíty a ani rukavice.
 • Toalety budou vybaveny tekoucí pitnou vodou, mýdlem v dávkovači a jednorázovými papírovými ručníky pro bezpečné osušení rukou.
 • Je doporučeno větrání po dobu pěti minut 1x za hodinu.
 • Bude prováděna dezinfekce povrchů nebo předmětů, které používá zvláště velký počet lidí a to ně několikrát denně (např. kliky dveří, spínače světla.)
 • V prostorách školy bude umístěna k dispozici dezinfekce pro rodiče, které přivádí své dítě do MŠ.
 • Rodič dbá na to, aby co nejrychleji opustil budovu školy a dodržoval hygienické zásady.
 • Rodič do MŠ vstupuje vždy s rouškou!
 • Rodič po příchodu do MŠ si vždy vydezinfikuje ruce – dezinfekce u každého vchodu!!!

 

 

Jak bude MŠ postupovat, pokud dítě vykazuje známky příznaků COVID-19

 • Při předávání dítěte zákonným zástupcem učitelka kontroluje zdravotní stav dítěte – bude probíhat tzn. „Ranní filtr“
 • Má-li podezření na COVID-19 , neprodleně skutečnost rodiči sdělí a ten své dítě odvede.
 • Má-li dítě alergii, pak je nutné mít potvrzení od lékaře, pokud tato skutečnost není zanesena do evidenčního listu. Rýma je brána jako jedna ze známek COVID-19!
 • Bude-li dítě vykazovat známky nemoci v průběhu dne, bude umístěno do samostatné místnosti, učitelka nebo ředitel školy neprodleně kontaktujte zákonné zástupce s ohledem na okamžité vyzvednutí dítěte. O podezření se informuje spádová hygienická stanice. Ostatní děti jsou umístěny do jiné místnosti nebo je výuka změněna na pobyt venku s povinným nošením roušky, dokud není známý zdravotní stav indisponovaného dítěte.
 • Mateřská škola může měřit teplotu dítěti bezkontaktní teploměrem určenému k měření tělesné teploty.
 • MŠ zakazuje přinášení hraček z domova
 • Dítě musí mít jiné oblečení do třídy