Aktuality

Zápis na školní rok 2024/2025 – elektronické přihlášení

od 15.4. – do 30.4.2024

Digiškolka

ODKAZ NA ELEKTRONICKÝ ZÁPIS:

https://is.digiskolka.cz/SOL/PublicWeb/102385459/KWE015_Prihlaska.aspx?ID=5264

DOKUMENTY A INFORMACE DŮLEŽITÉ PRO ZÁPIS: 

MŠ Evidencni list 2024

Přijímání dětí do mateřských škol městské části Praha 13


Informace pro rodiče: Od 5.1. je změna e-mailové adresy naší MŠ

nová e mailová adresa: msrozmarynek1799@seznam.cz

Věc:     Seznam dětí, které byly přijaté do MŠ k 1. 9. 2024

Objekt: Mateřská škola ROZMARÝNEK, Praha 13, Chlupova 1799

Adresa: Chlupova 1799, 155 00, Praha 5 – Stodůlky

Č.j.: 11/24

Dle zákona na ochranu osobních dat č.101/2000 Sb. jsou děti vedené pod evidenčním číslem a pod číslem jednacím.

Žádám tímto rodiče, aby se dostavili dne 30. 5. k podpisu na Rozhodnutí o přijetí dítěte do MŠ v čase 13.00 – 17.00

 

Evid.číslo
Evidenční číslo:

346/2425

Evidenční číslo:

347/2425

Evidenční číslo:

350/2425

Evidenční číslo:

356/2425

Evidenční číslo:

358/2425

Evidenční číslo:

360/2425

Evidenční číslo:

363/2425

Evidenční číslo:

364/2425

Evidenční číslo:

365/2425

Evidenční číslo:

366/2425

Evidenční číslo:

368/2425

Evidenční číslo:

370/2425

Evidenční číslo:

371/2425

Evidenční číslo:

373/2425

Evidenční číslo:

375/2425

Evidenční číslo:

376/2425

Evidenční číslo:

377/2425

Evidenční číslo:

378/2425

 

Evidenční číslo:

379/2425

Evidenční číslo:

383/2425

Evidenční číslo:

386/2425

Věc:     Seznam dětí, které nebyly přijaté do MŠ k 1. 9. 2024

Objekt: Mateřská škola ROZMARÝNEK, Praha 13, Chlupova 1799

Adresa: Chlupova 1799, 155 00, Praha 5 – Stodůlky

Č.j.: 12/24

Dle zákona na ochranu osobních dat č.101/2000 Sb. jsou děti vedené pod evidenčním číslem a pod číslem jednacím.

Žádám tímto rodiče, aby se dostavili dne 30. 5. k podpisu na Rozhodnutí o nepřijetí dítěte do MŠ v čase 13.00 – 17.00

Evidenční číslo
Evidenční číslo:

344/2425

Evidenční číslo:

345/2425

Evidenční číslo:

348/2425

Evidenční číslo:

349/2425

Evidenční číslo:

351/2425

Evidenční číslo:

352/2425

Evidenční číslo:

353/2425

Evidenční číslo:

354/2425

Evidenční číslo:

355/2425

Evidenční číslo:

357/2425

Evidenční číslo:

359/2425

Evidenční číslo:

361/2425

Evidenční číslo:

362/2425

Evidenční číslo:

367/2425

Evidenční číslo:

369/2425

Evidenční číslo:

372/2425

Evidenční číslo:

374/2425

Evidenční číslo:

380/2425

Evidenční číslo:

381/2425

Evidenční číslo:

382/2425

Evidenční číslo:

384/2425

Evidenční číslo:

385/2425

 

 

 

 

 

 

18. 4. na MŠ proběhne „Den otevřených dveří“

Téma: „Zakukala žežulička z doubravy, že jaro už je tu“

Dopolední blok: 10.00 – 11.00

Odpolední blok: 15.00 – 17.00

Objekt: Mateřská škola ROZMARÝNEK, Praha 13, Chlupova 1799

Adresa: Chlupova 1799, 155 00, Praha 5 – Stodůlky

Věc: Kritéria pro přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání

Školní rok: 2024/2025

Č. p.: 10/24

 • děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky a s trvalým bydlištěm na Praze 13

 • děti s odkladem školní docházky a s trvalým bydlištěm na Praze 13

 • mateřská škola je určena především pro děti pracujících rodičů s trvalým pobytem na Praze 13, ostatní děti mohou být přijaty pouze při volné kapacitě

 • správním řízením procházejí děti, které dosáhnou tří let věku do 30. 9. daného kalendářního roku, ostatní děti od dvou a půl let pouze při volné kapacitě

 • děti s pravidelnou celodenní docházkou


 

 

 

 

odkaz na internetové stránky www.sfzp.cz a www.mzp.cz.

***************

Důležité sdělení pro rodiče:

Opatření ke zmírnění dopadů inflace na domácnosti v Praze pro roky 2022 – 2023

https://pomocprazanum.praha.eu/cz/balicek-skolstvi

KDO MŮŽE ŽÁDAT O BALÍČEK:

Při žádosti o prominutí úhrady školného, stravného nebo družin, musíte splňovat jednu z následujících podmínek:

 • máte trvalé bydliště v Praze
 • čerpáte jeden nebo více z následujících příspěvků:
  • příspěvek či doplatek na bydlení
  • okamžitou dávku v hmotné nouzi
  • přídavek na dítě
  • dávky pěstounské péče
 • čelíte exekuci nebo jste v insolvenci
 • po zaplacení bydlení (vč. platby za hypotéku, pokud na místě bydlíte) Vám zbyde méně než 200 Kč na osobu na den, pokud žijete sami, tak 300 Kč na den.

UPOZORNĚNÍ PRO RODIČE:

Věc: Prázdninový provoz – červenec 2024

Ředitelství MŠ upozorňuje rodiče, že MŠ ROZMARÝNEK bude o letních měsících v provozu od 1.7.- 16.7.2024 – červenec 2024

Prázdninový provoz pro naše děti bude dále zajišťovat náhradní mateřská škola na Praze 13

Na prázdninové dny nabízíme tyto MŠ :

1.7. – 16.7.2024

Název MŠ: Rozmarýnek

Adresa MŠ: Chlupova 1799, Praha 5 – Stodůlky

Jméno ředitelky: Jarmila Kopalová – 606 112616

Tel.spojení: 2 35513119– MŠ

E mail: msrozmarynek1799@seznam.cz

17.7. – 31.7.2024

Název MŠ: U Stromu

Adresa MŠ: Ovčí Hájek 2174/46

Jméno ředitelky: Hana Pražáková

Tel.spojení: 723 155 305 – MŠ

E mail: reditelka@skolkaustromu.cz

 

Akce na Rozmarýnku červen 2024

 • prosíme o pečlivé sledování nástěnek, kde jsou pro Vás připravené důležité informace

 • prosíme o občasné nahlédnutí na www.stránky naší MŠ

Červen – měsíc plný slunce a blízkého volání prázdninových dní …
Měsíc rozsvícených lucerniček svatojánských broučků a teplých nocí s lampičkami hvězd.

1. 6. 2023– MDD – 4.6. proběhne dopoledne plné soutěžení na naší zahradě – ohodnocení – za odměnu pro každé dítě malý dáreček „nasadíme si ho na záda a půjdeme objevovat svět“

3.6. v pondělí proběhne náhradní plavání za 24.5., kdy se uskutečnila škola v přírodě

– Informace ohledně zápisů do MŠ na školní rok 2024/2025

25. 6. 2023 – úterý–Informativní schůzka s nově přijatými dětmi na školní rok 2023/2024 – od 16.00 ve třídě „Ptáčata“

5. 6. – poslední návštěva knihovny – třída „Lvíčata“

18. 6. – poslední návštěva knihovny – třída „Ptáčata“

11. 6. Výlet celé MŠ do ZOOPARKU Zelčíns objednanou prohlídkou pro všechny věkové skupiny – každé dítě si přinese 100.- Kč na vstup

Odjezd od MŠ v 8.00 návrat na oběd zpět do MŠ – podle počasí na 13.30 hodinu.

13. 6. „Zahradní slavnost s programem“ – od 16.00 – čtvrtek

 • „Ukážeme kamarádům, co už umíme…krátký program jednotlivých tříd

 • od 16. 00 se zapálí podvečerní táborák s opékáním špekáčků – pokud bude povoleno rozdělávání ohně

Snad nám bude počasí přát!!!

Mateřská škola žádá rodiče, aby přinesli suché dřevo na táborák, držák na opékání špekáčků a špekáčky

chléb a hořčici s kečupem – zajistí mateřská škola!! Také zajistí tácky a pití z jednorázových kelímků!

19. 6. – středa – DEN ZDRAVÍ – 10.00 – 17.00 před radnicí Prahy 13

25. 6. – úterý

– „Slavnostní stužkování“ – 9.15

pro děti, které odcházejí v září 2024 do ZŠ – medaile pro předškoláky – upomínkový dáreček na MŠ Rozmarýnek

– „Filmové představení“ – děti v MŠ zhlédnou filmové představení s malým občerstvením – v MŠ

25.6. – „Noc na Rozmarýnku“ – úterý pro děti, které se nebojí spát přes noc na Rozmarýnku – třída „Ptáčata“

 • prosíme maminky o malé mlsání pro děti, večeře a snídaně bude zajištěna v MŠ

 • dětem na tuto akci dejte spacák a malý polštářek, popř. malou hračku

Další červnové akce na Rozmarýnku:

Jedná se o návštěvě asistenčního pejska v MŠ – termín bude oznámen!!!

– dle akcí jednotlivých tříd!!

 • 5. 6. Světový den životního prostředí

 • 8. 6. Mezinárodní den oceánů

 • 14. 6. Světový den dárců krve

 • 16. 6. Den afrického dítěte

 • 21. 6. Den květů

 • 21. 6. Evropský den hudby

 • 21. 6. Mezinárodní den trpaslíků

 • 21. 6. Den květů

Věc: Prázdninový provoz – červenec 2024 – školní rok 2023/2024 končí

v pátek 28. 6. 2024 – MŠ nabízela na červenec náhradní MŠ

MŠ Rozmarýnek je v tomto školním roce během července v provozu od 1.7. – 16.7.2024

Nový školní rok 2024/2025 začíná v pondělí 2. 9. 2024

Mateřská škola Rozmarýnek tímto přeje krásné a sluníčkové prožití dlouhých letních měsíců a načerpání nových sil do nového školního roku 2024/2025

Akce na Rozmarýnku květen 2024

 • prosíme o pečlivé sledování nástěnek, kde jsou pro Vás připravené důležité informace

 • prosíme o občasné nahlédnutí na www.stránky naší MŠ

Květen – měsíc plný vůně z rozkvetlých zahrádek a sadů …

Jen si děti všimněte, co je krásy na světě, jen se děti rozhlédněte, co tu všude kvítí kvete

– máj, půjdeme v háj, poženeme husy v háj, přírodu mám rád …- ekologicky zaměřené programy

2.5. – Mezinárodní den ptačího zpěvu …zazpívala žežulička z doubravy …

3.5. – Den Slunce – pozdrav slunci

12. 5. Svátek matek ….maminka má dneska svátek, koupil bych jí pestrý šátek..

Pankrác, Servác a Bonifác jsou ledoví muži a navštíví nás od 12.5.

Zápis do MŠ na školní rok 2024/2025

2. 5. 2024 – čtvrtek– 13.00 -17.00- příjem přihlášek

9.5.2024 – čtvrtek – 13:00 – 16:00 – nahlédnutí do spisu

17.5.2024 – zveřejnění výsledků od 12.00 na www.stránkách MŠ

30.5.2024 – podpis vydaného Rozhodnutí o přijetí x nepřijetí dítěte do MŠ na školní rok 2024/25

 

MŠ Rozmarýnek soutěží o nejkrásnější ilustraci k zhlédnuté pohádce „Zvířátka a loupežníci“ – ze dne 10.4.2024

„Knihovna je kamarád“ – rozevřeme knížku a vstoupíme do světa pohádek

7. 5. – úterý – Návštěva knihovny OC Lužiny – 10. 00 –IV. třída „Ptáčata“ s názvem „Npady s knihou“

15. 5. – úterý – návštěva knihovny OC Lužiny – 10. 00 –III . třída „Lvíčata

9.5. – čtvrtek – „Kouzelný knoflík– hudební pohádka – písničky Z. Svěráka a J. Uhlíře v dopoledních hodinách v MŠ.

Škola v přírodě – jaro 2024

20. 5. – 26. 5. 2024

Chata „U potůčku“ – Smržovka – Jizerské hory

Další akce dle návrhů jednotlivých tříd:

Vycházky do okolí – poznáváme naše okolí a umíme ho i nakreslit

Akce na Rozmarýnku duben 2024

 

 • prosíme o pečlivé sledování nástěnek, kde jsou pro Vás připravené důležité informace
 • prosíme o občasné nahlédnutí na stránky naší MŠ

„Kroužkování na ROZMARÝNKU“ v školním roce 2023/2024 – kroužky v II.pololetí začínají od února 2024

 • keramický kroužek pod vedením pí.Čihákové – dochází k zrušení kroužku na II.pololetí – nízká účast
  • výuka anglického jazyka / Lingua Nova – pí. Vorlíčková – 1x týdně ve čtvrtek
  • plavecký výcvik v areálu Radlice – pátek 10.45 – 11.30

 II.pololetí od 16.2.2024

 • pohybový kroužek pro malé děti – sportovní minipřípravka

pro děti ve věku 3 – 4 let – pondělí

pohybový kroužek pro starší děti 4-5 let – středa

 • pohybová aktivita v sportovní hale „Sparťanská školička“ – Bellušova ulice – děti z MŠ odvádí sportovní lektor po uzavření smlouvy – středa
 • Rozmarýnkovo okénko“ – pro děti, které ještě nenavštěvují mateřskou školu – adaptační moment –  od 1. 3. je aktivita zrušena
Duben – měsíc s aprílovým počasím a svátkem ZEMĚ – máme ji rádi, jsme její kamarádi…

Přišlo jaro se sluníčkem, zem otvírá zlatým klíčkem – je to klíč, jmenuje se petrklíč

 • 4. Den Země
 • 4. Na sv. Jiří vylézají z děr hadi a štíři
 • 4. Na sv. Jiří rodí se jaro
 • 4. Filipojakubská noc – pálení čarodějnic

2.4. – úterý – vyšetření očí VIZUS – „Koukají na nás správně?“

10.4. – středa – divadelní představení s názvem „Zvědavé slůně“ – pro nejstarší věkovou skupinu „Ptáčata“ a „Lvíčata“ – Stodůlky – Kulturní dům od 10.30

11.4. – čtvrtek – kouzelnické představení – kouzelník Kellner s názvem „Kouzelnické představení III“

 1. 4. – úterý – návštěva knihovny – třída „Ptáčata“ od 10.00 na téma „Byla jednou koťata“
 2. 4. – středa – návštěva knihovny – třída „Lvíčata“ od 10.00 na téma

 

 

 1. 4. na MŠ proběhne „Den otevřených dveří“

Téma: „Zakukala žežulička z doubravy, že jaro už je tu“

Dopolední blok: 10.00 – 11.00

Odpolední blok: 15.00 – 17.00

 

Škola v přírodě – jaro 2024

 1. 5. – 26. 5. 2024

Chata „U potůčku“ – Smržovka – Jizerské hory

 

Další akce dle návrhů jednotlivých tříd

Akce na Rozmarýnku březen 2024

 • prosíme o pečlivé sledování nástěnek, kde jsou pro Vás připravené důležité informace

 • prosíme o občasné nahlédnutí na www.stránky naší MŠ

  „Kroužkování na ROZMARÝNKU“ v školním roce 2023/2024 – kroužky v II.pololetí začínají od února 2024

 • keramický kroužek pod vedením pí.Čihákové – dochází k zrušení kroužku na II.pololetí – nízká účast

  • výuka anglického jazyka / Lingua Nova – pí. Vorlíčková – 1x týdně ve čtvrtek

  • plavecký výcvik v areálu Radlice – pátek 10.45 – 11.30

   II.pololetí od 16.2.2024

  • pohybový kroužek pro malé děti – sportovní minipřípravka

   pro děti ve věku 3 – 4 let – pondělí

   pohybový kroužek pro starší děti 4-5 let – středa

  • pohybová aktivita v sportovní hale „Sparťanská školička“ – Bellušova ulice – děti z MŠ odvádí sportovní lektor po uzavření smlouvy – středa

  • Rozmarýnkovo okénko“ – pro děti, které ještě nenavštěvují mateřskou školu – adaptační moment – od 1.3. je aktivita zrušena

BŘEZEN – měsíc s  jarním ťukáním na okénko – ťuky, ťuky na vajíčko, už je tady jarní den, do přírody pojedem

když je země dohola, zkoušej trávu zavolat …
čas s jarním klíčkem od studánky …
  • 12. 3. – na sv. Řehoře, čáp letí od moře

  • 22. 3. – Den vody 21.3. – „První jarní den“

  • 20. 3. – jarní lidové zvyky – „ Vynášení Morany Smrtky“ – vítáme jaro

13. 3. středa– návštěva knihovny – třída „Lvíčata“ od 10.00

14.3. – čtvrtek – divadelní představení divadla KRAB s názvem „Velikonoční liška

19. 3. – úterý– návštěva knihovny – třída „Ptáčata“ od 9.00 -“Sedmero pohádek“

26. 3. úterý – jarní focení dětí v MŠ – od 10.00 – jarní námět

Velikonoční prázdniny: 28.3. – 1.4.2024

18. 4. na MŠ proběhne „Den otevřených dveří“

Téma: „Zakukala žežulička z doubravy, že jaro už je tu“

Dopolední blok: 10.00 – 11.00

Odpolední blok: 15.00 – 17.00

Další akce dle návrhů jednotlivých tříd

Akce na Rozmarýnku únor 2024

prosíme o pečlivé sledování nástěnek, kde jsou pro Vás připravené důležité informace

prosíme o občasné nahlédnutí na www.stránky naší MŠ

„Kroužkování na ROZMARÝNKU“ v školním roce 2023/2024 – kroužky v II.pololetí začínají od února 2024

  • keramický kroužek pod vedením pí.Čihákové

  • výuka anglického jazyka / Lingua Nova – pí. Vorlíčková – 1x týdně ve čtvrtek

  • plavecký výcvik v areálu Radlice – pátek 10.45 – 11.30

   II.pololetí od 16.2.2024

  • pohybový kroužek pro malé děti – sportovní minipřípravka

  • pro děti ve věku 3 – 4 let – pondělí

  • pohybový kroužek pro starší děti 4-5 let – středa

  • pohybová aktivita v sportovní hale „Sparťanská školička“ – Bellušova ulice – děti z MŠ odvádí sportovní lektor po uzavření smlouvy – středa

  • Rozmarýnkovo okénko“ – pro děti, které ještě nenavštěvují mateřskou školu – adaptační moment – každá středa v sudém týdnu / 16.00 – 17.30 / – vede ředitelka MŠ

ÚNOR – únor bílý, pole sílí …

Jarní prázdniny pro Prahu 13 – 5.2. – 9. 2. 2024

– 2. 2. – „Hromnice“ – v lidové pranostice: – na Hromnice o hodinu více- Na Hromnice jasná bude noc – bude ještě mrazů moc – Hromnice – jara svíce – na Hromnice zima s jarem potkává se.

2. 2. – Jednodenní prázdniny na Základních školách – MŠ je v provozu, děti s povinnou předškolní výchovou se na tento den nemusí omlouvat z docházky!

Měsíc plesů a bálů, měsíc karnevalů, masopustu, zakopávání basy ..

14.2 . – Popeleční středa – zakopávání basy

Měsíc v lidové pranostice

2.2. Na Hromnice – o hodinu více – Na Hromnice zimy polovice

 • 5.2. Sv.Agáta bývá na sníh bohatá

 • 6.2. Na sv. Dorotu odmeť sníh od plotu

 • 9.2. Svatá Apolenka čítá dříví na polénka

 • 24.2. Na sv. Matěje každá myší díra se zavěje

13. 2. – úterý – KARNEVAL v MŠ – v dopoledních hodinách si užijeme karnevalové veselí – děti přijdou v masce

14. 2. – středa – návštěva knihovny – třída „Lvíčata“ od 10.00

15.2. – „Z pohádky do pohádky“ – hudební pořad plný písniček J.Bílý

20. 2. – úterý – návštěva knihovny – třída „Ptáčata“ od 9.00 – „Máme doma gorilu“

22.2. – čtvrtek – „Sportovní dopoledne v Základní škole Trávníčkova – třída „Ptáčata“ a předškoláci z třídy „Lvíčata“

Další akce dle návrhů jednotlivých tříd

Akce na Rozmarýnku leden 2024

Kolektiv mateřské školy ROZMARÝNEK přeje úspěšný nový rok 2024!
 • prosíme o pečlivé sledování nástěnek, kde jsou pro Vás připravené důležité informace

 • prosíme o občasné nahlédnutí na www.stránky naší MŠ

Kroužkování na ROZMARÝNKU“ v školním roce 2023/2024 – kroužky začínají od října 2023

  • keramický kroužek pod vedením pí.Čihákové

  • výuka anglického jazyka / Lingua Nova – pí. Vorlíčková – 1x týdně

  • plavecký výcvik v areálu Radlice – pátek 10.45 – 11.30

  • pohybový kroužek pro malé děti – sportovní minipřípravka

  • pro děti ve věku 3 – 4 let – pondělí

 • pohybový kroužek pro starší děti 4-5 let – středa

  • pohybová aktivita v sportovní hale „Sparťanská školička“ – Bellušova ulice – děti z MŠ odvádí sportovní lektor po uzavření smlouvy – středa

  • Rozmarýnkovo okénko“ – pro děti, které ještě nenavštěvují mateřskou školu – adaptační moment – každá středa v sudém týdnu / 16.00 – 17.30 / – vede ředitelka MŠ

Leden – měsíc kdy vládne „Zimní královna“

Měsíc sněhuláků, sněhuláčků a koulovaček – hry se sněhem – pokusy s ledem a sněhem anebo jen s bílým papírem

Měsíc v lidové pranostice

1. 1. Nový rok – ..jak na Nový rok, tak po celý rok…

8.1. Na sv. Severína, věší se maso do komína

10. 1. Mezinárodní den tuleňů, lachtanů a velryb

 • 16.1. Na sv. Marcela, zima leze do těla

 • 18.1. Sv. Priska pod saněmi píská

 • 29.1. Na Saleského Františka meluzína si často zapíská

6.1. – „Tři králové“ – Kašpar, Melichar, Baltazar –„Tříkrálový pochod“ po mateřské škole projde 5. 1. a s  ním nastane ukončením adventního času – požehnání na dveřích s přáním všeho dobrého a vyhnání všeho zlého K+M+B 2024

Návštěva knihovny v OC Lužiny bude pokračovat pro třídy „Lvíčata“ a „Ptáčata“ – besedy budou probíhat vždy v úterý nebo ve středu

10.1.2024 – „Lvíčata“ s názvem „Pejsek a kočička“

24.1.2024 – „Ptáčata“ s názvem „Bum, bum, tylidum“

16. 1. – úterý – 9.15 – divadelní představení s názvem Hlavně, ať se nevzbudí“

v MŠ Rozmarýnek – Divadlo Do světa

Další akce dle návrhů jednotlivých tříd

 

 

Platba stravného a školného v školním roce 2022/2023

 V naší MŠ probíhá platba úhrady stravného i školného formou převodu

 z bankovního účtu – zadáním trvalého příkazu

Základní měsíční platby stravného k 1. 9. 2022 činí:

– sazba polodenní       38. – Kč / den tzn. 798. – / měsíčně

– sazba celodenní        46. – Kč / den  tzn. 966. – / měsíčně

 Zvýšené – 7 let měsíční platby stravného k 1. 9. 2022 činí:

(strávníci, kteří v období od 1. 9. 2022 – 31. 8. 2023 dovrší 7 let)

– sazba polodenní       41. – Kč / den tzn. 861. – / měsíčně

– sazba celodenní        49. – Kč / den  tzn. 1 029. – / měsíčně

Platbu prosím provádějte nejpozději do 25. dne předešlého měsíce. Tzn. na měsíc říjen je třeba uhradit stravné nejpozději do 25. 9. atd.

—————————————————————————————————————–

Školné: 500.00 Kč každý měsíc

Školné neplatí dětí rok před vstupem do ZŠ a děti s OŠD

 Způsob úhrady stravného a školného

 Převodem na účet ŠJ č. 127 840 349 / 0800  

VS – předán při podpisu Rozhodnutí o přijetí dítěte do MŠ

VS je shodný jak pro platbu stravného, tak i školného

KS: 0308, Specifický symbol: 3240041

 Ve výjimečných případech lze provést platbu v hotovosti, a to po předchozí domluvě s ředitelkou MŠ.

 Datum splatnosti školného zadejte prosím v rozpětí mezi 11. – 15. dnem běžného měsíce, s ohledem na Vaše termíny plateb a možnosti.

 Při zadání trvalého příkazu označte červenec a srpen jako měsíce vyloučené ze splatnosti.

 U předškoláků prosím zadejte trvání trvalého příkazu do 30. 6. 2023. Tak budou úhrady k tomuto datu ukončeny a nedojde k přeplatkům v novém školním roce.

Upozornění pro rodiče naší MŠ Rozmarýnek:

 

Informace

 Provozní doba školy je:

6:30 – 17:30

 • Aktivity budou zejména soustředěny ven do areálu MŠ, kde se budou skupinky dětí intervalově střídat u činností.
 • Vzhledem k tomu, že v MŠ není omezen počet dětí, pak bude velice obtížné udržet oddělený prostor pro jednotlivé skupiny.
 • Pro pobyt venku a v prostorách školy děti a ani pedagogičtí pracovníci nemusí nosit roušky, ochranné štíty a ani rukavice.
 • Toalety budou vybaveny tekoucí pitnou vodou, mýdlem v dávkovači a jednorázovými papírovými ručníky pro bezpečné osušení rukou.
 • Je doporučeno větrání po dobu pěti minut 1x za hodinu.
 • Bude prováděna dezinfekce povrchů nebo předmětů, které používá zvláště velký počet lidí a to ně několikrát denně (např. kliky dveří, spínače světla.)
 • V prostorách školy bude umístěna k dispozici dezinfekce pro rodiče, které přivádí své dítě do MŠ.
 • Rodič dbá na to, aby co nejrychleji opustil budovu školy a dodržoval hygienické zásady.
 • Rodič do MŠ vstupuje vždy s rouškou!
 • Rodič po příchodu do MŠ si vždy vydezinfikuje ruce – dezinfekce u každého vchodu!!!

 

 

Jak bude MŠ postupovat, pokud dítě vykazuje známky příznaků COVID-19

 • Při předávání dítěte zákonným zástupcem učitelka kontroluje zdravotní stav dítěte – bude probíhat tzn. „Ranní filtr“
 • Má-li podezření na COVID-19 , neprodleně skutečnost rodiči sdělí a ten své dítě odvede.
 • Má-li dítě alergii, pak je nutné mít potvrzení od lékaře, pokud tato skutečnost není zanesena do evidenčního listu. Rýma je brána jako jedna ze známek COVID-19!
 • Bude-li dítě vykazovat známky nemoci v průběhu dne, bude umístěno do samostatné místnosti, učitelka nebo ředitel školy neprodleně kontaktujte zákonné zástupce s ohledem na okamžité vyzvednutí dítěte. O podezření se informuje spádová hygienická stanice. Ostatní děti jsou umístěny do jiné místnosti nebo je výuka změněna na pobyt venku s povinným nošením roušky, dokud není známý zdravotní stav indisponovaného dítěte.
 • Mateřská škola může měřit teplotu dítěti bezkontaktní teploměrem určenému k měření tělesné teploty.
 • MŠ zakazuje přinášení hraček z domova
 • Dítě musí mít jiné oblečení do třídy