Aktuality

 

Informace pro rodiče ze dne 29.11.21

Dnes jsem byla informovaná o pozitivním výsledku na Covid u dítěte, které navštěvuje II.třídu „Koťata“. Děti, které byly dne 23.11.21 v kontaktu s dítětem, které bylo pozitivně testované na Covid, byly jmenovitě nahlášené na Hygienickou stanici a nyní čekáme na její rozhodnutí ohledně nařízené karantény, která by se vztahovala na tuto třídu – jednalo by se o 11dětí.

Prosím sledujte naše www.stránky !!!Děkuji a budeme si držet palce!!!! J.Kopalová

Poskytuji informace, které jsem obdržela z Hygienické stranice dnes 1.12.2021

Vážení rodiče, z důvodu kontaktu Vašeho dítěte s pozitivní osobou je mu nařízena karanténa. Informace o délce karantény a možnost sebetrasování obdržíte prostřednictvím sms. Systém nabízí možnost sebetrasování, jehož použití významně urychluje např. vystavení žádanky na test. Je však nutné ho řádně vyplnit – především PSČ a Prahu s číslem, tak aby byl schopen provést ověření v registru adres. Zároveň prosíme o kontrolu celého jména. Opět z důvodu ověření v registru pojišťovny.

Karanténa je nařízena 14 dnů od posledního kontaktu (23.11. – 7.12.), a lze ji ukončit nejdříve 7. den karantény (30.11.) v případě, že osoba absolvuje 5. – 7. den odběr PCR testu s negativním výsledkem. Den kontaktu je den nula, v případě negativního výsledku mohou děti nejdříve 8. den do školy.

V případě, že osoba v průběhu nařízených karanténních opatření nepodstoupí RT-PCR test, ukončí se karanténní opatření této osobě po 14 dnech od posledního kontaktu s pozitivně testovanou osobou.

V nejbližší době budete kontaktováni také trasovacím centrem, které s Vámi případně provede trasování a vyplní žádanku na PCR test. O tu můžete také požádat pediatra.

S pozdravem,

Bc. KRISTÝNA PEKÁRKOVÁ

REFERENT PRO OCHRANU A PODPORU VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ ODDĚLENÍ HYGIENY DĚTÍ  A MLADISTVÝCH

POBOČEK ZÁPAD, SEVEROZÁPAD A SEVER

Prosím tímto rodiče, aby mi zasílali výsledek testu na Covid e mailem do MŠ Rozmarýnek , výsledek testu ukládám k nařízené karanténě. Nebo ukázat výsledek testu své kmenové paní učitelce, která mě bude o výsledku informovat. Děkuji J.Kopalová – ředitelka MŠ

 

Akce na Rozmarýnku prosinec 2022

 • prosíme o pečlivé sledování nástěnek, kde jsou pro Vás připravené důležité informace
 • prosíme o občasné nahlédnutí na stránky naší MŠ

„Kroužkování na ROZMARÝNKU“ v školním roce 2021/2022 – kroužky začínají od října 2021

 • keramický kroužek pod vedením pí.Čihákové 
 • výuka anglického jazyka / Lingua Nova – pí. Vorlíčková
 • plavecký výcvik v areálu Radlice – úterý 10.00 – 10.45
 • pohybový kroužek pro malé děti – sportovní minipřípravka – pro děti ve věku 3 – 4 let
 • pohybová aktivita v sportovní hale „Sparťanská školička“ – Bellušova ulice – děti z MŠ odvání sportovní lektor po uzavření smlouvy
 • Rozmarýnkovo okénko“ – pro děti, které ještě nenavštěvují mateřkou školu – adaptační moment –  každá středa v sudém týdnu / 16.00 – 17.30  / – vede ředitelka MŠ – vzhledem k situaci do odvolání zrušeno  –  Covid 19

Prosinec

 – tajemný měsíc s nejkrásnějšími svátky v roce, kdy k sobě hledají lidé cestu v dnešním uspěchaném světě. Tak se na chvilku zastavme a poslouchejte vánoční zvonky štěstí!

ČAS VÁNOC – Adventní čas ztišení, půstu, rozjímání, mystiky a tajemna

MŠ Rozmarýnek poskytla na vánoční stromeček ozdobu, kterou můžete vidět v Centrálním parku – můžete si s dětmi udělat procházku a podívat se.

 1.12. – středa – návštěva knihovny III. Třída“ Lvíčata“

2.12. – čtvrtek – měl k nám přijít  J. Helekal se svou hudební „Mikulášskou besídkou“, ale bohužel zpěvák onemocněl anginou a proto se hudební pořad na který jsme se moc těšili, neuskuteční – až příští rok 30. 11. 2022

 6.12. – pondělí – do MŠ přijde Mikuláš, andílek a čertíci“ – v dopoledních hodinách projde Mikuláš po celé mateřské škole a bude nadělovat to, co si děti zaslouží – Čertíci vědí, kdo celý rok zlobil“ – zdalipak umíš písničku nebo básničku???

8.12. – nám přivezou vánoční stromeček –  od MÚ Prahy 13, který si děti na Vánoce ozdobí  – na jaře se stromeček zasadí na zahradu MŠ jako v loňském roce

15.12. – středa – náhradní program s názvem „Kouzelné divadlo“- již od 8.15 v MŠ – prosíme, abyste přivedli své děti včas

15.12. – středa – návštěva knihovny IV. třídy“ Ptáčata“ s názvem „Krtek a vánoce“ – pomůžeme Krtkovi připravit Vánoce pro kamarády – 10.00

16.12. „Vánoce na Rozmarýnku“ – čtvrtek – 17.30

 – vzhledem k situaci, která stále trvá, se sejdeme na školní zahradě u stromečku a společně s dětmi si zazpíváme koledy a naladíme se svátečně na přicházející vánoční svátky.

V dopoledních hodinách děti dostanou dárky zakoupené z „Rady rodičů“ s kterými si budou hrát při pobytu v MŠ.

 Další akce dle návrhů jednotlivých tříd

Vánoční prázdniny v termínu od 23. 12. do 2. 1. 2022
Mateřská škola se pro vás otevře v novém roce – 3. 1. 2022

 Kolektiv mateřské školy ROZMARÝNEK přeje příjemné prožití posledního měsíce tohoto roku a úspěšný nový rok 2022! 

Akce na Rozmarýnku listopad 2021

 • prosíme o pečlivé sledování nástěnek, kde jsou pro Vás připravené důležité informace
 • prosíme o občasné nahlédnutí na stránky naší MŠ

„Kroužkování na ROZMARÝNKU“ v školním roce 2021/2022 

 • keramický kroužek pod vedením pí.Čihákové
 • výuka anglického jazyka / Lingua Nova – pí. Vorlíčková – úterý a čtvrtek 
 • plavecký výcvik v areálu Radlice – pátek 10.45 – 11.30
 • pohybový kroužek pro malé děti – sportovní minipřípravka – pro děti ve věku 3 – 4 let
 • pohybová aktivita v sportovní hale „Sparťanská školička“ – Bellušova ulice – děti z MŠ odvání sportovní lektor po uzavření smlouvy

 „Rozmarýnkovo okénko“ – pro děti, které ještě nenavštěvují mateřkou školu – adaptační moment –  každá středa v sudém týdnu / 16.00 – 17.30  / – od 6. října 2021 – vede ředitelka MŠ – vzhledem k situaci do odvolání zrušeno  –  Covid 19

 

LISTOPADměsíc padajícího barevného listí, postupného ukládání přírody k zimnímu spánku – hry s barevnými listy, povětřím, první mrazíky s jinovatkou

2. 11. –  Mobilní planetárium v MŠ v dopoledních hodinách – pro všechny děti z MŠ s přihlédnutí k věku jednotlivých tříd

 Od 8. 11. budou děti v MŠ vozit koníčci za úplatu 40.00Kč a to každý měsíc dle schválení od rodičů – děti si přinesou do MŠ peníze na jízdu a vhodné oblečení!!!

10. 11. – středa návštěva knihovny v OC Lužiny „Ptáčata“ – téma: „na téma „Upečeme s pejskem a kočičkou dort a mnoho jiného“  – podle stejnojmenné knihy Josefa Čapka – v dopoledních hodinách

 

Stezka odvahy proběhne pro všechny děti z MŠ dne 4. 11. 2021

 – snad se nikdo nebojí!!! Za sladkou odměnu přestáváme mít strach…

Další akce dle návrhů jednotlivých tříd

 

Akce na Rozmarýnku říjen 2021

„Kroužkování na ROZMARÝNKU“ v školním roce 2021/2022 – kroužky začínají od října 2021

 • keramický kroužek pod vedením pí.Čihákové – začínáme 7.10.21
 • výuka anglického jazyka / Lingua Nova – pí. Vorlíčková – úterý a čtvrtek – začínáme 7. 10. 2021
 • plavecký výcvik v areálu Radlice – pátek 10.45 – 11.30 od 10. 9. 21
 • pohybový kroužek pro malé děti – sportovní minipřípravka pro děti ve věku 3 – 4 let
 • jóga pro děti ve věku 4 – 5 let
 • pohybová aktivita v sportovní hale „Sparťanská školička“ – Bellušova ulice – děti z MŠ odvání sportovní lektor po uzavření smlouvy

 „Rozmarýnkovo okénko“ – pro děti, které ještě nenavštěvují mateřkou školu – adaptační moment –  každá středa v sudém týdnu / 16.00 – 17.30  / – od 6. října 2021 – vede ředitelka MŠ

Podzim přijíždí na strakaté kobyle… šustí, šustí pod nohama listí

 • „Dny s podzimním sluncem, loučení s teplými dny, hry s pestrým podzimním listím, zamávání za pavoučkem Babí léto“ – to je měsíc říjen
 • Výtvarné hry s plody podzimu – houby, jeřabinky, kaštany, žaludy ..
 • 6.10. – Fotografování dětí – vánoční námět – v 10.00
12. 10. –  divadlo v MŠ v dopoledních hodinách – název upřesníme, zatím v jednání s paní Kopeckou
13. 10. – středa– návštěva knihovny v OC Lužiny „Ptáčata“ – téma: „na téma „Cvičení s říkankou“ –cvičení podle říkanek z knihy Heleny Vejvodové
20.10. – středa návštěva knihovny v OC Lužiny „Lvíčata“
 • – ve třídě „Ptáčata“ se rozrůstá zas strom s názvem „Knížkovník obecný“ – v rámci projektu „Česko čte dětem“

akce „Čtecí babička“, která k nám dochází  1x týdně bude pokračovat ve čtení pohádek na zklidnění před odpoledním klidem v časovém rozmezí 20-30 minut – dle programu „Přečti“

akce „Setkání se staroušky“ – pravidelné setkávání v seniorském domě Lukáš – třída „Ptáčata“

PODZIMNÍ AKCE:

 1. „Jablíčkový týden“ od 11. 10. – 15.10. „Koulelo se koulelo červené jablíčko“

– „Podzimní pečení“ a „Štrůdlování“  – podle počasí pečení brambor na ohni

– děti si přinesou jablíčka 2-3ks a několik brambor.

 1.   Podzimní dlabání dýní se bude konat dle návrhů jednotlivých tříd – „Dýňová strašidélka“ – podle jednotlivých tříd – 25.10.
 • děti si dýně přinesou z domova – dle zájmu rodičů!!
 • barevná světélka pro radost
 • MOTTO: „Jak si Rozmarýnci posvítili“

 

Další akce dle návrhů jednotlivých tříd

Informace pro rodiče dětí, které ještě nenavštěvují MŠ:

 

MŠ Rozmarýnek vás srdečně zve do aktivity s názvem „Rozmarýnkovo okénko“, která probíhá již 6 let – pobaví, poučí a nenásilnou formou si děti zvykají na prostředí mateřské školy!

– adaptační moment –  každá  středa v sudém týdnu / 16.00 – 17.30 /

Přijďte mezi nové kamarády!!!!

„Rozmarýnkovo okénko“

Den:   20. 10. 2021  – druhé  „RO“ v tomto školním roce 21/22                

Téma:   „Vítáme všechny děti“

 – pojďte si s námi chvilku hrát

 

– úvodní písnička: „Velké kolo uděláme …“

– písničky a říkadla vhodná k věku dětí – hudební blok s hudebními nástroji

– hra na domečky

– hra na vláček

 písnička – „Pod naším okýnkem, rostou tam…“

 • Písnička spojená s hudebním nástrojem
 • Hra na tělo
 • Je tu podzim a s ním plno barevného listí

Podzim přijíždí na strakaté kobylce

Koulení s jablíčkem – říkanka o jablíčku, říkanka o hrušce

Výtvarná část:

Otisk listu na papír – „Podzim přijíždí na barevné kobylce“

Dnes si vybarvíme podzimní jablíčko

 • děti si postupně vybarvují jablíčko
 • nalepení lístečku na stonek
 • říkadlo „Jablíčko se skutálelo…

 

 • Dnes si také vybarvíme žlutou hrušku
 • děti si vybarví žlutou hrušku
 • přilepení lístku

říkadla „Vezmi si žlutou tužku, nakresli mi hrušku  …“

Hra dle zájmu dětí

 • informace pro rodiče ohledně školního roku 2021/2022 – odpovědi na otázky

 

 

 

 

Platba stravného a školného v školním roce 2021/2022

 V naší MŠ probíhá platba úhrady stravného i školného formou převodu

 z bankovního účtu – zadáním trvalého příkazu

Základní měsíční platby stravného k 1. 9. 2021 činí:

– sazba polodenní       36. – Kč / den tzn. 756. – / měsíčně

– sazba celodenní        41. – Kč / den  tzn. 861. – / měsíčně

 Zvýšené – 7 let měsíční platby stravného k 1. 9. 2021 činí:

(strávníci, kteří v období od 1. 9. 2019 – 31. 8. 2020 dovrší 7 let)

– sazba polodenní       39. – Kč / den tzn. 819. – / měsíčně

– sazba celodenní        44. – Kč / den  tzn. 924. – / měsíčně

Platbu prosím provádějte nejpozději do 25. dne předešlého měsíce. Tzn. na měsíc říjen je třeba uhradit stravné nejpozději do 25. 9. atd.

—————————————————————————————————————–

Školné: 500.00 Kč každý měsíc

Školné neplatí dětí rok před vstupem do ZŠ a děti s OŠD

 Způsob úhrady stravného a školného

 Převodem na účet ŠJ č. 127 840 349 / 0800  

VS – předán při podpisu Rozhodnutí o přijetí dítěte do MŠ

VS je shodný jak pro platbu stravného, tak i školného

KS: 0308, Specifický symbol: 3240041

 Ve výjimečných případech lze provést platbu v hotovosti, a to po předchozí domluvě s ředitelkou MŠ.

 Datum splatnosti školného zadejte prosím v rozpětí mezi 11. – 15. dnem běžného měsíce, s ohledem na Vaše termíny plateb a možnosti.

 Při zadání trvalého příkazu označte červenec a srpen jako měsíce vyloučené ze splatnosti.

 U předškoláků prosím zadejte trvání trvalého příkazu do 30. 6. 2022. Tak budou úhrady k tomuto datu ukončeny a nedojde k přeplatkům v novém školním roce.

Upozornění pro rodiče naší MŠ Rozmarýnek:

 

Informace

 Provozní doba školy je:

6:30 – 17:30

 • Aktivity budou zejména soustředěny ven do areálu MŠ, kde se budou skupinky dětí intervalově střídat u činností.
 • Vzhledem k tomu, že v MŠ není omezen počet dětí, pak bude velice obtížné udržet oddělený prostor pro jednotlivé skupiny.
 • Pro pobyt venku a v prostorách školy děti a ani pedagogičtí pracovníci nemusí nosit roušky, ochranné štíty a ani rukavice.
 • Toalety budou vybaveny tekoucí pitnou vodou, mýdlem v dávkovači a jednorázovými papírovými ručníky pro bezpečné osušení rukou.
 • Je doporučeno větrání po dobu pěti minut 1x za hodinu.
 • Bude prováděna dezinfekce povrchů nebo předmětů, které používá zvláště velký počet lidí a to ně několikrát denně (např. kliky dveří, spínače světla.)
 • V prostorách školy bude umístěna k dispozici dezinfekce pro rodiče, které přivádí své dítě do MŠ.
 • Rodič dbá na to, aby co nejrychleji opustil budovu školy a dodržoval hygienické zásady.
 • Rodič do MŠ vstupuje vždy s rouškou!
 • Rodič po příchodu do MŠ si vždy vydezinfikuje ruce – dezinfekce u každého vchodu!!!

 

 

Jak bude MŠ postupovat, pokud dítě vykazuje známky příznaků COVID-19

 • Při předávání dítěte zákonným zástupcem učitelka kontroluje zdravotní stav dítěte – bude probíhat tzn. „Ranní filtr“
 • Má-li podezření na COVID-19 , neprodleně skutečnost rodiči sdělí a ten své dítě odvede.
 • Má-li dítě alergii, pak je nutné mít potvrzení od lékaře, pokud tato skutečnost není zanesena do evidenčního listu. Rýma je brána jako jedna ze známek COVID-19!
 • Bude-li dítě vykazovat známky nemoci v průběhu dne, bude umístěno do samostatné místnosti, učitelka nebo ředitel školy neprodleně kontaktujte zákonné zástupce s ohledem na okamžité vyzvednutí dítěte. O podezření se informuje spádová hygienická stanice. Ostatní děti jsou umístěny do jiné místnosti nebo je výuka změněna na pobyt venku s povinným nošením roušky, dokud není známý zdravotní stav indisponovaného dítěte.
 • Mateřská škola může měřit teplotu dítěti bezkontaktní teploměrem určenému k měření tělesné teploty.
 • MŠ zakazuje přinášení hraček z domova
 • Dítě musí mít jiné oblečení do třídy