Aktuality

 

 

 

odkaz na internetové stránky www.sfzp.cz a www.mzp.cz.

***************

Důležité sdělení pro rodiče:

Opatření ke zmírnění dopadů inflace na domácnosti v Praze pro roky 2022 – 2023

https://pomocprazanum.praha.eu/cz/balicek-skolstvi

KDO MŮŽE ŽÁDAT O BALÍČEK:

Při žádosti o prominutí úhrady školného, stravného nebo družin, musíte splňovat jednu z následujících podmínek:

 • máte trvalé bydliště v Praze
 • čerpáte jeden nebo více z následujících příspěvků:
  • příspěvek či doplatek na bydlení
  • okamžitou dávku v hmotné nouzi
  • přídavek na dítě
  • dávky pěstounské péče
 • čelíte exekuci nebo jste v insolvenci
 • po zaplacení bydlení (vč. platby za hypotéku, pokud na místě bydlíte) Vám zbyde méně než 200 Kč na osobu na den, pokud žijete sami, tak 300 Kč na den.

Informace pro rodiče:

Informace k zápisu na školní rok 2022/2023

TISKOPIS KE STAŽENÍ:  Evidenčni list

Rozmarýnkovo okénko: 16.11. od 16.00 – odpadá, těším se na vás 30.11.2022 J.Kopalová

Téma: Advent nám začíná

Vánoční prázdniny na Rozmarýnku: od 23.12.2022 – do 1.1.2023. – v pondělí 2.1.2022 je MŠ v provozu 

Akce na Rozmarýnku listopad 2022

 

 • prosíme o pečlivé sledování nástěnek, kde jsou pro Vás připravené důležité informace
 • prosíme o občasné nahlédnutí na stránky naší MŠ

  „Kroužkování na ROZMARÝNKU“ v školním roce 2022/2023 – kroužky začínají od října 2022

 • keramický kroužek pod vedením pí.Čihákové – čtvrtek 15.15 1x za 14 dní
 • výuka anglického jazyka / Lingua Nova – pí. Vorlíčková – úterý a čtvrtek
 • plavecký výcvik v areálu Radlice – středa 10.00 – 10.45
 • pohybový kroužek pro malé děti – sportovní minipřípravka – pondělí 15.30 v MŠ Rozmarýnek

pro děti ve věku 3 – 4 let

 • pohybová aktivita v sportovní hale „Sparťanská školička“ – Bellušova ulice – děti z MŠ odvání sportovní lektor po uzavření smlouvy

 „Rozmarýnkovo okénko“ – pro děti, které ještě nenavštěvují mateřkou školu – adaptační moment –  každá středa v sudém týdnu / 16.00 – 17.30  / – od 5. října 2022 – vede ředitelka MŠ

LISTOPADměsíc padajícího barevného listí, postupného ukládání přírody k zimnímu spánku – hry s barevnými listy, povětřím, první mrazíky s jinovatkou

3. 11. –  „Kapitán Planeta“ – se zaměřením EVVO v dopoledních hodinách – pro všechny děti z MŠ s přihlédnutí k věku jednotlivých tříd
11.11. – Martin přijíždí na bílém koni – pranostiky, počasí .. na sv. Martina je potřeba peřina

„Martinské posvícení“

 • …Jak si ROZMARÝNCI posvítili… – hry světel – / krátký den, dlouhá noc / – aromaterapie , voňavé posezení při pohádce – svíčky, tyčinky apod. – čas na pohádku
 • „Čert a Káča“ – čerti v pohádkách
 • Písničky s čertím zlobením – Peklo, peklo, peklíčko, je nám tady teplíčko …
 • 30.11. svátek Ondřeje – začátek adventního čas a trochu kouzlení
22. 11. – středa návštěva knihovny v OC Lužiny „Ptáčata“ – téma: „  Pejsek a kočička“  – podle stejnojmenné knihy Josefa Čapka – v dopoledních hodinách
24. 11. –  „Trable s příšerou“ – divadelní představení v dopoledních hodinách – pro všechny děti z MŠ s přihlédnutí k věku jednotlivých tříd
30. 11. –  „Mikulášská besídka J.Helekala“ –  hudební pořad se známým zpěvákem se zaměřením na předvánoční čas v dopoledních hodinách – pro všechny děti z MŠ
 1. 11. – Mezinárodní nekuřácký den
 2. 11. – Mezinárodní den studentů – Den boje za svobodu a demokracii
 3. 11. – Světový den televize Světový den pozdravů

Během měsíce listopadu proběhne v mateřské škole výzdoba k blížícímu se „Adventnímu času“ – výzdoba oken, tříd, chodeb

 

Další akce dle návrhů jednotlivých tříd

 

Akce na Rozmarýnku říjen 2022

 • prosíme o pečlivé sledování nástěnek, kde jsou pro Vás připravené důležité informace
 • prosíme o občasné nahlédnutí na stránky naší MŠ

 

„Kroužkování na ROZMARÝNKU“ v školním roce 2022/2023 – kroužky začínají od října 2022

 • keramický kroužek pod vedením pí.Čihákové – čtvrtek 15.15 –  1x za 14 dní
 • výuka anglického jazyka / Lingua Nova – pí. Vorlíčková – úterý a čtvrtek
 • plavecký výcvik v areálu Radlice – středa 10.00 – 10.45
 • pohybový kroužek pro malé děti – sportovní minipřípravka – pondělí 15.30 v MŠ Rozmarýnek

pro děti ve věku 3 – 4 let

 • pohybová aktivita v sportovní hale „Sparťanská školička“ – Bellušova ulice – děti z MŠ odvání sportovní lektor po uzavření smlouvy

 „Rozmarýnkovo okénko“ – pro děti, které ještě nenavštěvují mateřkou školu – adaptační moment –  každá středa v sudém týdnu / 16.00 – 17.30  / – od 5. října 2022 – vede ředitelka MŠ

Podzim přijíždí na strakaté kobyle… šustí, šustí pod nohama listí

 • „Dny s podzimním sluncem, loučení s teplými dny, hry s pestrým podzimním listím, zamávání za pavoučkem Babí léto“ – to je měsíc říjen
 • Výtvarné hry s plody podzimu – houby, jeřabinky, kaštany, žaludy ..
 • 6.10. – divadlo v MŠ „ Skřítek Valerián“ – podzimní námět – „Bařino toulavé divadlo“
 • 10.10. – Fotografování dětí – vánoční námět – v 10.00
18. 10. – úterý – návštěva knihovny v OC Lužiny „Ptáčata“ – téma: „na téma „Sedmero pohádek“ – Zahrajeme si pohádky z knihy Jiřího Žáčka
– ve třídě „Ptáčata“ se rozrůstá zase v tomto školním roce strom s názvem „Knížkovník obecný“ – v rámci projektu „Česko čte dětem“

 akce „Čtecí babička“, která k nám dochází  1x týdně bude pokračovat ve čtení pohádek na zklidnění před odpoledním klidem v časovém rozmezí 20-30 minut – dle programu „Přečti“ – druhá „Čtecí babička“ čte takém dětem ve třídě „Koťata“

 

 PODZIMNÍ AKCE:

 1. „Jablíčkový týden“ od 10. 10. – 14.10. „Měla babka, čtyři jablka a dědoušek…“

– „Podzimní pečení“ a „Štrůdlování“  – podle počasí pečení brambor na ohni

– děti si přinesou jablíčka 2-3ks a několik brambor.

 1.   Podzimní dlabání dýní se bude konat dle návrhů jednotlivých tříd – „Dýňová strašidélka“ – podle jednotlivých tříd – 25.10.
 • děti si dýně přinesou z domova – dle zájmu rodičů!!
 • barevná světélka pro radost
 • MOTTO: „Jak si Rozmarýnci posvítili“

 

Podzimní prázdniny 26.10 a 27. 10. 2022

Další akce dle návrhů jednotlivých tříd

 

 

Platba stravného a školného v školním roce 2022/2023

 V naší MŠ probíhá platba úhrady stravného i školného formou převodu

 z bankovního účtu – zadáním trvalého příkazu

Základní měsíční platby stravného k 1. 9. 2022 činí:

– sazba polodenní       38. – Kč / den tzn. 798. – / měsíčně

– sazba celodenní        46. – Kč / den  tzn. 966. – / měsíčně

 Zvýšené – 7 let měsíční platby stravného k 1. 9. 2022 činí:

(strávníci, kteří v období od 1. 9. 2022 – 31. 8. 2023 dovrší 7 let)

– sazba polodenní       41. – Kč / den tzn. 861. – / měsíčně

– sazba celodenní        49. – Kč / den  tzn. 1 029. – / měsíčně

Platbu prosím provádějte nejpozději do 25. dne předešlého měsíce. Tzn. na měsíc říjen je třeba uhradit stravné nejpozději do 25. 9. atd.

—————————————————————————————————————–

Školné: 500.00 Kč každý měsíc

Školné neplatí dětí rok před vstupem do ZŠ a děti s OŠD

 Způsob úhrady stravného a školného

 Převodem na účet ŠJ č. 127 840 349 / 0800  

VS – předán při podpisu Rozhodnutí o přijetí dítěte do MŠ

VS je shodný jak pro platbu stravného, tak i školného

KS: 0308, Specifický symbol: 3240041

 Ve výjimečných případech lze provést platbu v hotovosti, a to po předchozí domluvě s ředitelkou MŠ.

 Datum splatnosti školného zadejte prosím v rozpětí mezi 11. – 15. dnem běžného měsíce, s ohledem na Vaše termíny plateb a možnosti.

 Při zadání trvalého příkazu označte červenec a srpen jako měsíce vyloučené ze splatnosti.

 U předškoláků prosím zadejte trvání trvalého příkazu do 30. 6. 2023. Tak budou úhrady k tomuto datu ukončeny a nedojde k přeplatkům v novém školním roce.

Upozornění pro rodiče naší MŠ Rozmarýnek:

 

Informace

 Provozní doba školy je:

6:30 – 17:30

 • Aktivity budou zejména soustředěny ven do areálu MŠ, kde se budou skupinky dětí intervalově střídat u činností.
 • Vzhledem k tomu, že v MŠ není omezen počet dětí, pak bude velice obtížné udržet oddělený prostor pro jednotlivé skupiny.
 • Pro pobyt venku a v prostorách školy děti a ani pedagogičtí pracovníci nemusí nosit roušky, ochranné štíty a ani rukavice.
 • Toalety budou vybaveny tekoucí pitnou vodou, mýdlem v dávkovači a jednorázovými papírovými ručníky pro bezpečné osušení rukou.
 • Je doporučeno větrání po dobu pěti minut 1x za hodinu.
 • Bude prováděna dezinfekce povrchů nebo předmětů, které používá zvláště velký počet lidí a to ně několikrát denně (např. kliky dveří, spínače světla.)
 • V prostorách školy bude umístěna k dispozici dezinfekce pro rodiče, které přivádí své dítě do MŠ.
 • Rodič dbá na to, aby co nejrychleji opustil budovu školy a dodržoval hygienické zásady.
 • Rodič do MŠ vstupuje vždy s rouškou!
 • Rodič po příchodu do MŠ si vždy vydezinfikuje ruce – dezinfekce u každého vchodu!!!

 

 

Jak bude MŠ postupovat, pokud dítě vykazuje známky příznaků COVID-19

 • Při předávání dítěte zákonným zástupcem učitelka kontroluje zdravotní stav dítěte – bude probíhat tzn. „Ranní filtr“
 • Má-li podezření na COVID-19 , neprodleně skutečnost rodiči sdělí a ten své dítě odvede.
 • Má-li dítě alergii, pak je nutné mít potvrzení od lékaře, pokud tato skutečnost není zanesena do evidenčního listu. Rýma je brána jako jedna ze známek COVID-19!
 • Bude-li dítě vykazovat známky nemoci v průběhu dne, bude umístěno do samostatné místnosti, učitelka nebo ředitel školy neprodleně kontaktujte zákonné zástupce s ohledem na okamžité vyzvednutí dítěte. O podezření se informuje spádová hygienická stanice. Ostatní děti jsou umístěny do jiné místnosti nebo je výuka změněna na pobyt venku s povinným nošením roušky, dokud není známý zdravotní stav indisponovaného dítěte.
 • Mateřská škola může měřit teplotu dítěti bezkontaktní teploměrem určenému k měření tělesné teploty.
 • MŠ zakazuje přinášení hraček z domova
 • Dítě musí mít jiné oblečení do třídy