telefon    -   235 513 119

      msrozmarynek@volny.cz
Mateřská škola ROZMARÝNEK

Věc: informace ohledně zápisu na školní rok 2019/2020

Vašemu dítěti bylo 16. 5. 2019 přiřazeno evidenční číslo: ……………/1920 – školní rok

30.5. 2019 máte možnost „Nahlédnutí do spisu“, kdy můžete doplnit další informace ohledně žádosti o přijetí dítěte do MŠ – 13.00 – 17.00 – není povinné- tohoto práva se máte možnost vzdát a není tudíž Vaší povinností se k nahlédnutí do spisového dokumentu v určeném termínu dostavit

31.5. 2019 bude na www.stránkách naší MŠ zveřejněn seznam přijatých x nepřijatých dětí – pod přiděleném evidenčním číslem

18.6. 2019 proběhne podpis na vydané „Rozhodnutí o přijetí x nepřijetí dítěte do MŠ“ – 13.00 – 17.00

25.6. 2019 – informativní schůzka s nově přijatými dětmi – 16.00 ve třídě IV „Ptáčata“

 

Věc: „Den otevřených dveří“ do MŠ: 10.4. – středa

dopolední blok: 9.00 – 11.30

odpolední blok: 15.00 – 17.00

Věc: Zápis do MŠ na školní rok 2019/2020: 

2.5.2019 – vydávání přihlášek

16.5.2019 – odevzdávání vyplněných přihlášek

Objekt: Mateřská škola ROZMARÝNEK, Praha 13, Chlupova 1799

Adresa: Chlupova 1799, 155 00, Praha 5 – Stodůlky

Věc: Kritéria pro přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání

Školní rok: 2019/2020

Č. p.: 9/19

 • děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky a s trvalým bydlištěm na Praze 13
 • děti s odkladem školní docházky a s trvalým bydlištěm na Praze 13
 • mateřská škola je určena především pro děti pracujících rodičů s trvalým pobytem na Praze 13, ostatní děti mohou být přijaty pouze při volné kapacitě
 • správním řízením procházejí děti, které dosáhnou tří let věku do 30. 9. daného kalendářního roku, ostatní děti od dvou a půl let pouze při volné kapacitě
 • děti s pravidelnou celodenní docházkou  
Věc: Prázdninový provoz – červenec 2019

Prázdninový provoz během měsíce července pro naše děti budou zajišťovat náhradní mateřské školy na území Prahy 13

Školní rok 2018/2019 končí dnem – pátek 28. 6. 2019

Školní rok 2019/20120 začíná 2.9.2019

1. 7. – 15. 7. 2019

Název MŠ: MŠ U Bobříka, Praha 13, Chlupova 1799

Adresa MŠ: Podpěrova 1880, Praha 5 – Stodůlky

Jméno ředitelky: Bc. Jana Kafková

Tel. spojení: 251 617 565– MŠ

16. 7. – 31. 7. 2019

Název MŠ: MŠ U Rumcajse,Praha 13, Zázvorkova 1995

Adresa MŠ: Zázvorkova 1995, Praha 5 – Stodůlky

Jméno ředitelky: Lenka Veselá

Tel. spojení: 235 514 730 – MŠ

Nabídka je pro zaměstnané matky!!!!

„Rozmarýnkovo okénko“

Den:  15. 5. 2019   

Téma: Maminka má dneska svátek ….

– úvodní písnička: „Velké kolo uděláme …“

– písničky a říkadla vhodná k věku dětí – hudební blok s hudebními nástroji

– hra na domečky – děti, prší, rychle se musíme schovat pod střechu a nebo pod deštník…

– hra na vláček

 •  písnička – Na jaře, na jaře, čáp jede v kočáře ….

 • OVEČKA – jarní zvířátko – hudebně-pohybová hra „Pásla ovečky v zeleném háječku …- zopakování z minulého setkání – spojenou s pohybem – jak zvoní malý x velký zvoneček

 • písnička o ptáčcích „Típ, típ, típ, vrabec vrabce štíp …“ – podle klavíru

 • seznámení s novou hudebně – pohybovou hrou „Zlatá brána otevřená…“

 • V neděli měly všechny maminky svůj svátek – kdo má rád svoji mamínku – všichni a tak ji pošleme pusinku….

 • Květen – máj půjdeme v háj – všechno kvete a my si zahrajeme na stromy ve větru – malý vánek x silný vítr – pantomima

Výtvarná část:

Dnes si uděláme rozkvetlý jarní strom plný růžových a bílých květů

 • děti si vybarví tvar stromu

 • na strom si se lepí barevné kvítky

 • „Už nám kvete každý strom a každá větvička, co si bere sílu z jarního sluníčka“

Dnes si také vytvoříme květinku pro naši milou maminku

 • na připravený stonek děti nalepí hlavičku květiny

 • lepení zelených lístků

 • přilepení špejle na zapíchnutí do květináče

 • předání květinky mamince – „Maminka má dneska svátek….

Hra dle zájmu dětí – informace pro rodiče – odpovědi na otázky

Dotazy rodičů k zápisu do MŠ na školní rok 2019/2020

Akce na Rozmarýnku květen 2019

Kroužkování na ROZMARÝNKU“ v školním roce 2018/2019

  • keramický kroužek pod vedením pí.Čihákové – čtvrtek

  • výuka anglického jazyka / Lingua Nova – pí. Vorlíčková – úterý a čtvrtek

  • plavecký výcvik v areálu Radlice čtvrtek 10.45– 11.30 – pokud bude v MŠ divadelní představení, bude zajištěna náhradní hodina!!!

  • hra na flétnu

  • pohybový kroužek pro malé děti

  • pohybová aktivita v sportovní hale – Bellušova ulice

  • Přípravka s Eliškou“ – příprava na ZŠ – třída „Ptáčata“

Rozmarýnkovo okénko“ – pro děti, které ještě nenavštěvují mateřkou školu – adaptační moment – každá středa v sudém týdnu / 16.00 – 17.30 / – vede ředitelka MŠ

Květen – měsíc plný vůně z rozkvetlých zahrádek a sadů …

Jen si děti všimněte, co je krásy na světě, jen se děti rozhlédněte, co tu všude kvítí kvete

máj, půjdeme v háj,poženeme husy v háj, přírodu mám rád …- ekologicky zaměřené programy

2.5. – Mezinárodní den ptačího zpěvu …zazpívala žežulička z doubravy …

3.5. – Den Slunce – pozdrav slunci

12. 5. Svátek matek ….maminka má dneska svátek, koupil bych jí pestrý šátek ….

Pankrác, Servác a Bonifác jsou ledoví muži a navštíví nás od 12.5.

Informace ohledně zápisů do MŠ na školní rok 2019/2020

2.5.2019 – čtvrtek – 13.00-17.00- vydávání přihlášek

16.5.2019 – čtvrtek – 13.00-17.00 – odevzdávání přihlášek

13. 5. pondělí – Návštěva seniorského domu „Lukáš“ – děláme si navzájem radost – básnička ke Dni matek

16.5. – čtvrtek – „Pojízdné planetárium“ – co pro nás skrývá noční nebe – seznámení

21.5. – úterýIV třída „Ptáčata“ návštěva knihovny – téma: „Ekologie“

31. 5. – Den otvírání studánek – …znám křišťálovou studánku…

Další akce dle návrhů jednotlivých tříd:

návštěva knihovny

kniha je můj kamarád III. třída „Lvíčata

Vycházky do okolí – poznáváme naše okolí a umíme ho i nakresli

Akce na Rozmarýnku duben 2019

Kroužkování na ROZMARÝNKU“ v školním roce 2018/2019

  • keramický kroužek pod vedením pí.Čihákové – čtvrtek

  • výuka anglického jazyka / Lingua Nova – pí. Vorlíčková – úterý a čtvrtek

  • plavecký výcvik v areálu Radlice čtvrtek 10.45– 11.30 – pokud bude v MŠ divadelní představení, bude zajištěna náhradní hodina!!!

  • hra na flétnu

  • pohybový kroužek pro malé děti

  • pohybová aktivita v sportovní hale – Bellušova ulice

  • Přípravka s Eliškou“ – příprava na ZŠ – třída „Ptáčata“

Rozmarýnkovo okénko“ – pro děti, které ještě nenavštěvují mateřkou školu – adaptační moment – každá středa v sudém týdnu / 16.00 – 17.30 / – vede ředitelka MŠ

Duben – měsíc s aprílovým počasím a svátkem ZEMĚ – máme ji rádi, jsme její kamarádi…

Přišlo jaro se sluníčkem, zem otvírá zlatým klíčkem – je to klíč, jmenuje se petrklíč

 • 1. 4. – Apríl – Den ptactva

 • 2. 4. – Světový den zdraví

 • 2.4. – datum narození dánského pohádkáře H.Ch. Andersene

3. 4. středa – dentální hygiena v předškolním věku v MŠ

-„Knihovna je kamarád“ – rozevřeme knížku a vstoupíme do světa pohádek – pravidelné návštěvy knihovny v OC Lužiny – 2.4. – třída „Ptáčata“

návštěvy knihovny v OC Lužiny – 5.4. – třída „Lvíčata“

8.4. – Návštěva seniorského domu „Lukáš“ – děláme si navzájem radost

9.4 je naše MŠ Rozmarýnek uzavřena – tento den nepoteče voda!!!

Den otevřených dveří“ do MŠ: 10.4. 19– středa

TÉMA:

…jarní kytičky, vystrkují hlavičky…

– jak se k nám koulí jaro – kulaté kuličky

– barvy schované v jarní kuličce

– jarní kytičky

dopolední blok: 9.00 – 11.30

odpolední blok: 15.00 – 17.00

Pojďte dnes k nám, dveře máme pro vás dokořán!!!

18. 4. čtvrtek divadlo v MŠ – „Projdeme se po ZOO „ – hudební pořad Jiřího Bílého

Velikonoce – pašiový týden od 15.419.4. – akce „Hledáme Velikonoční slepičku s sladkým překvapením“ – 17.4.

Velký pátek – 19.4.2019

– Velikonoční pondělí – 22.4.2019

24.4. 2019- fotografování v MŠ – v 7.30 – fotograf pan Pešl – jarní přání, skupina a TABLO pro předškolní děrti, které odcházejí do ZŠ.

Pokud mají rodiče zájem o společné soukromé foto, prosím o příchod na 9.30 – děkuji!!!

25. 4. čtvrtek divadlo v MŠ – „Jak se Jíra mlynářem stal„ – divadlo DOKOLA

30. 4. – „Filipojakubská kouzelná noc“-„Čarodějnice a lidové tradice“

Informace ohledně zápisů do MŠ na školní rok 2019/2020

2.5.2019 – středa – 13.00-17.00- vydávání přihlášek

16.5.2019 – středa – 13.00-17.00 – odevzdávání přihlášek

Akce na Rozmarýnku březen 2019

„Kroužkování na ROZMARÝNKU“ v školním roce 2018/2019

  • keramický kroužek pod vedením pí.Čihákové – čtvrtek

  • výuka anglického jazyka / Lingua Nova – pí. Vorlíčková – úterý a čtvrtek

  • plavecký výcvik v areálu Radlice čtvrtek 10.45– 11.30

  • hra na flétnu

  • pohybový kroužek pro malé děti

  • pohybová aktivita v sportovní hale – Bellušova ulice

  • „Přípravka s Eliškou“ – příprava na ZŠ – třída „Ptáčata“

„Rozmarýnkovo okénko“ – pro děti, které ještě nenavštěvují mateřkou školu – adaptační moment – každá středa v sudém týdnu / 16.00 – 17.30 / – vede ředitelka MŠ

BŘEZEN – měsíc s  jarním ťukáním na okénko – ťuky, ťuky na vajíčko, už je tady jarní den, do přírody pojedem

když je země dohola, zkoušej trávu zavolat …
čas s jarním klíčkem od studánky …
  • 12. 3. – na sv. Řehoře, čáp letí od moře

  • 22. 3. – Den vody 21.3. – „První jarní den“

  • 20. 3. – jarní lidové zvyky – „ Vynášení Morany Smrtky“ – vítáme jaro

6.3. – „Popeleční středa“ – 40 dní do Velikonoc

11.3. – Návštěva seniorského domu „Lukáš“ – děláme si navzájem radost

18. 3. – Návštěva v ZŠ Trávníčkova – zaměřeno na dopravní výchovu – 9.00 – starší věková skupina

Ve dnech 5.3 – 7.3. 2019 se vybírá záloha 1 000.00 Kč / dítě na školu v přírodě – Jizerské hory – penzion KITTY – přednost mají děti před vstupem do ZŠ – na třídě „Ptáčata“

Doplatek: 20.3. s předáním všech instrukcí – + 100.00 Kč – kapesné

20. 3. – Vynášení smrtky a vítání prvního jarního dne – písničkou přivítáme dlouho očekávané jaro – na školní zahradě v dopoledních hodinách

21.3. – divadelní představení – E.Hrušková „O Růžence“ – divadlo J.Přeučila – v dopoledních hodinách v MŠ. – náhradní plavání za 21.3. je 22.3. v pátek

Škola v přírodě 25.3. – 29.3.2019 – pondělí až pátek – Jizerské hory – penzion KITTY s divadelním představením a výletem do ZOO Liberec

Téma: „Jarní kytičky už vystrkují hlavičky“ – skupina „Petrklíč“ a „Sněženka“

-„Knihovna je kamarád“ – rozevřeme knížku a vstoupíme do světa pohádek – termín upřesníme dle dohody s knihovnou – 5.3.2019 – J.Lada „Bajky“ – „Ptáčata“

8.3.2019 – „Lvíčata“

„Den otevřených dveří“ do MŠ: 10.4. – středa

dopolední blok: 9.00 – 11.30

odpolední blok: 15.00 – 17.00

Významné dny v měsíci březnu

18. 3. Ukliďme svět

 • 22. 3. Světový den vody

 • 23. 3. Světový den meteorologie

 • 27. 3. Mezinárodní den divadla

 • 28. 3. Den učitelů

 • 21. 3. Světový den básní

Akce na Rozmarýnku únor 2019

Kroužkování na ROZMARÝNKU“ v školním roce 2018/2019

  • keramický kroužek pod vedením pí.Čihákové – čtvrtek

  • výuka anglického jazyka / Lingua Nova – pí. Vorlíčková – úterý a čtvrtek

  • plavecký výcvik v areálu Radlice čtvrtek 10.45– 11.30

  • hra na flétnu

  • pohybový kroužek pro malé děti

  • pohybová aktivita v sportovní hale – Bellušova ulice

  • Přípravka s Eliškou“ – příprava na ZŠ – třída „Ptáčata“

Rozmarýnkovo okénko“ – pro děti, které ještě nenavštěvují mateřkou školu – adaptační moment – každá středa v sudém týdnu / 16.00 – 17.30 / – vede ředitelka MŠ

ÚNOR – únor bílý, pole sílí …

Jarní prázdniny pro Prahu 13 – 11.2. – 15.2.2019

– 2. 2. – „Hromnice“ – v lidové pranostice: – na Hromnice o hodinu více- Na Hromnice jasná bude noc – bude ještě mrazů moc – Hromnice – jara svíce – na Hromnice zima s jarem potkává se.

Měsíc plesů a bálů, měsíc karnevalů, masopustu, zakopávání basy ..,

Měsíc v lidové pranostice

2.2. Na Hromnice – o hodinu více

 • 5.2. Sv.Agáta bývá na sníh bohatá

 • 6.2. Na sv. Dorotu odmeť sníh od plotu

 • 9.2. Svatá Apolenka čítá dříví na polénka

 • 24.2. Na sv. Matěje každá myší díra se zavěje

– Sv. Matěj láme vždy led,není-li ho, zmrzne hned

– Sv. Matěj boří mosty, nebo staví

7. 2. – čtvrtek 10.00 – divadelní představení s názvem Pošťácká pohádka divadélko GLANS – pro děti nejstarší věkové skupiny – 80.00 za dítě – děti se přesunou metrem do divadélka v ZŠ – Fingerova ulice – řeší se náhradní hodina plavání!!

8.2. – pátek – návštěva knihovny v OC Lužiny -v rámci akce „Česko čte dětem“ – třída „Lvíčata“

11.2. – pondělí – návštěva seniorského domu „LUKÁŠ“- chvilka povídání a kreslení – třída „Ptáčata“

15.2. – pátek – návštěva knihovny v OC Lužiny -v rámci akce „Česko čte dětem“ – třída „Ptáčata“

19. 2. úterý – KARNEVAL v MŠ – v dopoledních hodinách si užijeme karnevalové veselí

21. 2. čtvrtek – Návštěva ZŠ Trávníčkova – v dopoledních hodinách využijeme k sportování tělocvičnu velké školy – třídy „Lvíčata“ a „Ptáčata“ – náhradní hodina plavání bude 20.2. od 10.45 – 11.30

Další akce dle návrhů jednotlivých tříd

Mateřská škola tímto oznamuje:

PhDr. Renata Faltýnová touto cestou nabízí možnost provedení bezplatné orientační zkoušky školní zralosti pro děti, které v září 2019 odcházejí do ZŠ.

Jedná se o dva termíny: 26.2.2019 a 27.2.2019 – podle počtu zájemců

Rodiče musí podepsat souhlas s vyšetřením!!!

Akce na Rozmarýnku leden 2019

Kolektiv mateřské školy ROZMARÝNEK přeje úspěšný nový rok 2019!

Kroužkování na ROZMARÝNKU“ v školním roce 2018/2019

  • keramický kroužek pod vedením pí.Čihákové – čtvrtek

  • výuka anglického jazyka / Lingua Nova – pí. Vorlíčková – úterý a čtvrtek

  • plavecký výcvik v areálu Radlice – středa 10.00 – 10.45

  • hra na flétnu

  • pohybový kroužek pro malé děti

  • pohybová aktivita v sportovní hale – Bellušova ulice

  • Přípravka s Eliškou“ – příprava na ZŠ – třída „Ptáčata“

Rozmarýnkovo okénko“ – pro děti, které ještě nenavštěvují mateřkou školu – adaptační moment – každá středa v sudém týdnu / 16.00 – 17.30 / – vede ředitelka MŠ – v novém roce – 9.1 2019

Leden – měsíc kdy vládne „Zimní královna“

Měsíc sněhuláků, sněhuláčků a koulovaček – hry se sněhem – pokusy s ledem a sněhem

Měsíc v lidové pranostice

8.1. Na sv. Severína, věší se maso do komína

 • 16.1. Na sv. Marcela, zima leze do těla

 • 18.1. Sv.Priska pod saněmi píská

 • 29.1. Na Saleského Františka meluzína si často zapíská

3.1. – návštěva kostelíčku ve Stodůlkách sv.Jakuba St. prohlídka interiéru s povídáním … jak to bylo o vánočních svátcích… – nejstarší věková skupina v dopoledních hodinách.

6.1. – „Tři králové“ – Kašpar, Melichar, Baltazar –„Tříkrálový pochod“ po mateřské škole projde 4.1. a s  ním nastane ukončením adventního času – požehnání na dveřích s přáním všeho dobrého a vyhnání všeho zlého K+M+B 2019

7.1. – pondělí další setkání v seniorském domě Lukáš v dopoledních hodinách – třída „Ptáčata

10. 1. – čtvrtek – 9.30 – představení s klaunem Pepínem : názvem Veselý klaun Pepíno a spoustu překvapení – II.verze v MŠ Rozmarýnek

24. 1. úterý – 9.15 EKO – hudební vystoupení od hudební agentury Petra Kubce – „Kominíček a štěstí“

Další akce dle návrhů jednotlivých tříd

 • 1. 1. Nový rok

 • 10. 1. Mezinárodní den tuleňů, lachtanů a velryb

 

Projekt:

Šablony pro MŠ Rozmarýnek

Číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_023/0004709

je spolufinancován Evropskou unií.

Podpora rozvoje čtenářské a matematické pregramotnosti, kvalitnější vzdělávání dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem a podpora společného vzdělávání. Podpora osobnostního a sociálního rozvoje pedagogů, sdílení zkušeností a spolupráce s rodiči.

EVROPSKÁ UNIE

Evropské strukturální a investiční fondy

OP Výzkum, vývoj a vzdělávání

 

 


WP ALL IN ONE – ochrana webových stránek ONLINE

FIREWALL
ANTIMALWARE