telefon    -   235 513 119

      msrozmarynek@volny.cz
Mateřská škola ROZMARÝNEK

„Rozmarýnkovo okénko“  – se ruší , ředitelka MŠ je na konferenci – Pedagogická fakulta – děkuji J.Kopalová

Den:  17. 10. 2018

Téma:

Akce na Rozmarýnku říjen 2018

Na schůzce rodičů dne 18. 9. 18 byl odsouhlasen měsíční příspěvek 150.00 Kč, příjmové doklady jsou na jednotlivých třídách – děkujeme

Kroužkování na ROZMARÝNKU“ v školním roce 2018/2019 – kroužky začínají od října 2018

  • keramický kroužek pod vedením pí.Čihákové – čtvrtek

  • výuka anglického jazyka / Lingua Nova – pí. Vorlíčková – úterý a čtvrtek

  • plavecký výcvik v areálu Radlice – středa 10.00 – 10.45

  • hra na flétnu

  • pohybový kroužek pro malé děti

  • pohybová aktivita v sportovní hale – Bellušova ulice

  • „Přípravka s Eliškou“ – příprava na ZŠ – třída „Ptáčata“

Rozmarýnkovo okénko“ – pro děti, které ještě nenavštěvují mateřkou školu – adaptační moment – každá středa v sudém týdnu / 16.00 – 17.30 / – vede ředitelka MŠ

Podzim přijíždí na strakaté kobyle…

„Dny s podzimním sluncem, loučení s teplými dny, hry s pestrým podzimním listím, zamávání za pavoučkem Babí léto“ – to je měsíc říjen

Výtvarné hry s plody podzimu – houby,jeřabinky, kaštany, žaludy ..

4. 10. – čtvrtek Divadlo M.Kopeckého
Název „O zlé koze“ – 9.30 – v MŠ
9. 10. úterý návštěva knihovny v OC Lužiny – téma Karel Čapek – „Ptáčata“
11.10. Fotografování od 10.00 – pokud mají rodiče zájem o fotografování prosíme se dostavit na 11.30. – fotka je s zimním námětem, prosíme rodiče o vhodné oblečení, do kterého se děti obléknou pouze na fotografování.
16. 10. úterý návštěva knihovny v OC Lužiny – téma František Hrubín „Kuřátko a obilí“- „Ptáčata“
22.10 – pondělí – „Setkání s seniory“ – od 10.00 dům seniorů „Lukáš“ – třída „Ptáčata“
25. 10. čtvrtek návštěva knihovny v OC Lužiny – „Lvíčata

26.10. – pátek návštěva německé MŠ na 10.00 příprava lampiónů na svátek s. Martina – 9.11. v podvečer – třída „Ptáčata“

PODZIMNÍ AKCE:

 1. Jablíčkový týden“ od 8. 10. – 12.10. „Červené jablíčko, je jako klubíčko“

„Podzimní pečení“ a „Štrůdlování“ – podle počasí pečení brambor na ohni – 12.10.

2. Podzimní dlabání dýní se bude konat dle návrhů jednotlivých tříd – „Dýňová strašidélka“

 • děti si dýně přinesou z domova – dle zájmu rodičů!!

 • barevná světélka pro radost

 • MOTTO: „Jak si Rozmarýnci posvítili“

 • Dle zájmu po třídách

Další akce dle návrhů jednotlivých tříd

Akce na Rozmarýnku září 2018

Vítáme všechny „Rozmarýnky“ do nového školního roku 2018/2019

 • prosíme o pečlivé sledování nástěnek, kde jsou pro Vás připravené důležité informace
 • prosíme o občasné nahlédnutí na www.stránky naší MŠ „Kroužkování na ROZMARÝNKU“ v školním roce 2018/2019 – kroužky začínají od října 2018
  • keramický kroužek pod vedením pí.Čihákové
  • výuka anglického jazyka / Lingua Nova – pí. Vorlíčková – úterý a čtvrtek
  • plavecký výcvik v areálu Radlice – středa 10.00 – 10.45
  • začátek již 5. 9. 2018
  • hra na flétnu
  • pohybový kroužek pro malé děti
  • pohybová aktivita v sportovní hale – Bellušova ulice

 „Rozmarýnkovo okénko“ – pro děti, které ještě nenavštěvují mateřkou školu – adaptační moment – každá středa v sudém týdnu / 16.00 – 17.30  / – od 3.října 2018– vede ředitelka MŠ

zájemci o „Kroužkování“ se zapíší na jednotlivých třídách, termíny se ještě upřesní do poloviny září 2018

Na školku si zvykáme, smutky v dálce necháme…

„Co se skrývá za vrátky jedné malé zahrádky“

– kytička rozmarýnková na zahrádce…

 – adaptační období pro děti po prázdninách a zvláště pro naše nové „Rozmarýnky“

Rada rodičů: na školní rok 2018/2019 – 18. 9. 2018

 od 17.30 ve třídě „Lvíčata“

Program:

 1. přivítání v novém školním roce
 2. ohlédnutí za uplynulým školním rokem – poděkování rodičům za poskytnuté sponzorské dary v školním roce 17/18
 3. představení pedagogického personálu, názvy tříd
 4. zaměření v novém školním roce – 2018/19

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

 1. organizační momenty
 2. kroužky na mateřské škole
 3. příspěvek na školní rok 2018/2019 – odsouhlasení
 4. pomoc rodičů: na školní zahradě

 

 

Během měsíce září probíhá adaptační – zvykací období na pravidelnou docházku do mateřské školy.

Přejme našim malým Rozmarýnkům, ale i nám všem pohodové zvládnutí následujícího náročného období a tím i úspěšný start do nového školního roku 2017/2018

 

 

Projekt:

Šablony pro MŠ Rozmarýnek

Číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_023/0004709

je spolufinancován Evropskou unií.

Podpora rozvoje čtenářské a matematické pregramotnosti, kvalitnější vzdělávání dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem a podpora společného vzdělávání. Podpora osobnostního a sociálního rozvoje pedagogů, sdílení zkušeností a spolupráce s rodiči.

EVROPSKÁ UNIE

Evropské strukturální a investiční fondy

OP Výzkum, vývoj a vzdělávání

 

 


WP ALL IN ONE – ochrana webových stránek ONLINE

FIREWALL
ANTIMALWARE

Jasno
Currently
Jasno
Částečně oblačno
zítra
10%
Částečně oblačno
High 21° / Low 7°
Částečně oblačno
čtvrtek
10%
Částečně oblačno
High 20° / Low 9°
Zataženo
pátek
10%
Zataženo
High 17° / Low 6°
Částečně oblačno
sobota
10%
Částečně oblačno
High 16° / Low 4°
Částečně oblačno
neděle
10%
Částečně oblačno
High 14° / Low 3°