telefon    -   235 513 119

      msrozmarynek@volny.cz
Mateřská škola ROZMARÝNEK

Upozornění pro rodiče naší MŠ Rozmarýnek:

Změna plavání – termín se mění z 15.11 na 14.11. ve stejném čase od 10.00.

Návštěva cirkusu „Berousek“  – pro děti  nejstarších věkových skupin „Lvíčata“ a „Ptáčata“ – 9.30 – 11.30 – dne 15.11.2019

Upozornění pro rodiče naší MŠ Rozmarýnek:

 Dle rozhodnutí policie bude probíhat kontrola aut, která parkují před MŠ – porušení zákazu vjezdu!!

Ředitelství MŠ vám vydá parkovací kartu, kterou musíte mít uloženou na viditelném místě, pokud karta nebude k dispozici hrozí pokuta!!!!

 

„Rozmarýnkovo okénko“ 16.00 – 17.30 – každou středu v sudém týdnu

Den: 13. 11. 2019

Téma:Na sv.Martina, bude dobrá peřina

– pojďte si s námi chvilku hrát

– úvodní písnička: „Velké kolo uděláme …“

Na zajíčka“ – ..jednou dvakrát dupne do své jamky hupne. A co ve své jamce? – přitulí se k mamce

– písničky a říkadla vhodná k věku dětí – hudební blok s hudebními nástroji

– hra na domečky

– hra na vláček

 písnička – „Jede,jede mašinka…“

 • Písnička spojená s hudebním nástrojem
 • Hra na tělo
 • Už se blíží zima a sní sníh a také vánoční těšení …Na sv. Martina už nám zima začíná
 • fouká vítr „Fouká, fouká bílá je louka“
 • začíná posvícení a sním sladké koláře a pečínka -“To je zlaté posvíceníBude zima, bude mráz, kam se ptáčku kam schováš ….- písnička

Výtvarná část:

Dnes si vyrobíme koníka od sv.Martina

 • děti si postupně tvoří hřívu koníčku – navlékání provázku do připravených dírek

 • nalepení ohlávky upletené z vlny

Dnes si také upečeme koláče na posvícení

 • Pečení koláčků“

 • vybarvení a lepení barevného písku

písnička „To je zlaté posvícení …“

Proč na sv. Martina bude dobrá peřina????

Hra dle zájmu dětí

 • informace pro rodiče ohledně školního roku 2019/2020– odpovědi na otázky

Akce na Rozmarýnku listopad 2019

 • prosíme o pečlivé sledování nástěnek, kde jsou pro Vás připravené důležité informace

 • prosíme o občasné nahlédnutí na www.stránky naší MŠ

„Kroužkování na ROZMARÝNKU“ v školním roce 2019/2020

  • keramický kroužek pod vedením pí.Čihákové

  • výuka anglického jazyka / Lingua Nova – pí. Vorlíčková – úterý a čtvrtek

  • plavecký výcvik v areálu Radlice – pátek 10.00 – 10.45

  • hra na flétnu a na jiné hudební nástroje – bubnování – rytmizace

  • pohybový kroužek pro malé děti – sportovní minipřípravka pro děti ve věku 3 – 4 let

  • joga pro děti ve věku 4 – 5 let

  • pohybová aktivita v sportovní hale „Sparťanská školička“ – Bellušova ulice – děti z MŠ odvádí sportovní lektor po uzavření smlouvy

Rozmarýnkovo okénko“ – pro děti, které ještě nenavštěvují mateřkou školu – adaptační moment – každá středa v sudém týdnu / 16.00 – 17.30 /

zájemci o „Kroužkování“ se zapíší na jednotlivých třídách

LISTOPAD měsíc padajícího barevného listí, postupného ukládání přírody k zimnímu spánku – hry s barevnými listy, povětřím, první mrazíky s jinovatkou

4.11. – fotografování „Vánoční námět – sada“ – od 10 00 v objektu MŠ

7.11. -“Kouzelnické představení Kellner

v dopoledních hodinách v MŠ Rozmarýnek pro všechny věkové skupiny

12. 11. úterý návštěva knihovny v OC Lužiny – téma: „Hrajeme si celý den“ – „Ptáčata“
13. 11. – středa návštěva knihovny v OC Lužiny – téma: „Podzim a jóga“- „Lvíčata“

15.11. – pátek – návštěva cirkusu Berousek – nejstarší děti – v počtu 36 dětí – vstupenky zajistil pan starosta – plavání se bude konat v náhradním termínu, který vám včas sdělíme

19. 11. úterý návštěva ZŠ Trávníčkova – …půjdeme se podívat na naše velké kamarády – do tříd, kde budou děti aktivně spolupracovat s paní učitelkou – předškolní děti
25.11. – pondělí – návštěva seniorského domu LUKÁŠ – třída „Lvíčata“

akce „Čtecí babička“ , která k nám bude 1x týdně docházet a bude číst dětem před odpoledním klidem v časovém rozmezí 20-30 minut – dle programu „Přečti“ – třída „Ptáčata“

Další akce dle návrhů jednotlivých tříd

 

Projekt:

Šablony pro MŠ Rozmarýnek

Číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_023/0004709

je spolufinancován Evropskou unií.

Podpora rozvoje čtenářské a matematické pregramotnosti, kvalitnější vzdělávání dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem a podpora společného vzdělávání. Podpora osobnostního a sociálního rozvoje pedagogů, sdílení zkušeností a spolupráce s rodiči.

EVROPSKÁ UNIE

Evropské strukturální a investiční fondy

OP Výzkum, vývoj a vzdělávání

 

 


WP ALL IN ONE – ochrana webových stránek ONLINE

FIREWALL
ANTIMALWARE

 

 

 

PŘÍSTUPNOST WEBU

 

ZVĚTŠIT OBRAZOVKU – stiskni klávesu CTRL a současně klávesu +

PŘEHRÁT VYBRANÝ TEXT – označ text (max. jeden řádek) do bloku a stiskni tlačítko PLAY ► na přehrávači v pravém dolním rohu obrazovky