telefon    -   235 513 119

      msrozmarynek@volny.cz
Mateřská škola ROZMARÝNEK

Projekt:

Šablony pro MŠ Rozmarýnek

Číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_023/0004709

je spolufinancován Evropskou unií.

Podpora rozvoje čtenářské a matematické pregramotnosti, kvalitnější vzdělávání dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem a podpora společného vzdělávání. Podpora osobnostního a sociálního rozvoje pedagogů, sdílení zkušeností a spolupráce s rodiči.

EVROPSKÁ UNIE

Evropské strukturální a investiční fondy

OP Výzkum, vývoj a vzdělávání

 „Den otevřených dveří“ do MŠ: 18.4. – středa

TÉMA:

…přijel kmotr z Poličky, přivezl nám kuličky….

– jak se k nám koulí jaro – kulaté kuličky

– barvy schované v jarní kuličce

– jarní crnkání

dopolední blok: 9.00 – 11.30

odpolední blok: 15.00 – 17.00

Pojďte dnes k nám, dveře máme pro vás dokořán!!!

……………………………………………………………………………………………………………….

Informace ohledně zápisů do MŠ na školní rok 2018/2019

2.5.2018 – středa – 13.00-17.00- vydávání přihlášek

16.5.2018 – středa – 13.00-17.00 – odevzdávání přihlášek

……………………………………………………………………………………………………………………..

 

Věc: Kritéria pro přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání

 

Školní rok: 2018/2019

Č. p.: 4/18

 • děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky a s trvalým bydlištěm na Praze 13

 • děti s odkladem školní docházky a s trvalým bydlištěm na Praze 13

 • mateřská škola je určena především pro děti pracujících rodičů s trvalým pobytem na Praze 13, ostatní děti mohou být přijaty pouze při volné kapacitě

 • správním řízením procházejí děti, které dosáhnou tří let věku do 30. 9. daného kalendářního roku, ostatní děti od dvou a půl let pouze při volné kapacitě

 • děti s pravidelnou celodenní docházkou

…………………………………………………………………………………………………………………

„Rozmarýnkovo okénko“

Den: 18. 4. 2018

Téma: Na záhonku sedí pán, jmenuje se tulipán

– úvodní písnička: „Velké kolo uděláme …“

– písničky a říkadla vhodná k věku dětí – hudební blok s hudebními nástroji

– hra na domečky

– hra na vláček

 písnička – „Vozilo se na jaře, slunce…“

písnička – „Na jaře, na jaře čáp jede v kočáře“

 • HPH „Zlatá brána otevřená“ – seznámení s novou hudebně – pohybovou hrou

 • HPH „Uvíjíme věneček …“

 • písnička: „Travička zelená“ – podle klavíru

Výtvarná část:

Dnes si vyrobíme kytičky na záhon

 • děti si postupně připraví barevné květinky

 • z papírových čtverců – „Tulipán“

 • zasazení do trávy – zelená tráva – zelená pastelka 

písnička: „Travička zelená“

Dnes si také uděláme větvičku žluté forzitie

Květinky potřebují k růstu sluníčko a také vodu – kytičky mají rády déšť – písnička „Prší, prší, jen se leje …“

 • lepení kvítků na předkreslenou větvičku

 • nalepení lístků

písnička:“Prší, prší, jen se leje“

„Rozmarýnkovo okénko“

Den: 4. 4. 2018

Téma: „Kdepak ty ptáčku hnízdo máš??

– úvodní písnička: „Velké kolo uděláme …“

– písničky a říkadla vhodná k věku dětí – hudební blok s hudebními nástroji

– říkadlo „Had leze z díry“ – pohyb po třídě, využití obručí

 • děti si hledají svá místečka před deštěm – pohyb po třídě – kroužky jako domečky

Co to je aprílové počasí – chvilku sluníčko, chvilku déšť…

říkadlo „Pan Čáp ztratil čepičku, měla barvu…“ – pohyb po třídě s hledáním určité barvy

 • jaro je tu – písnička „Na jaře, na jaře, čáp jede v kočáře…“ – podle písničky hrané na klavír, pohyb s malým kroužkem velkým kroužkem

1.dubna mají ptáčci svátek – písnička „Píp, píp, píp, vrabec vrabce štíp …“ – písnička

Přijel kmotr z Poličky, přivezl nám kuličky – cvrnkání do malých míčku – kuliček

Dnes si z papíru vykouzlíme strom plný jarních květů a zasadíme si ho do zahrádky

 • Děti si vybarví stromy zelenou barvou

 • Nalepení růžových kvítků do koruny stromu

 • Hotový strom si děti nalepí na čistý papír a vytvoří před něj plot

Dnes si ještě vyrobíme ptáčka zpěváčka, který má radost, že už je tady jaro

 • děti si vybarví omalovánku ptáčka

 • děti si nalepí ptáčka na větvičku popř. na vytvořený strom

Děti pracují s rodiči po skupinkách

Hra dle zájmu dětí

Akce na Rozmarýnku květen 2018

Kroužkování na ROZMARÝNKU“ v školním roce 2017/2018

  • keramický kroužek pod vedením pí.Čihákové – čtvrtek

  • výuka anglického jazyka / Lingua Nova – pí. Vorlíčková – úterý a čtvrtek

  • plavecký výcvik v areálu Radlice čtvrtek: 8.30 – 9.15 – odchod z MŠ v 7.30

  • hra na flétnu – čtvrtek

Rozmarýnkovo okénko“ – středa v sudém týdnu – 16.00 – 17.30

pro děti, které ještě nenavštěvují mateřkou školu – adaptační moment

Květen – měsíc plný vůně z rozkvetlých zahrádek a sadů …

Jen si děti všimněte, co je krásy na světě, jen se děti rozhlédněte, co tu všude kvítí kvete

– máj, půjdeme v háj,poženeme husy v háj, přírodu mám rád …- ekologicky zaměřené programy

2.5. – Mezinárodní den ptačího zpěvu …zazpívala žežulička z doubravy …

3.5. – Den Slunce – pozdrav slunci

13. 5. Svátek matek ….maminka má dneska svátek, koupil bych jí pestrý šátek ….

Pankrác, Servác a Bonifác jsou ledoví muži a navštíví nás od 12.5.

Informace ohledně zápisů do MŠ na školní rok 2018/2019

2.5.2018 – středa – 13.00-17.00- vydávání přihlášek

16.5.2018 – středa – 13.00-17.00 – odevzdávání přihlášek

15. 5. úterý – divadelní představení divadlo „Do světa“ s názvem „Skřítky krmit dovoleno“v MŠ

23.5. – středa – výlet celé MŠ na zámek KOZEL – odjezd od MŠ v 7.45 !!!

31. 5. – Den otvírání studánek – …znám křišťálovou studánku…

Další akce dle návrhů jednotlivých tříd:

návštěva knihovny

– kniha je můj kamarád III. třída „Ptáčata“

Vycházky do okolí – poznáváme naše okolí a umíme ho i nakreslit

 

Jarní škola v přírodě – duben/květen 2018

Kdy: 30. 4. – 7. 5. 2018 x 7.5. – 14.5.2018 – dva termíny

Kam: Penzion KITTY – Lučany n.Nisou 703

Akce na Rozmarýnku duben 2018

Kroužkování na ROZMARÝNKU“ v školním roce 2017/2018

  • keramický kroužek pod vedením pí.Čihákové – čtvrtek

  • výuka anglického jazyka / Lingua Nova – pí. Vorlíčková – úterý a čtvrtek

  • plavecký výcvik v areálu Radlice – pátek- 10.00 – 10.45

  • hra na flétnu – čtvrtek

Rozmarýnkovo okénko“ – středa v sudém týdnu – 16.00 – 17.30

pro děti, které ještě nenavštěvují mateřkou školu – adaptační moment

Duben – měsíc s aprílovým počasím a svátkem ZEMĚ – máme ji rádi, jsme její kamarádi…

Přišlo jaro se sluníčkem, zem otvírá zlatým klíčkem

 • 1. 4. – Apríl – Den ptactva

 • 2. 4. – Světový den zdraví

 • 2.4. – datum narození dánského pohádkáře H.Ch. Andersene

10. 4. úterý divadlo v MŠ – „Pohádka o princezne Mlsalce „ – divadlo Z pytlíčku

-„Knihovna je kamarád“ – rozevřeme knížku a vstoupíme do světa pohádek – pravidelné návštěvy knihovny v OC Lužiny – námět dle dohody

Den otevřených dveří“ do MŠ: 18.4. – středa

TÉMA:

…přijel kmotr z Poličky, přivezl nám kuličky….

– jak se k nám koulí jaro – kulaté kuličky

– barvy schované v jarní kuličce

– jarní crnkání

dopolední blok: 9.00 – 11.30

odpolední blok: 15.00 – 17.00

Pojďte dnes k nám, dveře máme pro vás dokořán!!!

Jarní škola v přírodě – duben/květen 2018

Kdy: 30. 4. – 7. 5. 2018/ 7 dní /

Kdy: 7.5. – 14.5.2018 / 7 dní /

Kam: Penzion KITTY – Lučany n.Nisou 703,

Jizerské hory – 468 71

Informativní schůzka ohledně konané školy v přírodě – 24. 4. 2018 od 17.30 v III.třídě „Lvíčata“

– doplatek na školu v přírodě

– informace k škole v přírodě

30. 4. – „Filipojakubská kouzelná noc“-„Čarodějnice a lidové tradice“

 Informace ohledně zápisů do MŠ na školní rok 2018/2019

2.5.2018 – středa – 13.00-17.00- vydávání přihlášek

16.5.2018 – středa – 13.00-17.00 – odevzdávání přihlášek

Akce na Rozmarýnku březen 2018

Kroužkování na ROZMARÝNKU“ v školním roce 2017/2018

  • keramický kroužek pod vedením pí.Čihákové – čtvrtek

  • výuka anglického jazyka / Lingua Nova – pí. Vorlíčková – úterý a čtvrtek

  • plavecký výcvik v areálu Radlice – pátek- 10.00 – 10.45

  • hra na flétnu – čtvrtek

Rozmarýnkovo okénko“ – středa v sudém týdnu – 16.00 – 17.30

pro děti, které ještě nenavštěvují mateřkou školu – adaptační moment

 

BŘEZEN – měsíc s  jarním ťukáním na okénko – ťuky, ťuky na vajíčko, už je tady jarní den, do přírody pojedem

když je země dohola, zkoušej trávu zavolat …
čas s jarním klíčkem od studánky …
  • 12. 3. – na sv. Řehoře, čáp letí od moře

  • 22. 3. – Den vody 21.3. – „První jarní den“

  • 20. 3. – jarní lidové zvyky – „ Vynášení Morany Smrtky“ – vítáme jaro

6. 3. úterý divadlo v MŠ – „Otázky netopýra Ušíka „ – divadlo KRAB

V týdnu od 12.3 do 16.3. se vybírá záloha na školu v přírodě – Jizerské hory – penzion KITTY – přednost mají děti před v stupem do ZŠ

20. 3. – Vynášení smrtky a vítání prvního jarního dne – písničkou přivítáme dlouho očekávané jaro – na školní zahradě v dopoledních hodinách

28.3. – fotografování v MŠ – v 10.00 – fotograf pan Pešl – foto s rekvizitou, skupina a TABLO pro předškolní děrti, které odcházejí do ZŠ.

Pokud mají rodiče o společné foto, prosím o příchod na 11.30 – děkuji!!!

Velikonoce pašiový týden od 26.3 – 30.3. – akce „Hledáme Velikonoční slepičku s sladkým překvapením“

– Velikonoční pondělí – 2.4.

– návštěva dopravního hřiště v ZŠ Trávníčkova – nejstarší věková skupina

-„Knihovna je kamarád“ – rozevřeme knížku a vstoupíme do světa pohádek – termín upřesníme dle dohody s knihovnou – 27.3. – třída „Lvíčata“

„Den otevřených dveří“ do MŠ: 18.4. – středa

Významné dny v měsíci březnu

18. 3. Ukliďme svět

 • 22. 3. Světový den vody

 • 23. 3. Světový den meteorologie

 • 27. 3. Mezinárodní den divadla

 • 28. 3. Den učitelů

 • 21. 3. Světový den básní

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • ednášky pro rodiče v měsíci březnu:

06.03.2018

16.00 – 18.00

Grafomotorika

– pro předškoláky

Lvíčata“

část „Ptáčata“

Grafomotorika

– pro malé děti

Slůňata“

Koťata“

Ptáčata“

pí. Zimová

-ředitelka

MŠ Mírové hnutí

přednášky jsou spojené

29.03.2018

16.00 – 18.00

Rozvoj smyslů“

– pro předškoláky

Lvíčata“

část „Ptáčata“

pí. Zimová

. ředitelka

MŠ Mírové hnutí

 

 

 

 


    ANTIVIRUS WP – ochrana webových stránek ONLINE

Jasno
Currently
Jasno
Možnost deště
dnes
30%
Možnost deště
High 28° / Low 14°
Jasno
zítra
20%
Jasno
High 29° / Low 17°
Možnost bouřek
úterý
60%
Možnost bouřek
High 29° / Low 17°
Bouřka
středa
90%
Bouřka
High 27° / Low 16°
Možnost bouřek
čtvrtek
80%
Možnost bouřek
High 28° / Low 16°