telefon    -   235 513 119

      msrozmarynek@volny.cz
Mateřská škola ROZMARÝNEK

 

Upozornění pro rodiče naší MŠ Rozmarýnek:

 Dle rozhodnutí policie bude probíhat kontrola aut, která parkují před MŠ – porušení zákazu vjezdu!!

Ředitelství MŠ vám vydá parkovací kartu, kterou musíte mít uloženou na viditelném místě, pokud karta nebude k dispozici hrozí pokuta!!!!

„Rozmarýnkovo okénko“

Den:  27. 11. 2019                    

Téma:   -„ Kráky , kráky černá vráno, co nám neseš….

– pojďte si s námi chvilku hrát

– úvodní písnička: „Velké kolo uděláme …“

„Na zajíčka“ – ..jednou, dvakrát dupne do své jamky hupne. A co ve své jamce? – přitulí se k mamce

– písničky a říkadla vhodná k věku dětí – hudební blok s hudebními nástroji

– hra na domečky

– hra na vláček

 písnička – „Jede, jede mašinka…“

 • Písnička spojená s hudebním nástrojem
 • Hra na tělo
 • fouká vítr „Fouká, fouká bílá je louka“
 • Bude zima, bude mráz, kam se ptáčku kam schováš ….- písnička
 • hádanka: co to je, je to černé, má to křídla….- černá teta vrána
 • děti předvádějí vránu a sedají na stromy – kroužky

 

Výtvarná část:

Dnes si vyrobíme vránu

 • děti si skládají z černého papíru vránu
 • nalepení očí  
 • připevnění na větvičku se sněhovými vločkami 
 • Dnes si také uděláme mrak plný sněhových vloček
 • Vybarvení mraku – černá x modrá barva
 • lepení sněhových vločekBásnička „Kráky, kráky černá vráno…
 • písnička „Bude zima, bude mráz ….“

Proč na sv. Kateřinu schovej nohy pod peřinu????

 Hra dle zájmu dětí

 • informace pro rodiče ohledně školního roku 2019/2020– odpovědi na otázky
 • příští setkání – 11. 12. a to vám tady nechá sv. Mikuláš sladkou nadílku – ale jen pro hodné děti

 

Akce na Rozmarýnku prosinec 2019

 • prosíme o pečlivé sledování nástěnek, kde jsou pro Vás připravené důležité informace
 • prosíme o občasné nahlédnutí na www.stránky naší MŠ „Kroužkování na ROZMARÝNKU“ v školním roce 2019/2020
  • keramický kroužek pod vedením pí.Čihákové
  • výuka anglického jazyka / Lingua Nova – pí. Vorlíčková – úterý a čtvrtek
  • plavecký výcvik v areálu Radlice – pátek 10.00 – 10.45
  • hra na flétnu a na jiné hudební nástroje – bubnování – rytmizace
  • pohybový kroužek pro malé děti – sportovní minipřípravka pro děti ve věku 3 – 4 let
  • joga pro děti ve věku 4 – 5 let
  • pohybová aktivita v sportovní hale „Sparťanská školička“ – Bellušova ulice – děti z MŠ odvádí sportovní lektor po uzavření smlouvy

Rozmarýnkovo okénko“ – pro děti, které ještě nenavštěvují mateřkou školu – adaptační moment – každá středa v sudém týdnu / 16.00 – 17.30 /

 

Prosinec

– tajemný měsíc s nejkrásnějšími svátky v roce, kdy k sobě hledají lidé cestu v dnešním uspěchaném světě. Tak se na chvilku zastavme a poslouchejte vánoční zvonky štěstí!

ČAS VÁNOC – Adventní čas ztišení, půstu, rozjímání, mystiky a tajemna

4.12. – středa – návštěva knihovny III. Třída“ Lvíčata“ s názvem „Vánoce“

 5.12. – čtvrtek – do MŠ přijde Mikuláš, andílek a čertíci“ – „Válkovo kočovné divadlo“

již v 8.00 projde Mikuláš po celé mateřské škole a bude nadělovat to, co si děti zaslouží – „Čertíci vědí, kdo celý rok zlobil“

9.12.zdobení vánočního stromečku před radnicí MÚ Praha 13 soutěž mezi MŠ Prahy 13 – zdobení se zúčastní věková skupina „Ptáčata“

9.12. – pondělí – další setkání v seniorském domě Lukáš v dopoledních hodinách – třída „Lvíčata“ – předvedení „Vánočního příběhu“

10.12. – úterý – návštěva knihovny IV. třídy“ Ptáčata“ s názvem „Krtek a vánoce“

Vánoční výstava v ZŠ Mohylova – 10.12.- 13.12. v dopoledních hodinách
atmosféra s ochutnávkou vánočního pečení

17.12. „Vánoce na Rozmarýnku“ – úterý – pouze třída „Slůňata“ – od 16.30

18.12. „Vánoce na Rozmarýnku“ – středa

– dopoledních hodinách posezením stromečku s rozdáním dárků zakoupených z fondu „Rady rodičů“ – zpíváme koledy

„Vánoční setkání s rodiči s programem“

„Vánoční atmosféra“ spojena s lidovými zvyky a koledami -16.30 – 16.45 – na třídách „Lvíčata“ a „Ptáčata“

16.00 – na třídě „Koťata“

Prosíme šikovné maminky – kuchařinky o trochu cukroví, kterým si při kávě osladíme tento krásný adventní čas!

Další akce dle návrhů jednotlivých tříd

Vánoční prázdniny v termínu od 21. 12. do 5. 1. 2020

Pátek 20. 12. je MŠ poslední den v provozu!!! – plavání v Radlicích se uskuteční!!!

Mateřská škola se pro vás otevře v novém roce – 6. 1. 2020

 

 Kolektiv mateřské školy ROZMARÝNEK přeje příjemné prožití posledního měsíce tohoto roku a úspěšný nový rok 2020!

Akce na Rozmarýnku listopad 2019

 • prosíme o pečlivé sledování nástěnek, kde jsou pro Vás připravené důležité informace

 • prosíme o občasné nahlédnutí na www.stránky naší MŠ

„Kroužkování na ROZMARÝNKU“ v školním roce 2019/2020

  • keramický kroužek pod vedením pí.Čihákové

  • výuka anglického jazyka / Lingua Nova – pí. Vorlíčková – úterý a čtvrtek

  • plavecký výcvik v areálu Radlice – pátek 10.00 – 10.45

  • hra na flétnu a na jiné hudební nástroje – bubnování – rytmizace

  • pohybový kroužek pro malé děti – sportovní minipřípravka pro děti ve věku 3 – 4 let

  • joga pro děti ve věku 4 – 5 let

  • pohybová aktivita v sportovní hale „Sparťanská školička“ – Bellušova ulice – děti z MŠ odvádí sportovní lektor po uzavření smlouvy

Rozmarýnkovo okénko“ – pro děti, které ještě nenavštěvují mateřkou školu – adaptační moment – každá středa v sudém týdnu / 16.00 – 17.30 /

zájemci o „Kroužkování“ se zapíší na jednotlivých třídách

LISTOPAD měsíc padajícího barevného listí, postupného ukládání přírody k zimnímu spánku – hry s barevnými listy, povětřím, první mrazíky s jinovatkou

4.11. – fotografování „Vánoční námět – sada“ – od 10 00 v objektu MŠ

7.11. -“Kouzelnické představení Kellner

v dopoledních hodinách v MŠ Rozmarýnek pro všechny věkové skupiny

12. 11. úterý návštěva knihovny v OC Lužiny – téma: „Hrajeme si celý den“ – „Ptáčata“
13. 11. – středa návštěva knihovny v OC Lužiny – téma: „Podzim a jóga“- „Lvíčata“

15.11. – pátek – návštěva cirkusu Berousek – nejstarší děti – v počtu 36 dětí – vstupenky zajistil pan starosta – plavání se bude konat v náhradním termínu, který vám včas sdělíme

19. 11. úterý návštěva ZŠ Trávníčkova – …půjdeme se podívat na naše velké kamarády – do tříd, kde budou děti aktivně spolupracovat s paní učitelkou – předškolní děti
25.11. – pondělí – návštěva seniorského domu LUKÁŠ – třída „Lvíčata“

akce „Čtecí babička“ , která k nám bude 1x týdně docházet a bude číst dětem před odpoledním klidem v časovém rozmezí 20-30 minut – dle programu „Přečti“ – třída „Ptáčata“

Další akce dle návrhů jednotlivých tříd

 

Projekt:

Šablony pro MŠ Rozmarýnek

Číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_023/0004709

je spolufinancován Evropskou unií.

Podpora rozvoje čtenářské a matematické pregramotnosti, kvalitnější vzdělávání dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem a podpora společného vzdělávání. Podpora osobnostního a sociálního rozvoje pedagogů, sdílení zkušeností a spolupráce s rodiči.

EVROPSKÁ UNIE

Evropské strukturální a investiční fondy

OP Výzkum, vývoj a vzdělávání

 

 


WP ALL IN ONE – ochrana webových stránek ONLINE

FIREWALL
ANTIMALWARE

 

 

 

PŘÍSTUPNOST WEBU

 

ZVĚTŠIT OBRAZOVKU – stiskni klávesu CTRL a současně klávesu +

PŘEHRÁT VYBRANÝ TEXT – označ text (max. jeden řádek) do bloku a stiskni tlačítko PLAY ► na přehrávači v pravém dolním rohu obrazovky