telefon    -   235 513 119

      msrozmarynek@volny.cz
Mateřská škola ROZMARÝNEK

Věc: informace ohledně zápisu na školní rok 2019/2020

Vašemu dítěti bylo 16. 5. 2019 přiřazeno evidenční číslo: ……………/2020 – školní rok

30.5. 2019 máte možnost „Nahlédnutí do spisu“, kdy můžete doplnit další informace ohledně žádosti o přijetí dítěte do MŠ – 13.00 – 17.00 – není povinné- tohoto práva se máte možnost vzdát a není tudíž Vaší povinností se k nahlédnutí do spisového dokumentu v určeném termínu dostavit

31.5. 2019 bude na www.stránkách naší MŠ zveřejněn seznam přijatých x nepřijatých dětí – pod přiděleném evidenčním číslem

18.6. 2019 proběhne podpis na vydané „Rozhodnutí o přijetí x nepřijetí dítěte do MŠ“ – 13.00 – 17.00

25.6. 2019 – informativní schůzka s nově přijatými dětmi – 16.00 ve třídě IV „Ptáčata“

Věc: Seznam dětí, které byly přijaté do MŠ k 2. 9. 2019

Objekt: Mateřská škola ROZMARÝNEK, Praha 13, Chlupova 1799

Adresa: Chlupova 1799, 155 00, Praha 5 – Stodůlky

Č.j.: 10/19

Dle zákona na ochranu osobních dat č.101/2000 Sb. jsou děti vedené pod evidenčním číslem a pod číslem jednacím.

Žádám tímto rodiče, aby se dostavili dne 18. 6. k podpisu na Rozhodnutí o přijetí nebo nepřijetí dítěte do MŠ v čase 13.00 – 17.00

Evid.číslo

Evidenční číslo:

775/1920

Evidenční číslo:

777/1920

Evidenční číslo:

778/1920

Evidenční číslo:

779/1920

Evidenční číslo:

780/1920

Evidenční číslo:

781/1920

Evidenční číslo:

782/1920

Evidenční číslo:

783/1920

Evidenční číslo:

784/1920

Evidenční číslo:

786/1920

Evidenční číslo:

788/1920

Evidenční číslo:

789/1920

Evidenční číslo:

790/1920

Evidenční číslo:

796/1920

Evidenční číslo:

799/1920

Evidenční číslo:

800/1920

Evidenční číslo:

804/1920

Evidenční číslo:

806/1920

Evidenční číslo:

807/1920

Evidenční číslo:

808/1920

Evidenční číslo:

811/1920

Evidenční číslo:

812/1920

Evidenční číslo:

813/1920

Evidenční číslo:

814/1920

Evidenční číslo:

816/1920

Evidenční číslo:

821/1920

Evidenční číslo:

823/1920

Evidenční číslo:

824/1920

Evidenční číslo:

826/1920

Evidenční číslo:

828/1920

Evidenční číslo:

831/1920

Evidenční číslo:

832/1920

Evidenční číslo:

834/1920

Věc: Seznam dětí, které nebyly přijaté do MŠ k 2. 9. 2019

Objekt: Mateřská škola ROZMARÝNEK, Praha 13, Chlupova 1799

Adresa: Chlupova 1799, 155 00, Praha 5 – Stodůlky

Č.j.: 11/19

Dle zákona na ochranu osobních dat č.101/2000 Sb. jsou děti vedené pod evidenčním číslem a pod číslem jednacím.

Žádám tímto rodiče, aby se dostavili dne 18. 6. k podpisu na Rozhodnutí o přijetí nebo nepřijetí dítěte do MŠ v čase 13.00 – 17.00

Evid.číslo

Evidenční číslo:

785/1920

Evidenční číslo:

791/1920správní jednání pozastaveno

Evidenční číslo:

792/1920

Evidenční číslo:

793/1920

Evidenční číslo:

794/1920

Evidenční číslo:

795/1920

Evidenční číslo:

797/1920

Evidenční číslo:

798/1920

Evidenční číslo:

801/1920

Evidenční číslo:

802/1920

Evidenční číslo:

803/1920

Evidenční číslo:

805/1920

Evidenční číslo:

809/1920

Evidenční číslo:

810/1920

Evidenční číslo:

815/1920

Evidenční číslo:

817/1920

Evidenční číslo:

818/1920

Evidenční číslo:

819/1920

Evidenční číslo:

820/1920

Evidenční číslo:

822/1920

Evidenční číslo:

825/1920

Evidenční číslo:

827/1920

Evidenční číslo:

829/1920

Evidenční číslo:

830/1920

Evidenční číslo:

833/1920

Evidenční číslo:

835/1920

Věc: „Den otevřených dveří“ do MŠ: 10.4. – středa

dopolední blok: 9.00 – 11.30

odpolední blok: 15.00 – 17.00

Věc: Zápis do MŠ na školní rok 2019/2020: 

2.5.2019 – vydávání přihlášek

16.5.2019 – odevzdávání vyplněných přihlášek

Objekt: Mateřská škola ROZMARÝNEK, Praha 13, Chlupova 1799

Adresa: Chlupova 1799, 155 00, Praha 5 – Stodůlky

Věc: Kritéria pro přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání

Školní rok: 2019/2020

Č. p.: 9/19

 • děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky a s trvalým bydlištěm na Praze 13
 • děti s odkladem školní docházky a s trvalým bydlištěm na Praze 13
 • mateřská škola je určena především pro děti pracujících rodičů s trvalým pobytem na Praze 13, ostatní děti mohou být přijaty pouze při volné kapacitě
 • správním řízením procházejí děti, které dosáhnou tří let věku do 30. 9. daného kalendářního roku, ostatní děti od dvou a půl let pouze při volné kapacitě
 • děti s pravidelnou celodenní docházkou  
Věc: Prázdninový provoz – červenec 2019

Prázdninový provoz během měsíce července pro naše děti budou zajišťovat náhradní mateřské školy na území Prahy 13

Školní rok 2018/2019 končí dnem – pátek 28. 6. 2019

Školní rok 2019/2020 začíná  2019

1. 7. – 15. 7. 2019

Název MŠ: MŠ Běhounkova 2300

Adresa MŠ: Běhounkova 2300, Praha 13 – Stodůlky

Jméno ředitelky: Jaroslava Horová

Tel. spojení: – MŠ 251 619 700

16. 7. – 31. 7. 2019

Název MŠ: MŠ U Rumcajse,Praha 13, Zázvorkova 1995

Adresa MŠ: Zázvorkova 1995, Praha 5 – Stodůlky

Jméno ředitelky: Lenka Veselá

Tel. spojení: 235 514 730 – MŠ

Nabídka je pro zaměstnané matky!!!!

„Rozmarýnkovo okénko“

Den:  12. 6. 2019  – poslední „RO“ v školním roce 2018/2019                  

Téma:   „Čáry,máry v dutém stromě….“

– úvodní písnička: „Velké kolo uděláme …“

– písničky a říkadla vhodná k věku dětí – hudební blok s hudebními nástroji

– hra na domečky – děti, prší, rychle se musíme schovat pod střechu a nebo pod deštník…

– hra na vláček

písnička – Na jaře, na jaře, čáp jede v kočáře ….

OVEČKA – jarní zvířátko – hudebně-pohybová hra „Pásla ovečky v zeleném háječku …- zopakování z minulého setkání – spojenou s pohybem – jak zvoní malý x velký zvoneček

 • písnička o ptáčcích „Típ, típ, típ, vrabec vrabce štíp …“ – podle klavíru
 • zopakování – hudebně – pohybová hra „Zlatá brána otevřená…“
 • seznámení s novou hudebně – pohybovou hrou „Uvíjíme věneček….jmenování jarních kytičekHádanka pro děti: co to je, létá to z kytičky na kytičku …. – motýlekMotýlek může být – modrý modrásek, žlutý žluťásek …
 • ..a jak se vylíhne motýlek – ukázka tvoření motýlků – hračka
 • …a já vám ukáži živé 4 motýlky v naší „Motýlí zahrádce“ – ukázka živých motýlků
 • básnička „Čáry, máry v dutém stromě… Výtvarná část 

 

 

 

Dnes si uděláme motýlka

 • vybarvení šablony motýlka Zopakování básničky s předváděním motýlků
 • Hra s plyšáčkem motýlkem
 • Kam poletíš motýlku??

Hra dle zájmu dětí – informace pro rodiče – odpovědi na otázky

Dotazy rodičů k zápisu do MŠ na školní rok 2019/2020

Informativní schůzka s nově přijatými dětmi se koná 25. 6. 2019 v 16.00 – třída „Ptáčata“

„Rozmarýnkovo okénko“

Den: 29. 5. 2019

Téma: Seděla beruška na lístečku….“

– úvodní písnička: „Velké kolo uděláme …“

– písničky a říkadla vhodná k věku dětí – hudební blok s hudebními nástroji

– hra na domečky – děti, prší, rychle se musíme schovat pod střechu a nebo pod deštník…

– hra na vláček

 •  písnička – Na jaře, na jaře, čáp jede v kočáře ….

 • OVEČKA – jarní zvířátko – hudebně-pohybová hra „Pásla ovečky v zeleném háječku …- zopakování z minulého setkání – spojenou s pohybem – jak zvoní malý x velký zvoneček

 • písnička o ptáčcích „Típ, típ, típ, vrabec vrabce štíp …“ – podle klavíru

 • zopakování – hudebně – pohybová hra „Zlatá brána otevřená…“

 • seznámení s novou hudebně – pohybovou hrou „Uvíjíme věneček….jmenování jarních kytiček

Jaro, jaro, jaro už je tu …máj půjdeme v háj

1.6. mají všechny děti svůj svátek – …jsi můj kamarád, budeme si spolu hrát

– jak se mohou jmenovat děti -vytleskávání jmen

 • hádanka – beruška – sluníčko sedmitečné
 • básnička – „Seděla beruška na lístečku …

Výtvarná část:

Dnes si uděláme věneček z barevných kytiček

 • hry s papírem – skládání kytiček do věnečku

Dnes si vyrobíme sluníčko sedmitečné – berušku Barušku

 • hry s barvou – vytvoření berušky

 • nalepení sedmi teček

Kam poletíš???

Hra dle zájmu dětí – informace pro rodiče – odpovědi na otázky

Dotazy rodičů k zápisu do MŠ na školní rok 2019/2020

Akce na Rozmarýnku červen 2019

Kroužkování na ROZMARÝNKU“ v školním roce 2018/2019

  • keramický kroužek pod vedením pí.Čihákové – čtvrtek

  • výuka anglického jazyka / Lingua Nova – pí. Vorlíčková – úterý a čtvrtek

  • plavecký výcvik v areálu Radlice čtvrtek 10.45– 11.30 – pokud bude v MŠ divadelní představení, bude zajištěna náhradní hodina!!!

  • hra na flétnu

  • pohybový kroužek pro malé děti

  • pohybová aktivita v sportovní hale – Bellušova ulice

  • „Přípravka s Eliškou“ – příprava na ZŠ – třída „Ptáčata“

Rozmarýnkovo okénko“ – pro děti, které ještě nenavštěvují mateřkou školu – adaptační moment – každá středa v sudém týdnu / 16.00 – 17.30 / – vede ředitelka MŠ

Červen – měsíc plný slunce a blízkého volání prázdninových dní …
Měsíc rozsvícených lucerniček svatojánských broučků a teplých nocí

Informace ohledně zápisů do MŠ na školní rok 2019/2020

18.6.2019 – úterý – 13.00-17.00- podpis na vydané Rozhodnutí o přijetí nebo nepřijetí dítěte na školní rok 2019/2020

Informativní schůzka s nově přijatými dětmi na školní rok 2019/2020 – 25.6.2019 od 17.00 ve třídě „Ptáčata“

20. 6. „Zahradní slavnost s táborákem“ – od 16.00 – čtvrtek

 • dopolední akce mezi jednotlivými třídami – „Ukážeme kamarádům, co jsme se naučili i nenaučili“

 • v 16.00 vystoupení hudební agentura P.Kubce ..s písničkou je vždy veselo…

 • po ukončení hudebního představení se zapálí podvečerní táborák s opékáním

  špekáčků

Mateřská škola žádá rodiče, aby přinesli suché dřevo na táborák , držák na opékání špekáčků a špekáčky.

chléb a hořčici s kečupem – zajistí mateřská škola!!

Další červnové akce na Rozmarýnku:

4.6. – hudební pásmo ve třídě „Lvíčata“ – také třída „Lvíčata“ plánuje svoje „Spaní na Rozmarýnku“ – datum upřesní

10.6. – poslední setkání v seniorském domě Lukáš – třída „Ptáčata“

18.6. – poslední setkání v knihovně na téma: „Bezpečně o prázdninách“ třída „Ptáčata“

19.6.- VÝLET na zámek DOBŘIŠ – MŠ žádá přistavení autobusu na 7.00, odjezd na výlet v 7.15 – 7.30.

Děti musí být v MŠ do 7. 00!!!!

na pozdní oběd – 13.30 – 14.00 se děti vraceji do MŠ!!

26. 6. – středa

– „Slavnostní šerpování“ – 9.15

pro děti, které odcházejí v září 2019 do ZŠ – šerpy pro předškoláky – šerpování, upomínkový dáreček na MŠ Rozmarýnek

– „Filmové představení“ – děti v MŠ zhlédnou filmové představení s malým občerstvením – v MŠ

– „Noc na Rozmarýnku“ – pro děti, které se nebojí spát přes noc na Rozmarýnku – třída „Ptáčata“

 • prosíme maminky o malé mlsání pro děti, večeře a snídaně bude zajištěna v MŠ

 • dětem na tuto akci dejte spacák a malý polštářek, popř. malou hračku

27.6.2019 – čtvrtek „A zazvonil zvonec a školičky je konec..“ – poslední rozloučení s třídou „Ptáčata“ – rozloučení s písničkou – akce dětí pro rodiče, prarodiče a známé od 16.00 ve třídě „Ptáčata“ – občerstvení zajištěno!

 • 5. 6. Světový den životního prostředí

 • 8. 6. Mezinárodní den oceánů

 • 14. 6. Světový den dárců krve

 • 16. 6. Den afrického dítěte

 • 21. 6. Den květů

 • 21. 6. Evropský den hudby

 • 21. 6. Mezinárodní den trpaslíků

 • 21. 6. Den květů

Věc: Prázdninový provoz – červenec a srpen 2019

– školní rok 2018/2019 končí v pátek 28. 6. 2019

Nový školní rok 2019/2020 začíná v pondělí 2. 9. 2019

Mateřská škola Rozmarýnek tímto přeje krásné a sluníčkové prožití dlouhých letních měsíců a načerpání nových sil do nového školního roku 2019/2020

Akce na Rozmarýnku květen 2019

Kroužkování na ROZMARÝNKU“ v školním roce 2018/2019

  • keramický kroužek pod vedením pí.Čihákové – čtvrtek

  • výuka anglického jazyka / Lingua Nova – pí. Vorlíčková – úterý a čtvrtek

  • plavecký výcvik v areálu Radlice čtvrtek 10.45– 11.30 – pokud bude v MŠ divadelní představení, bude zajištěna náhradní hodina!!!

  • hra na flétnu

  • pohybový kroužek pro malé děti

  • pohybová aktivita v sportovní hale – Bellušova ulice

  • Přípravka s Eliškou“ – příprava na ZŠ – třída „Ptáčata“

Rozmarýnkovo okénko“ – pro děti, které ještě nenavštěvují mateřkou školu – adaptační moment – každá středa v sudém týdnu / 16.00 – 17.30 / – vede ředitelka MŠ

Květen – měsíc plný vůně z rozkvetlých zahrádek a sadů …

Jen si děti všimněte, co je krásy na světě, jen se děti rozhlédněte, co tu všude kvítí kvete

máj, půjdeme v háj,poženeme husy v háj, přírodu mám rád …- ekologicky zaměřené programy

2.5. – Mezinárodní den ptačího zpěvu …zazpívala žežulička z doubravy …

3.5. – Den Slunce – pozdrav slunci

12. 5. Svátek matek ….maminka má dneska svátek, koupil bych jí pestrý šátek ….

Pankrác, Servác a Bonifác jsou ledoví muži a navštíví nás od 12.5.

Informace ohledně zápisů do MŠ na školní rok 2019/2020

2.5.2019 – čtvrtek – 13.00-17.00- vydávání přihlášek

16.5.2019 – čtvrtek – 13.00-17.00 – odevzdávání přihlášek

13. 5. pondělí – Návštěva seniorského domu „Lukáš“ – děláme si navzájem radost – básnička ke Dni matek

16.5. – čtvrtek – „Pojízdné planetárium“ – co pro nás skrývá noční nebe – seznámení

21.5. – úterýIV třída „Ptáčata“ návštěva knihovny – téma: „Ekologie“

31. 5. – Den otvírání studánek – …znám křišťálovou studánku…

Další akce dle návrhů jednotlivých tříd:

návštěva knihovny

kniha je můj kamarád III. třída „Lvíčata

Vycházky do okolí – poznáváme naše okolí a umíme ho i nakresli

Akce na Rozmarýnku duben 2019

Kroužkování na ROZMARÝNKU“ v školním roce 2018/2019

  • keramický kroužek pod vedením pí.Čihákové – čtvrtek

  • výuka anglického jazyka / Lingua Nova – pí. Vorlíčková – úterý a čtvrtek

  • plavecký výcvik v areálu Radlice čtvrtek 10.45– 11.30 – pokud bude v MŠ divadelní představení, bude zajištěna náhradní hodina!!!

  • hra na flétnu

  • pohybový kroužek pro malé děti

  • pohybová aktivita v sportovní hale – Bellušova ulice

  • Přípravka s Eliškou“ – příprava na ZŠ – třída „Ptáčata“

Rozmarýnkovo okénko“ – pro děti, které ještě nenavštěvují mateřkou školu – adaptační moment – každá středa v sudém týdnu / 16.00 – 17.30 / – vede ředitelka MŠ

Duben – měsíc s aprílovým počasím a svátkem ZEMĚ – máme ji rádi, jsme její kamarádi…

Přišlo jaro se sluníčkem, zem otvírá zlatým klíčkem – je to klíč, jmenuje se petrklíč

 • 1. 4. – Apríl – Den ptactva

 • 2. 4. – Světový den zdraví

 • 2.4. – datum narození dánského pohádkáře H.Ch. Andersene

3. 4. středa – dentální hygiena v předškolním věku v MŠ

-„Knihovna je kamarád“ – rozevřeme knížku a vstoupíme do světa pohádek – pravidelné návštěvy knihovny v OC Lužiny – 2.4. – třída „Ptáčata“

návštěvy knihovny v OC Lužiny – 5.4. – třída „Lvíčata“

8.4. – Návštěva seniorského domu „Lukáš“ – děláme si navzájem radost

9.4 je naše MŠ Rozmarýnek uzavřena – tento den nepoteče voda!!!

Den otevřených dveří“ do MŠ: 10.4. 19– středa

TÉMA:

…jarní kytičky, vystrkují hlavičky…

– jak se k nám koulí jaro – kulaté kuličky

– barvy schované v jarní kuličce

– jarní kytičky

dopolední blok: 9.00 – 11.30

odpolední blok: 15.00 – 17.00

Pojďte dnes k nám, dveře máme pro vás dokořán!!!

18. 4. čtvrtek divadlo v MŠ – „Projdeme se po ZOO „ – hudební pořad Jiřího Bílého

Velikonoce – pašiový týden od 15.419.4. – akce „Hledáme Velikonoční slepičku s sladkým překvapením“ – 17.4.

Velký pátek – 19.4.2019

– Velikonoční pondělí – 22.4.2019

24.4. 2019- fotografování v MŠ – v 7.30 – fotograf pan Pešl – jarní přání, skupina a TABLO pro předškolní děrti, které odcházejí do ZŠ.

Pokud mají rodiče zájem o společné soukromé foto, prosím o příchod na 9.30 – děkuji!!!

25. 4. čtvrtek divadlo v MŠ – „Jak se Jíra mlynářem stal„ – divadlo DOKOLA

30. 4. – „Filipojakubská kouzelná noc“-„Čarodějnice a lidové tradice“

Informace ohledně zápisů do MŠ na školní rok 2019/2020

2.5.2019 – středa – 13.00-17.00- vydávání přihlášek

16.5.2019 – středa – 13.00-17.00 – odevzdávání přihlášek

Akce na Rozmarýnku březen 2019

„Kroužkování na ROZMARÝNKU“ v školním roce 2018/2019

  • keramický kroužek pod vedením pí.Čihákové – čtvrtek

  • výuka anglického jazyka / Lingua Nova – pí. Vorlíčková – úterý a čtvrtek

  • plavecký výcvik v areálu Radlice čtvrtek 10.45– 11.30

  • hra na flétnu

  • pohybový kroužek pro malé děti

  • pohybová aktivita v sportovní hale – Bellušova ulice

  • „Přípravka s Eliškou“ – příprava na ZŠ – třída „Ptáčata“

„Rozmarýnkovo okénko“ – pro děti, které ještě nenavštěvují mateřkou školu – adaptační moment – každá středa v sudém týdnu / 16.00 – 17.30 / – vede ředitelka MŠ

BŘEZEN – měsíc s  jarním ťukáním na okénko – ťuky, ťuky na vajíčko, už je tady jarní den, do přírody pojedem

když je země dohola, zkoušej trávu zavolat …
čas s jarním klíčkem od studánky …
  • 12. 3. – na sv. Řehoře, čáp letí od moře

  • 22. 3. – Den vody 21.3. – „První jarní den“

  • 20. 3. – jarní lidové zvyky – „ Vynášení Morany Smrtky“ – vítáme jaro

6.3. – „Popeleční středa“ – 40 dní do Velikonoc

11.3. – Návštěva seniorského domu „Lukáš“ – děláme si navzájem radost

18. 3. – Návštěva v ZŠ Trávníčkova – zaměřeno na dopravní výchovu – 9.00 – starší věková skupina

Ve dnech 5.3 – 7.3. 2019 se vybírá záloha 1 000.00 Kč / dítě na školu v přírodě – Jizerské hory – penzion KITTY – přednost mají děti před vstupem do ZŠ – na třídě „Ptáčata“

Doplatek: 20.3. s předáním všech instrukcí – + 100.00 Kč – kapesné

20. 3. – Vynášení smrtky a vítání prvního jarního dne – písničkou přivítáme dlouho očekávané jaro – na školní zahradě v dopoledních hodinách

21.3. – divadelní představení – E.Hrušková „O Růžence“ – divadlo J.Přeučila – v dopoledních hodinách v MŠ. – náhradní plavání za 21.3. je 22.3. v pátek

Škola v přírodě 25.3. – 29.3.2019 – pondělí až pátek – Jizerské hory – penzion KITTY s divadelním představením a výletem do ZOO Liberec

Téma: „Jarní kytičky už vystrkují hlavičky“ – skupina „Petrklíč“ a „Sněženka“

-„Knihovna je kamarád“ – rozevřeme knížku a vstoupíme do světa pohádek – termín upřesníme dle dohody s knihovnou – 5.3.2019 – J.Lada „Bajky“ – „Ptáčata“

8.3.2019 – „Lvíčata“

„Den otevřených dveří“ do MŠ: 10.4. – středa

dopolední blok: 9.00 – 11.30

odpolední blok: 15.00 – 17.00

Významné dny v měsíci březnu

18. 3. Ukliďme svět

 • 22. 3. Světový den vody

 • 23. 3. Světový den meteorologie

 • 27. 3. Mezinárodní den divadla

 • 28. 3. Den učitelů

 • 21. 3. Světový den básní

Akce na Rozmarýnku únor 2019

Kroužkování na ROZMARÝNKU“ v školním roce 2018/2019

  • keramický kroužek pod vedením pí.Čihákové – čtvrtek

  • výuka anglického jazyka / Lingua Nova – pí. Vorlíčková – úterý a čtvrtek

  • plavecký výcvik v areálu Radlice čtvrtek 10.45– 11.30

  • hra na flétnu

  • pohybový kroužek pro malé děti

  • pohybová aktivita v sportovní hale – Bellušova ulice

  • Přípravka s Eliškou“ – příprava na ZŠ – třída „Ptáčata“

Rozmarýnkovo okénko“ – pro děti, které ještě nenavštěvují mateřkou školu – adaptační moment – každá středa v sudém týdnu / 16.00 – 17.30 / – vede ředitelka MŠ

ÚNOR – únor bílý, pole sílí …

Jarní prázdniny pro Prahu 13 – 11.2. – 15.2.2019

– 2. 2. – „Hromnice“ – v lidové pranostice: – na Hromnice o hodinu více- Na Hromnice jasná bude noc – bude ještě mrazů moc – Hromnice – jara svíce – na Hromnice zima s jarem potkává se.

Měsíc plesů a bálů, měsíc karnevalů, masopustu, zakopávání basy ..,

Měsíc v lidové pranostice

2.2. Na Hromnice – o hodinu více

 • 5.2. Sv.Agáta bývá na sníh bohatá

 • 6.2. Na sv. Dorotu odmeť sníh od plotu

 • 9.2. Svatá Apolenka čítá dříví na polénka

 • 24.2. Na sv. Matěje každá myší díra se zavěje

– Sv. Matěj láme vždy led,není-li ho, zmrzne hned

– Sv. Matěj boří mosty, nebo staví

7. 2. – čtvrtek 10.00 – divadelní představení s názvem Pošťácká pohádka divadélko GLANS – pro děti nejstarší věkové skupiny – 80.00 za dítě – děti se přesunou metrem do divadélka v ZŠ – Fingerova ulice – řeší se náhradní hodina plavání!!

8.2. – pátek – návštěva knihovny v OC Lužiny -v rámci akce „Česko čte dětem“ – třída „Lvíčata“

11.2. – pondělí – návštěva seniorského domu „LUKÁŠ“- chvilka povídání a kreslení – třída „Ptáčata“

15.2. – pátek – návštěva knihovny v OC Lužiny -v rámci akce „Česko čte dětem“ – třída „Ptáčata“

19. 2. úterý – KARNEVAL v MŠ – v dopoledních hodinách si užijeme karnevalové veselí

21. 2. čtvrtek – Návštěva ZŠ Trávníčkova – v dopoledních hodinách využijeme k sportování tělocvičnu velké školy – třídy „Lvíčata“ a „Ptáčata“ – náhradní hodina plavání bude 20.2. od 10.45 – 11.30

Další akce dle návrhů jednotlivých tříd

Mateřská škola tímto oznamuje:

PhDr. Renata Faltýnová touto cestou nabízí možnost provedení bezplatné orientační zkoušky školní zralosti pro děti, které v září 2019 odcházejí do ZŠ.

Jedná se o dva termíny: 26.2.2019 a 27.2.2019 – podle počtu zájemců

Rodiče musí podepsat souhlas s vyšetřením!!!

Akce na Rozmarýnku leden 2019

Kolektiv mateřské školy ROZMARÝNEK přeje úspěšný nový rok 2019!

Kroužkování na ROZMARÝNKU“ v školním roce 2018/2019

  • keramický kroužek pod vedením pí.Čihákové – čtvrtek

  • výuka anglického jazyka / Lingua Nova – pí. Vorlíčková – úterý a čtvrtek

  • plavecký výcvik v areálu Radlice – středa 10.00 – 10.45

  • hra na flétnu

  • pohybový kroužek pro malé děti

  • pohybová aktivita v sportovní hale – Bellušova ulice

  • Přípravka s Eliškou“ – příprava na ZŠ – třída „Ptáčata“

Rozmarýnkovo okénko“ – pro děti, které ještě nenavštěvují mateřkou školu – adaptační moment – každá středa v sudém týdnu / 16.00 – 17.30 / – vede ředitelka MŠ – v novém roce – 9.1 2019

Leden – měsíc kdy vládne „Zimní královna“

Měsíc sněhuláků, sněhuláčků a koulovaček – hry se sněhem – pokusy s ledem a sněhem

Měsíc v lidové pranostice

8.1. Na sv. Severína, věší se maso do komína

 • 16.1. Na sv. Marcela, zima leze do těla

 • 18.1. Sv.Priska pod saněmi píská

 • 29.1. Na Saleského Františka meluzína si často zapíská

3.1. – návštěva kostelíčku ve Stodůlkách sv.Jakuba St. prohlídka interiéru s povídáním … jak to bylo o vánočních svátcích… – nejstarší věková skupina v dopoledních hodinách.

6.1. – „Tři králové“ – Kašpar, Melichar, Baltazar –„Tříkrálový pochod“ po mateřské škole projde 4.1. a s  ním nastane ukončením adventního času – požehnání na dveřích s přáním všeho dobrého a vyhnání všeho zlého K+M+B 2019

7.1. – pondělí další setkání v seniorském domě Lukáš v dopoledních hodinách – třída „Ptáčata

10. 1. – čtvrtek – 9.30 – představení s klaunem Pepínem : názvem Veselý klaun Pepíno a spoustu překvapení – II.verze v MŠ Rozmarýnek

24. 1. úterý – 9.15 EKO – hudební vystoupení od hudební agentury Petra Kubce – „Kominíček a štěstí“

Další akce dle návrhů jednotlivých tříd

 • 1. 1. Nový rok

 • 10. 1. Mezinárodní den tuleňů, lachtanů a velryb

 

Projekt:

Šablony pro MŠ Rozmarýnek

Číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_023/0004709

je spolufinancován Evropskou unií.

Podpora rozvoje čtenářské a matematické pregramotnosti, kvalitnější vzdělávání dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem a podpora společného vzdělávání. Podpora osobnostního a sociálního rozvoje pedagogů, sdílení zkušeností a spolupráce s rodiči.

EVROPSKÁ UNIE

Evropské strukturální a investiční fondy

OP Výzkum, vývoj a vzdělávání

 

 


WP ALL IN ONE – ochrana webových stránek ONLINE

FIREWALL
ANTIMALWARE