telefon    -   235 513 119

      msrozmarynek@volny.cz
Mateřská škola ROZMARÝNEK

Školní rok 2019/2020 začíná v pondělí 2.9.2019

„Rozmarýnkovo okénko“

Den:  2. 10. 2019  – první „RO“ v školním roce 2019/2020                 

Téma:   „Roztočíme okénko plné písniček, her a výtvarného tvoření“ – „Jablíčko se kutálí“

– úvodní písnička: „Velké kolo uděláme …“

– písničky a říkadla vhodná k věku dětí – hudební blok s hudebními nástroji

– hra na domečky

– hra na vláček

 písnička – „Jede,jede mašinka…“

 • Písnička spojená s hudebním nástrojem
 • Hra na tělo
 • Je tu podzim a s ním plno barevného listí
 • fouká vítr „Foukej, foukej větříčku…“
 • pouštění draků po větru „Vyletěl si pyšný drak..“

Podzim přijíždí na strakaté kobylce

Koulení s jablíčkem – říkanka o jablíčku, říkanka o hrušce – „Vezmi žlutou tužku ..“

Výtvarná část:

Dnes si vybarvíme podzimního dráčka a na ocásek mu nalepíme barevné mašličky

 • děti si postupně vybarvují dráčka

 • nalepení mašliček

Dnes si také vybarvíme červené jablíčko

 • děti si vybarví červené jablíčko

 • přilepení lístku

říkadla „Jablíčko se skutálelo …“

Hra dle zájmu dětí

 • informace pro rodiče ohledně školního roku 2019/2020– odpovědi na otázky

Těšíme se na vás i v novém školním roce 2019/2020

Akce na Rozmarýnku říjen 2019

Kroužkování na ROZMARÝNKU“ v školním roce 2019/2020 – kroužky začínají od října 2019

  • keramický kroužek pod vedením pí.Čihákové

  • výuka anglického jazyka / Lingua Nova – pí. Vorlíčková – úterý a čtvrtek

  • plavecký výcvik v areálu Radlice – pátek 10.00 – 10.45

začátek již 6. 9. 2019

  • hra na flétnu a na jiné hudební nástroje – bubnování – rytmizace

  • pohybový kroužek pro malé děti – sportovní minipřípravka pro děti ve věku 3 – 4 let

  • joga pro děti ve věku 4 – 5 let

  • pohybová aktivita v sportovní hale „Sparťanská školička“ – Bellušova ulice – děti z MŠ odvání sportovní lektor po uzavření smlouvy

Rozmarýnkovo okénko“ – pro děti, které ještě nenavštěvují mateřkou školu – adaptační moment – každá středa v sudém týdnu / 16.00 – 17.30 / – od 2.října 2019– vede ředitelka MŠ

zájemci o „Kroužkování“ se zapíší na jednotlivých třídách

Podzim přijíždí na strakaté kobyle…

Dny s podzimním sluncem, loučení s teplými dny, hry s pestrým podzimním listím, zamávání za pavoučkem Babí léto“ – to je měsíc říjen

Výtvarné hry s plody podzimu – houby,jeřabinky, kaštany, žaludy ..

1.10. -“Cínový vojáček divadlo „Vysmáto“ – Aleš Bílek

v dopoledních hodinách v MŠ Rozmarýnek pro všechny věkové skupiny

2. 10. středa návštěva knihovny v OC Lužiny – téma: „Už to zvládnu“ – „Lvíčata
2. 10. středa akce s názvem“Jsme akční mezigenerační“ – obřadní síň Prahy 13 – společenské hry se seniory – „Lvíčata“

10.10. v dopoledních hodinách proběhne vyšetření očí od Prima -Vizus – podle přihlášených dětí v jednotlivých třídách

akce „Čtecí babička“ , která k nám bude 1x týdně docházet a bude číst dětem před odpoledním klidem v časovém rozmezí 20-30 minut – dle programu „Přečti“ – první čtení proběhne 16.10.2019

PODZIMNÍ AKCE:

 1. Jablíčkový týden“ od 7. 10. – 11.10. „Měla babka čtyři jablka …“

„Podzimní pečení“ a „Štrůdlování“ – podle počasí pečení brambor na ohni

– děti si přinesou jablíčka 2-3ks a několik brambor.

2. Podzimní dlabání dýní se bude konat dle návrhů jednotlivých tříd – „Dýňová strašidélka“ – podle jednotlivých tříd

 • děti si dýně přinesou z domova – dle zájmu rodičů!!

 • barevná světélka pro radost

 • MOTTO: „Jak si Rozmarýnci posvítili“

15. 10. úterý návštěva knihovny v OC Lužiny – téma: „2x sedm pohádek“ – „Ptáčata“

v třídě „Ptáčata“ vyrostl strom s názvem „Knížkovník obecný“ – v rámci projektu „Česko čte dětem“

21. 10. pondělí akce od Centra pro dětský sluch Tamtam interaktivní čtení „O neslyšící dalmatince“

Další akce dle návrhů jednotlivých tříd

Akce na Rozmarýnku září 2019

Vítáme všechny „Rozmarýnky“ do nového školního roku 2018/2019

 • prosíme o pečlivé sledování nástěnek, kde jsou pro Vás připravené důležité informace

 • prosíme o občasné nahlédnutí na www.stránky naší MŠ

Kroužkování na ROZMARÝNKU“ v školním roce 2019/2020 – kroužky začínají od října 2019

  • keramický kroužek pod vedením pí.Čihákové

  • výuka anglického jazyka / Lingua Nova – pí. Vorlíčková – úterý a čtvrtek

  • plavecký výcvik v areálu Radlice – pátek 10.00 – 10.45

začátek již 6. 9. 2019

  • hra na flétnu a na jiné hudební nástroje – bubnování – rytmizace

  • pohybový kroužek pro malé děti – sportovní minipřípravka pro děti ve věku 3 – 4 let

  • joga pro děti ve věku 4 – 5 let

  • pohybová aktivita v sportovní hale „Sparťanská školička“ – Bellušova ulice – děti z MŠ odvání sportovní lektor po uzavření mlouvy

Rozmarýnkovo okénko“ – pro děti, které ještě nenavštěvují mateřkou školu – adaptační moment – každá středa v sudém týdnu / 16.00 – 17.30 / – od 2.října 2019– vede ředitelka MŠ

zájemci o „Kroužkování“ se zapíší na jednotlivých třídách, termíny se ještě upřesní do konce září 2018

Na školku si zvykáme, smutky v dálce necháme…

„Co se skrývá za vrátky jedné malé zahrádky“

– kytička rozmarýnková na zahrádce…

– adaptační období pro děti po prázdninách a zvláště pro naše nové „Rozmarýnky“

10.9. -“Námořnická plavba“ na pozvání DDM v dopoledních hodinách – program začíná v 10.hodin – děti mohou přijít v námořnickém

– s rodiči mohou přijít děti v odpoledních hodinách

Rada rodičů: na školní rok 2019/2020 – 17. 9. 2019

od 17.30 ve třídě „Lvíčata“ Program:

1. přivítání v novém školním roce

2. ohlédnutí za uplynulým školním rokem – poděkování rodičům za poskytnuté sponzorské dary v školním roce 18/19

3. představení pedagogického personálu, názvy tříd

4. zaměření v novém školním roce – 2019/20

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

5. organizační momenty

6. kroužky na mateřské škole

7. příspěvek na školní rok 2019/2020 – odsouhlasení

8. pomoc rodičů: na školní zahradě

 • Během školního roku budou probíhat návštěvy seniorského domu Lukáš a to vždy v pondělí 1x za měsíc – pokračování z loňského školního roku – nejstarší věková skupina dětí – první návštěva: 16.9.2019 od 10.00

– dále bude probíhat akce „Čtecí babička“ , která k nám bude 1x týdně docházet a bude číst dětem před odpoledním klidem v časovém rozmezí 20-30 minut – dle programu „Přečti“

 • Během školního roku budou probíhat návštěvy knihovny v OC Lužiny a to vždy s určitým zaměřením – pokračování z loňského školního roku – nejstarší věková skupina dětí

 • Během měsíce září proběhne v naší MŠ nábor dětí do Kühnova dětského sboru – v dopoledních hodinách – 16.9. v čase 8.30

 • MŠ navázala jako každý rok spolupráci s nadací SIDUS, kdy koupí výtvarného dílku můžete podpořit nemocné děti v nemocnici – dobrovolná aktivita

19.9. -“Strašidélko Bačkorka aneb jak se strašidlo seznámilo“ – divadelní představení Bářina toulavého divadla“ – v dopoledních hodinách v prostorách naší MŠ

Během měsíce září probíhá adaptační – zvykací období na pravidelnou docházku do mateřské školy.

Přejme našim malým Rozmarýnkům, ale i nám všem pohodové zvládnutí následujícího náročného období a tím i úspěšný start do nového školního roku 2019/2020

 

Projekt:

Šablony pro MŠ Rozmarýnek

Číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_023/0004709

je spolufinancován Evropskou unií.

Podpora rozvoje čtenářské a matematické pregramotnosti, kvalitnější vzdělávání dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem a podpora společného vzdělávání. Podpora osobnostního a sociálního rozvoje pedagogů, sdílení zkušeností a spolupráce s rodiči.

EVROPSKÁ UNIE

Evropské strukturální a investiční fondy

OP Výzkum, vývoj a vzdělávání

 

 

 


WP ALL IN ONE – ochrana webových stránek ONLINE

FIREWALL
ANTIMALWARE

 

 

 

PŘÍSTUPNOST WEBU

 

ZVĚTŠIT OBRAZOVKU – stiskni klávesu CTRL a současně klávesu +

PŘEHRÁT VYBRANÝ TEXT – označ text (max. jeden řádek) do bloku a stiskni tlačítko PLAY ► na přehrávači v pravém dolním rohu obrazovky